Склад кафедри

Надточій Віктор Олексійович,

доктор фізико-математичних наук, професор

У 1966 році закінчив Харківський політехнічний інститут (нині НТУ «ХПІ») за спеціальністю «радіоінженер».

Доктор фізико-математичних наук, 01.04.07 – фізика твердого тіла, тема дисертації: «Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)», захист – 2006 р, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Професор кафедри фізики, рік здобуття – 23.12.2008.

Дисципліни, які викладає викладач: електрорадіотехніка, радіоелектроніка, фізика напівпровідників.

Костіков Олександр Петрович,

доктор фізико-математичних наук, доцент

У 1969 році закінчив Московський фізико-технічний інститут за спеціальністю «інженер-фізик».

Доктор фізико-математичних наук, 03.00.02 – біофізика, тема дисертації: «Дослідження фотофізики і фотохімії порфіринів, ароматичних амінокислот и білків», захист – 1994 р., Інститут біологічної фізики АН СРСР.

Доцент кафедри фізики, рік здобуття – 22.06.1989.

Дисципліни, які викладає викладач: теоретична фізика, додаткові глави загального курсу фізики, вибрані питання фізики, актуальні проблеми сучасної фізики, використання обчислювальної техніки у навчальному процесі, теоретична механіка.

Лимарєва Юлія Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2000 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти, фізика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя фізики, основ інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності.

У 2002 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема дисертації: «Реалізація принципу свідомості у навчанні студентів вищих навчальних закладів України (друга половина ХІХ століття)», рік захисту – 2012, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького.

Доцент кафедри фізики.

Дисципліни, які викладає викладач: методика навчання фізики, вибрані питання методики навчання фізики, загальна фізика (оптика), теоретична фізика (статистична фізика), шкільний курс фізики, історія та методологія фізики.

Ткаченко Володимир Миколайович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

У 1982 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «математика, фізика».

Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, тема дисертації: «Дослідження радіаційних дефектів в кремнії, який опромінений електронами з енергією поблизу порогу дефектоутворення», захист – 1990 р., Фізико-технічний інститут ім. А. Ф. Іоффе.

Доцент кафедри фізики, рік здобуття – 21.03.1992.

Дисципліни, які викладає викладач: загальна фізика, експериментальна фізика, додаткові глави загального курсу фізики, електротехніка.

Бєлошапка Олександр Якович,

старший викладач

У 1976 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «математика та фізика».

Старший викладач кафедри фізики.

Дисципліни, які викладає викладач: астрономія, методика навчання астрономії, загальний курс фізики, методика навчання фізики, історія фізики, шкільний курс фізики.

Публікації кафедри фізики за 5 років