Склад кафедри

 

ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА БІЛИЧЕНКО,

доктор наук із соціальних комунікацій, професор,

завідувач кафедри української мови та літератури

Контакти: +380502924718 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1991 році закінчила бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури.

Педагогічну діяльність розпочала на кафедрі етики, естетики та культури Слов'янського державного педагогічного університету.

У квітні 2001 року у Харківській академії культури захистила дисертацію на тему «Культурно-виховна роль книги в умовах інформатизації суспільства» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство / 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

З 2001 року працювала старшим викладачем на кафедрі загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури.

У 2003 році закінчила з відзнакою Слов'янський державний педагогічний університет і отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (російська) і українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, зарубіжної літератури та української мови і літератури.

З 2002 по 2005 роки завідувала російсько-українським відділенням філологічного факультету Слов'янського державного педагогічного університету.

У 2004 році Біличенко О. Л. присвоєно вчене звання доцента кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури.

Після закінчення докторантури Інституту журналістики Класичного приватного університету (м.Запоріжжя) в 2013 році захистила дисертацію «Художня література в соціально-комунікаційній структурі суспільства» на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / 061 Журналістика.

З 2014 року завідує кафедрою української мови та літератури на філологічному факультеті ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов'янськ, Україна).

25 лютого 2016 року Біличенко О. Л. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови та літератури.

Як завідувач кафедри здійснює загальне керівництво кафедральною науковою темою «Актуальні проблеми літературознавства, мовознавства, соціальних комунікацій та їх реалізація на уроках у загальноосвітніх школах».

Біличенко О. Л. є автором 199 наукових публікацій, в тому числі 2 монографій «Художня література в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності», «Художня література як комунікативна система» (м. Рига, Латвія), колективних монографій «Наука 21 століття: консолідація науки в умовах системних соціально-культурних трансформацій», (м.Харків), «Person, Family, and Sosiety: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of Interests. Monograph» (м. Ополе, Польща), «Проектування життєвої компетентності учнівської молоді» (Hameln, Germany), «Philological sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium (Riga: Izdevnieciba "Baltija Publishing").

У 2016 році входила до складу редколегії наукового журналу при Опольському державному університеті (Польща, м. Ополе) «Person, Family, and Society: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of Interests». У даний час є членом редколегії спеціалізованих наукових журналів «Теоретичні та прикладні проблеми сучасної філології: збірник наукових праць Донбаського державного педагогічного університету» (м Слов'янськ) та «Media4u Magazine» (м. Прага, Чехія).

Бере активну участь в міжнародних наукових конференціях, зокрема, «Science and Education a New Dimension. Humanities and Socience» (Угорщина, 2013), « Person, Family, and Sosiety: Interdisciplinary Approach to the Harmonization of Interests » (Польща, 2016).

Є постійним учасником Міжнародного симпозіуму «Соціальні комунікації: теорія і практика» (м.Київ), «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку», «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття», «Інформаційно-культурологічна освіта: стан і перспективи», «Духовна культура в інформаційному суспільстві» (м. Харків).

Є членом спеціалізованої ученої ради К 12.112.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями: 13.00.05 - соціальна педагогіка та 13.00.04. - теорія і методика професійної освіти, яка діє в Державному вищому навчальному закладі "Донбаський державний педагогічний університет.

З 2018 р. є дійсним академіком Міжнародної Академії Інформатизації (МАІН, м. Алмати, Казахстан).

БОНДАРЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА,

кандидат педагогічних наук,

доцент

У 1977 році закінчила Донецький державний університет, одержала кваліфікацію “Філолога, викладача української мови та літератури”.

Кандидат педагогічних наук з 2004 року.

З 1992 року працює у ДДПУ. З 2006 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

У 2004 році захистила дисертацію на тему: ”Формування загальнолюдських моральних цінностей старшокласників у процесі вивчення української літератури” – за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Викладає курси „Культура українського мовлення”, „Українська мова за професійним спрямуванням”.

ЖИЖЧЕНКО ЛАРИСА БОРИСІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1985 році закінчила Харківський державний педагогічний університет. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Жанрова специфіка повістей О.Кобилянської”. Викладає фольклор та історію української літератури.

Від 2015 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

КОЛГАН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

На кафедрі української мови та літератури працює з 2000 року.

У 2001 році з відзнакою закінчила філологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”.

