Спеціалізовані вчені ради для присудження ступеня доктора філософії

Наказ №1198 від 28.09.2020р.


Магда П. М. Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення предметів соціально-гуманітарного циклу

 1. Анотація
 2. Дисертація
 3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 4. Відеозапис захисту
 5. Аудіозапис захисту
 6. Висновок наукового керівника
 7. Відгук першого опонента
 8. Відгук другого опонента
 9. Висновок першого рецензента
 10. Висновок другого рецензента
 11. Повідомлення

Гармаш О. М. Формування тьюторської компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки
 1. Анотація
 2. Дисертація
 3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 4. Відеозапис захисту
 5. Аудіозапис захисту
 6. Висновок наукового керівника
 7. Відгук першого опонента
 8. Відгук другого опонента
 9. Висновок першого рецензента
 10. Висновок другого рецензента
 11. Повідомлення

Соколова Ю. І. Формування професійної готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання

Погорєлов М. Г. Формування готовності майбутніх викладачів професійного навчання в галузі транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності

Орєхова В. В. Формування трансмедійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва початкової школи

Демченко М.О. Формування методичної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти засобами електронних освітніх ресурсів

Григор’єва В. А. Професійна підготовка фахівців із будівництва в технічних університетах Німеччини
 1. Анотація
 2. Дисертація
 3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 4. Відеозапис захисту
 5. Аудіозапис захисту
 6. Висновок наукового керівника
 7. Відгук першого опонента
 8. Відгук другого опонента
 9. Висновок першого рецензента
 10. Висновок другого рецензента
 11. Повідомлення

Глазкова І.Д. Дуальна система професійної освіти Німеччини
 1. Анотація
 2. Дисертація
 3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 4. Відеозапис захисту
 5. Аудіозапис захисту
 6. Висновок наукового керівника
 7. Відгук першого опонента
 8. Відгук другого опонента
 9. Висновок першого рецензента
 10. Висновок другого рецензента
 11. Повідомлення