Історія факультету

Зміст статті

Факультет підготовки вчителів початкових класів

Факультет підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» веде свою історію від далекого 1959 року. Саме тоді в складі Слов’янського державного педагогічного інституту на хвилі відкриття нових факультетів і спеціальностей було засновано факультет методики та педагогіки початкового навчання.

Становлення факультету відбувалося під керівництвом ректора – кандидата фізико-математичних наук, доцента В. Я. Горошка та викладача української літератури Н. М. Корнієнко. Зважаючи на потребу вчителів-практиків підвищувати професійну кваліфікацію, отримувати вищу освіту, уже в 1960 році було відкрите заочне відділення, що посідало значне місце в структурі факультету. Першим методистом відділення було призначено М. О. Бутко, яка сумлінно пропрацювала на цій посаді понад 20 років.

У 1962 році наказом № 15-К по Міністерству освіти Української РСР Н. М. Корнієнко було офіційно призначено виконувачем обов’язків декана факультету. Надія Митрофанівна мала багатий та довгий педагогічний досвід: 24 роки віддала роботі в загальноосвітній школі, а з 1946 року працювала в Слов’янському педінституті на посаді асистента кафедри літератури. Багато сил доклала Н. М. Корнієнко для якісної організації навчального процесу на факультеті, долаючи труднощі відкриття спеціальності «Учитель початкової школи».

Із 1965 року заступником декана факультету було призначено М. В. Мірошниченка – викладача української мови. До 1968 року він обіймав цю посаду, а потім виконував обов’язки проректора із заочної освіти Слов’янського учительського інституту. Згодом Михайло Володимирович керував кафедрою мови і літератури, надалі – секцією мови при кафедрі педагогіки. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію з методики навчання мови, отримав учений ступінь кандидата педагогічних наук.

До сьогодні із вдячністю і щирим захопленням згадують студенти першого десятиліття коло своїх викладачів: А. Г. Глущенко, І. К. Деркач, Б. І. Коротяєв, А. П. Халявченко, В. К. Кузьменков, К. П. Білоненко, Н. І. Ігуменцева, Н. М. Корнієнко, Д. М. Кравчук, М. В. Мірошниченко, Є. С. Мірошниченко, О. Ю. Ольшанський, Д. А. Міх, Ю. К. Лисенко, М. П. Чуйко Л. П. Козлова, В. Т. Сергєєв, М. М. Коцарєва, В. С. Коваленко, Ю. І. Петряєв, В. М. Барило, П. С. Загнибіда, П. О. Губа, П. З. Мільченко, О. О. Абраменко, Б. А. Мирончук, В. Д. Нотченко та ін.

Із 21 жовтня 1967 року наказом № 525 по Слов’янському педінституту деканом факультету початкової освіти було призначено І. К. Деркача – першого директора Слов’янського учительського інституту, який багато сил доклав до організації роботи нашого навчального закладу у важкі довоєнні та повоєнні часи. Іван Калістратович був учасником Великої Вітчизняної війни, мав вагомі урядові нагороди. На факультеті методики та педагогіки початкового навчання І. К. Деркач упродовж трьох років гідно продовжував справу першого декана з розбудови факультету, зміцнення його матеріальної та педагогічної бази.

У 1969 році при кафедрі педагогіки було утворено секцію педагогіки та методики початкового навчання, а в 1970 році ця секція отримала статус кафедри педагогіки і методики початкового навчання – першої кафедри факультету. Завідувачем кафедри став кандидат педагогічних наук, доцент Б. І. Коротяєв. Вона забезпечувала викладання дисциплін природничого, педагогічного й методичного спрямування і була випусковою кафедрою факультету ПВПК. Перший склад кафедри налічував 14 викладачів та 8 лаборантів. У лютому 1975 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Огаркова На цей час у складі було вже 4 кандидати наук, а до переліку дисциплін додалася математика.

Від 1 вересня 1970 року за наказом № 342 по Слов’янському педінституту деканом факультету підготовки вчителів початкових класів став молодий і перспективний науковець у галузі методики навчання української мови – Д. М. Кравчук. Ініціативність та організаторські здібності Д. М. Кравчука було оцінено і на загальноінститутському, і на державному рівні: у 1974 році його було переведено на посаду проректора із заочного навчання Слов’янського педінституту, а в 1976 році – обрано науковим кореспондентом Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.