2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова за темою “Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології”.

Із 2010 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури. Викладає курси “Практикум з української мови”, “Основи термінознавства”, "Орфографічний та орфоепічний практикум".

КОЧУКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1998 році з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Початкове навчання і українська мова та література».

У жовтні 2004 р. в Інституті української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Експресивно-виражальні можливості трансформованих стійких сполучень слів (на матеріалі української преси кінця XX – початку XXI століття)».

З 1 вересня 2005 р. працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури ДДПУ.

Основні праці:

  • Кочукова Н.І. Трансформовані словосполуки в мові української преси: На матеріалі укр. преси кінця XX – початку XXI ст. – К.: Унів. вид-во „Пульсари”, 2005. – 165 с. – Бібліогр.: с. 150-165.
  • Городенська К.Г., Кочукова Н.І., Куцак Г.М. Із найновіших рекомендацій щодо складних уживань в українській мові. – Київ – Слов’янськ, 2006. – 83 с.
  • Городенська К. Г. Довідник з української мови (найновіші рекомендації) / К. Г. Городенська, Н. І. Кочукова, Г. М. Куцак. – К.; Слов’янськ: Видавництво «Друкарський двір», 2015. – 156 с. (5,4 д.а.)
  • Кочукова Н. Редагування в засобах масової комунікації (для забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)): навчальний посібник / Н. Кочукова. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. 114 с.

Викладає курси: «Редагування в засобах масової комунікації», «Мова засобів масової комунікації: історія і сучасність», «Журналістикознавство: теорія журналістики», «Газетно-журнальні жанри», «Ділова українська мова».

ЛАПУШКІНА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

З 2008 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ. Має три вищі освіти за спеціальностями: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література (1998-2003), Середня освіта. Мова і література російська (2016-2017), Логопедія. Спеціальна психологія (2016-2017)

У 2008 році закінчила аспірантуру в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка. 23 квітня 2008 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

2001–2006 рр. – працювала вчителем української мови та літератури в ЗОШ № 25 м. Краматорська. З 2008 року працює викладачем ДДПУ. З 2014 року – на посаді доцента. З 2016 року викладачем очно-заочної школи «Юний дослідник» Донецької обласної Малої академії наук учнівської молоді.

Член Краматорської міської організації Всеукраїнська спілка краєзнавців.

Викладає дисципліни: «Методика навчання української літератури у старших класах і вищій школі», "Шкільний курс української літератури з методикою його викладання", «Методика аналізу художнього тексту», «Історія української літератури», «Методика навчання української та зарубіжної літератури».

ЛИСЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Лисенко Наталія Василівна працює у ДДПУ з 15 серпня 1996 року. Має три вищі освіти за спеціальностями: вчитель початкових класів та української мови і літератури (1991–1996 рр.), економіст-маркетолог (1997–1999 рр.), вчитель мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури (1999–2004 рр.).

У 2006 р. захистила дисертацію „Мистецький Український Рух: модернізація літературної традиції і модернізм” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

З 2009 року працює на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

Викладає курси „Історія української літератури”, „Українська література діаспори”.

ЛЯШОВ НАЗАР МИКОЛАЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 2002 році закінчив філологічний факультет СДПІ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури.

У 2003 році закінчив магістратуру філологічного факультету СДПУ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобув кваліфікацію викладача української мови та літератури, педагога-дослідника

З 2004 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ на посаді асистента, від 2015 - на посаді доцента. Викладає курс „Історія зарубіжної літератури”.

Тема дисертаційного дослідження “Етноментальні парадигми історичних романів 80-х років ХХ ст. про козацтво”.

НЕСТЕЛЄЄВ МАКСИМ АРКАДІЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

З 1 листопада 2007 року працює в ДДПУ. Має вищу освіту за спеціальністю: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури й англійської мови (2001–2006).

У 2011 р. захистив дисертацію „Суїцидальний дискурс в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. (психоаналітична інтерпретація)” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Від 2014 року працює на посаді доцента кафедри.

Викладає курс „Історії зарубіжної літератури”, "Історія української літератури".

ПАДАЛКА РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1997 ріці закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут, факультет підготовки вчителів початкових класів за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання; українська мова та література».

З 1997 року працює на кафедрі української мови та літератури ДДПУ, від 2013 - на посаді доцента.

