1. Студент фізико-математичного факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти Попов Микита – премія НАН України для студентів вищих навчальних закладів за роботу «Дослідження нетерових крайових задач для різницевих рівнянь». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики та інформатики Чуйко С.М.

2. Студентка 4 курсу педагогічного факультету Кочнєва Софія – І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта»; ІІ місце в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво: сучасне» у конкурсі творчих робіт «Погляд молоді» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (Польща). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи Іванчук С.А.

3. Студентка факультету гуманітарної та економічної освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти Світлана Севян – ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із галузі «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник – кандидат психологічних наук, професор, завідувачка кафедри прикладної психології Мелоян А.Е.

4. Студентка 2 курсу факультету фізичного виховання Слищенко Поліна – І місце в номінації «Художня фотографія (композиція)» у конкурсі творчих робіт «Погляд молоді» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» (Польща). Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету фізичного виховання Мусхаріна Ю.Ю.

Вітаємо студентів та їх наукових керівників і бажаємо подальших творчих успіхів та нових перемог!

Підрозділ моніторингу якості вищої освіти

21 - 22 листопада 2019 року проректор з науково-педагогічної роботи Чайченко С.О., завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті Євтухова Т.А. та керівник підрозділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації Ніколайчук А. взяли участь у семінарі «Бачення та стратегічне планування інституційного розвитку ЗВО» у межах проекту «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку», що здійснюється Програмою ім. Фулбрайта в Україні за фінансової підтримки відділу преси, освіти та культури посольства США в Україні.

Загальний огляд проекту і модерування заходу – Тарас Фініков. Обмінялися думками щодо лідерства у вищій освіті (спікери Катерина Смаглій, Валерія Казандарова), отримали актуальну інформацію щодо переміщених ЗВО та реформування освітньої галузі (спікери Світлана Кретович та Віталій Носок), ознайомились із досвідом стратегічного планування в Українському католицькому університеті (Тарас Добко) а також створення внутрішньої системи забезпечення якості в Сумському державному університеті (Василь Карпуша), та загальними вимогами до такої системи (Михайло Винницький).

Представники Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні - SAIUP відвідали Донбаський державний педагогічний університет у Слов’янську. Спілкувалися про академічну доброчесність із керівництвом університету, науково-педагогічними працівниками та студентами.

Турнір з демократії на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти в рамках проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» з колегами з університету Південно-Східної Норвегії і лінгвістичного центру «Прайм-тайм» м. Слов’янськ.

В рамках проекту «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині» професори Гаврилова Л.Г. і Хижняк І.А. відвідали Університетський коледж Південно-Східної Норвегії з метою налагодження співпраці та проведення спільних досліджень.

У цьому напрямі вже досягнуті певні результати - дві студентки факультету початкової, технологічної та професійної освіти Максимюк Олена і Максименко Катерина беруть участь в програмі кредитної мобільності в Університеті Південно-Східної Норвегії (м. Драммен) за фахом «Права людини в освіті». Навчання триватиме 10 місяців (з 12 серпня 2019 по 30 червня 2020 року).

 

Сторінка 1 із 2