Кафедра дошкільної освіти

Випускова кафедра дошкільної освіти починала свою історію як кафедра дошкільної педагогіки.

Кафедру дошкільної педагогіки з початку існування факультету очолила її перша завідувачка Євдокія Андріївна Мудрак, перед якою постало завдання створити дружний, дієздатний, творчий, готовий до випробувань колектив.

З 1968 року кафедрою керували доценти Галина Павлівна Антонова, Клара Олександрівна Климова, Антоніна Іванівна Матусик, які доклали чимало зусиль, досвіду, знань і часу для зміцнення «викладацького фундаменту» факультету.

До першого складу кафедри ввійшли В.М. Зінченко, Л.П. Клюєва (Бондаренко), О.І. Коненко, Г.В. Шалигіна, Л.І. Соколова, Н.М. Просолова (Усеніна), Н.Я. Антонова. Почав працювати на факультеті кабінет дошкільної педагогіки. Багато зусиль для його обладнання, комплектування необхідною літературою, методичними матеріалами, періодичними виданнями доклали перші лаборанти Олександра Федорівна Табарчук (Селищева) та Марія Денисівна Щербак, які майже чверть століття створювали сприятливі умови для самостійної роботи студентів.

З 1980 по 1991 р. на посаді завідувача кафедри дошкільної педагогіки працювала доцент Піддубна Ніна Григорівна, віддаючи цій роботі всі знання, душевні сили, любов, створюючи необхідні умови для покращення якості підготовки фахівців, для підвищення наукової кваліфікації членів кафедри. За цей період було захищено кілька кандидатських дисертацій.

До викладання фахових дисциплін послідовно залучалися випускниці педагогічного факультету: М.Б. Головко (1975 р.), Л.В. Крайнова, Л.Є. Одерій (1979 р.), Н.Б. Бондаренко (1980 р.), О.О. Дронова, С.В. Акішев, О.І. Міхєєва (1981 р.), К.В. Дзюба, С.М. Бакуменко (1982 р.), Т.О. Пономаренко (1983 р.). Потім, у наступні п׳ять років, до колективу кафедри дошкільної педагогіки приєдналися Н.В. Гавриш, Т.В. Погорелова, Н.М. Кошелєва, В.І. Тютюнник, О.В. Осика, Т.А. Садова, Н.М. Георгян, С.А. Саяпіна, О.П. Аматьєва. У першій половині 90-х - Н.В. Дметерко, Н.Б. Кривошея, Г.В. Калмиков, С.М. Курінна, І.В. Трубник.

Наше сьогодення

Кафедра дошкільної освіти – це потужний, колектив однодумців, які мають високий науковий потенціал. На кафедрі працюють чотирнадцять високопрофесійних, творчих викладачів: два доктори наук, професор, десять доцентів, дев'ять кандидатів наук, старший викладач, три асистенти, два лаборанти. Результатом пошуків викладачів кафедри є участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях та конгресах. З 2009 року, згідно з оновленою концепцією розвитку кафедри, науково-дослідна робота, що відбувалася в уточненому просторі наукового пошуку, підпорядковувалася провідній домінанті – виконанню науково-дослідного проекту «Теоретико-методичні засади підготовки фахівців у контексті особистісно-орієнтованої парадигми освіти». Це уможливило створення єдиного науково-дослідного поля кафедри з визначенням як провідних наступних напрямків її наукової діяльності: «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку» (доц. Курінна С.М.), «Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вихователів до організації пізнавальної діяльності в сучасному дошкільному закладі» (доц. Садова Т.А.), «Система педагогічного впливу на розвиток ставлення до себе у дітей старшого дошкільного віку» (ст. викл. Міхєєва О.І.), «Виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності» (асист. Савченко М.В.), «Формування первинного соціального досвіду дитини у взаємодії родинного та суспільного виховання» (асист. Алєко О.А.).

Кафедра дошкільної освіти динамічно розвивається та вдосконалює свою роботу, запроваджуючи новітні освітні технології і методики, формуючи потужну інформаційну базу. Висока якість викладання та рівень наукових досліджень на кафедрі створюють унікальні можливості для підготовки майбутніх дослідників, учених та кваліфікованих фахівців у галузі дошкільної освіти. За останні три роки викладачами кафедри опубліковано 136 статей у наукових збірниках України та Росії, 3 монографії, підручник з грифом МОН для студентів ВНЗ, программа розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”8 науково-методичних посібників, 3 методичних рекомендації.

Останні 5 років наші студенти за результатами наукових досліджень запрошувались до участі у заключному турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У 2010 році Д. Гололобова отримала Диплом Міністерства освіти і науки України І ступеня: «Педагогічні умови збагачення простору художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами мистецтва натюрморту» (науковий керівник доц. Дронова О.О.). Студентка А. Ребрик з доповіддю «Філософські заняття як засіб формування ставлення до себе дітей старшого дошкільного віку» посіла у конкурсі 2011 року ІІ місце і отримала відповідний Диплом Міністерства освіти і науки України (науковий керівник ст. викладач Міхєєва О.І.). У 2012 році студентка Т. Шульга виступила на конкурсі з доповіддю «Усвідомлене батьківство як форма попередження сирітства» і отримала Диплом ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (науковий керівник доц. Головко М.Б.).

Викладачі випускової кафедри щорічно готують команду студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної педагогіки (2010 р. – А. Трубчанінова, В. Санжара; 2011 р. – В. Санжара, О. Солоділова, Н. Лечебріна, 2012 р. – О. Солоділова, О. Савіна). Магістрантка В. Санжара (наук. керівник С.М. Курінна) посіла ІІ місце за ОКР «Магістр» рішенням журі олімпіади та отримала відповідний Диплом Міністерства освіти і науки України (2011 рік), а студентка О. Солоділова (наук. керівник Дронова О.О.) – ІІІ місце (2012 рік).

Уперше в історії факультету дошкільної освіти та практичної психології 20-22 квітня 2011 року було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільне виховання». В олімпіаді брали участь 65 студентів (з них 17 учасників за ОКР «Магістр») з 30 вищих навчальних закладів України (охоплено всі регіони) та 3-х педагогічних училищ (м. Артемівськ, Макіївка, Шахтарськ).

22-23 квітня 2010 року на факультеті дошкільної освіти та практичної психології проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку», у підготовці та проведенні якої активну участь брали всі викладачі випускової кафедри.

Викладачами кафедри дошкільної освіти вже понад 10 років видається газета «Мудрість виховання», яка презентує науково-методичне надбання викладачів, студентів, вихователів.

Кафедра дошкільної освіти плідно працює із освітніми закладами міст Горлівки, Дзержинська, Донецька, Костянтинівки, Краматорська, Красноармійська, Красного Лиману, Курахове, Слов’янська та Слов’янського району, педагогічними училищами (м. Артемівськ, м. Макіївка, м. Шахтарськ).

Підтвердженням плідної співпраці з органами освіти є проведення спільних науково-методичних семінарів, круглів столів, науково-практичних конференцій, майстер-класів. На базі дошкільних закладів під науковим керівництвом викладачів кафедри працюють експериментальні майданчики з проблем сучасної дошкільної освіти.

 

НАША АДРЕСА: 84122, Україна, Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Калініна, буд. 1

 

(06262) 24342 - кафедра дошкільної освіти

 

E-mail: sdpy-dopp