2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Антропоніми Слов'янського регіону Донеччини".

Викладає дисципліни «Сучасна українська літературна мова», «Методика навчання української мови», «Методика навчання української мови у старших класах і вищій школі», "Шкільний курс української мови з методикою його викладання", "Українська мова за професійним спрямуванням".

 

ПОЛЯКОВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту 1994 році за спеціальністю „українська мова та література, російська мова та література”.
Працює на кафедрі української мови та літератури з 1994 року, від 2014 - на посаді доцента.

Тема дисертаційного дослідження: „Мовні традиції неокласиків у поетичній спадщині Яра Славутича”.

Коло інтересів – лінгвістика тексту, стилістичні можливості мовної тканини поетичних творів, культуромовні проблеми.

Викладає курси „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська пунктуація”, „Сучасна українська мова”.

РАЗЖИВІН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчив Донецький державний університет 1989 року за спеціальністю „Російська мова та література”, у 2001 році Донецький національний університет за спеціальністю „Українська мова та література”.

На кафедрі української мови та літератури працює з 2002 року, з 2011 - на посаді доцента.

Тема дисертаційного дослідження „Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20-30-х років ХХ століття”.

Викладає курс "Історія зарубіжної літератури".

 

РЕШЕТНЯК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1995 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Початкове навчання і українська мова та література» та одержала кваліфікацію «Вчитель початкових класів, української мови та літератури».

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1995 року, з 2015 - на посаді доцента.

2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Парадигма біблійських символів з онімним компонентом в українській лінгвокультурі", від цього ж року працює на посаді доцента.

Викладає такі дисципліни: «Сучасна українська літературна мова», «Ділова українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Коло інтересів – комунікативна лінгвістика, культуромовні проблеми білінгвальних регіонів, теоретичні та практичні питання порівняльної типології.

РЯБІНІНА ІРИНА МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1988р. закінчила Донецький державний університет за спеціальністю: філолог. Викладач української мови та літератури.

Доцент кафедри української мови та літератури з 2009 року.

Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української літературної мови».Дисертаційне дослідження на тему: «Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст.»

СУШКО ОКСАНА ІВАНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного інституту 1994 році за спеціальністю „українська мова та література, російська мова та література”.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1994 року, з 2010 - на посаді доцента.

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Фразеологія офіційно-ділового стилю як засіб виявлення національної специфіки мови".

Викладає курси „Ділова українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням” на філологічному факультеті.

ТЕНДІТНА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1996 закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут з відзнакою й отримала кваліфікацію спеціаліста "вчитель початкових класів та української мови і літератури".

У 2004 з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти, мова і література (російська) та здобула кваліфікацію вчителя мови (російської), зарубіжної літератури та української мови і літератури ".

2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Естетика смерті в сучасній українській прозі (на матеріалі творів Євгена Пашковського та Олеся Ульяненка)".

У ДДПУ працює з 1 вересня 1996 року. З 2012 року - на посаді доцента кафедри української мови та літератури.

Викладає курси "Історія української літератури", "Сучасна українська література", "Дитяча література".

ТИЩЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА,

старший викладач

У 2003 році закінчила Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю “ПМСО. Українська мова та література.” Кваліфікація: Викладач української мови та літератури вищого навчального закладу і вчитель зарубіжної літератури та українознавства.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 2004р.
Тема дисертаційного дослідження “Новаторські концепти в творчості Ганни Черінь”.

Викладає курси „Історія української літератури”, „Українська література діаспори”.

ШВИДКА ВАЛЕРІЯ СЕРГІЇВНА,

асистент

2011 року закінчила Слов’янський державний педагогічний університет. Має вищу освіту за спеціальністю: вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури (2006–2011)

2014 року закінчила аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України (Український етнологічний центр).

Із 1 листопада 2014 року працює у ДДПУ.

Тема наукового дослідження: «Сакральний час і простір у біблійному дискурсі».

Викладає курс "Українська мова за професійним спрямуванням".

ШВИДКА НАДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА,

кандидат філологічних наук,

доцент

У 1987 році закінчила Донецький державний університет, одержала кваліфікацію „Філолог. Викладач”.

Кандидат філологічних наук з 1998 року.

Працює на кафедрі української мови та літератури з 1995 року, з 2010 - на посаді доцента.

Викладає курс ”Сучасна українська літературна мова”.