Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою музики і хореографії

Ступінь  «бакалавр»

 1. Диригування
 2. Додатковий музичний інструмент
 3. Історія хореографічного мистецтва
 4. Методика навчання музики
 5. Мистецтво балетмейстера
 6. Музичне мистецтво з методикою викладання
 7. Музично-образотворчі основи соціально-педагогічної діяльності
 8. Народний костюм і сценічне мистецтво
 9. Основи сценічно-творчого мистецтва
 10. Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання
 11. Основи хореографії
 12. Основи хореографії з методикою навчання
 13. Основний музичний інструмент
 14. Постановка голосу
 15. Практикум зі шкільного репертуару
 16. Творча майстерня
 17. Теорія і методика історико-побутового танцю
 18. Теорія і методика класичного танцю
 19. Теорія і методика народного танцю
 20. Теорія музики і сольфеджіо
 21. Хореографія
 22. Хорклас і практикум керівництва хором

Ступінь  «магістр»

 1. Додатковий музичний інструмент
 2. Основний музичний інструмент
 3. Методика навчання музики
 4. Диригування