Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Панасенко Елліна Анатоліївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

 

У 1996 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. В університеті працює з 2000 р. У 2001 р. у Луганському державному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних за темою «Ідеал учителя у вітчизняній педагогічній журналістиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.». У 2014 р. у Державному закладі «Луганський національний університеті імені Тараса Шевченка» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою «Експеримент у науково-педагогічних дослідженнях в Україні (1943–1991 рр.)».

Нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти. Очолює наукову школу «Соціально-психологічні феномени в освіті: минуле та сучасність». Під керівництвом Е.А. Панасенко захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Здійснює керівництво аспірантами та докторантами. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

У 2016 році пройшла науково-педагогічне стажування та отримала сертифікат Університету Данубіус (м. Сладковічево, Словацька республіка) (Danubius University, Sládkovičovo, Slovak Republic). У 2018 році пройшла науково-педагогічне стажування та отримала сертифікат Вищої школи бізнесу – Національного університету Луїса (Новий Сонч, Польща) (Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz, Poland).

Е.А. Панасенко – член двох спеціалізованих вчених рад у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Е.А. Панасенко – член експертної ради Міністерства освіти і науки України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок.

Е.А. Панасенко – член редакційних колегій трьох фахових видань України: «Гуманізація навчально-виховного процесу» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Професіоналізм педагога: теоретичні та методичні аспекти» (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»), «Наукова скарбниця освіти Донеччини» (Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Життєве кредо: Плекати вогонь творчості і пам’ятати: ніколи ніщо не дається без праці. Semper tiro! (Завжди учень!).

Сфера наукових інтересів: теорія та практика психолого-педагогічного експерименту; сучасні проблеми практичної психології, організація та функціонування психологічної служби в закладах освіти, інноваційні освітні технології викладання психологічних дисциплін у закладах вищої освіти в Україні.

Викладає навчальні дисципліни: «Практична психологія в закладах освіти», «Практична психологія дошкільна», «Психологічна служба в закладах освіти», «Методика викладання психології».

Аматьєва Олена Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент,

лауреат конкурсу «Кращий працівник року»

у номінації «Кращий декан вищого навчального закладу» (2013 р.)

У 1983 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту. В університеті працює з 1986 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання за темою: «Методика навчання виразності мовлення дітей старшого дошкільного віку» (1997 р.). Завершує роботу над підготовкою монографії. Працює над науковою темою: «Соціально-комунікативний розвиток дітей дошкільного віку».

У 2007 році О.П. Аматьєва нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (посвідчення № 82360).

О.П. Аматьєва має 136 публікацій. Вона є автором навчально-методичних посібників, які використовуються у практиці роботи дошкільних навчальних закладів, а також у процесі підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти, практичної психології, соціальної педагогіки.

Здійснює керівництво експериментальними майданчиками у дошкільних навчальних закладах Донецької області (ДНЗ №3 «Ромашка» м. Слов’янська, ДНЗ № 31 «Мир» м. Костянтинівки, ДНЗ № 8 «Ластівка» м. Красноармійська).

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, керівник «Ресурсного центру – освітнього простору для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей». Постійно висвітлює результати наукової роботи у фахових виданнях України та за її межами.

Життєве кредо: «Чужих дітей не буває».

Сфера наукових інтересів: психологія педагогічної, виховної діяльності, профорієнтаційної роботи та ін.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологія профорієнтаційної роботи», «Етнопсихологія».

 

Піддубна Ніна Григорівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1967 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Особливості мимовільної пам’яті у дітей з затримкою психічного розвитку» (1976 р.).

Має 81 наукову публікацію, серед яких 3 навчально-методичних посібника.

Н.Г. Піддубна успішно керує науково-дослідною роботою студентів, результатом якої є успішний захист дипломних і магістерських робіт, участь студентів у наукових конференціях та сумісні наукові публікації у виданнях України та ближнього зарубіжжя. Студенти під керівництвом Н.Г. Піддубної неодноразово займали призові місця на всеукраїнських наукових конкурсах. За плідну діяльність Н.Г. Піддубна отримала знак «Відмінник освіти».

Н.Г. Піддубна є членом наукової ради та головою науково-методичної комісії факультету дошкільної освіти та практичної психології, членом науково-методичної ради університету.

Життєве кредо: «Творить добро. Быть в радость людям».

Сфера наукових інтересів: психологічні основи пізнавального та емоційного розвитку старших дошкільників та молодших школярів, порушення поведінки у дітей та підлітків та ін.

Викладає навчальні дисципліни: «Професійна діяльність практичного психолога», «Психологія спілкування», «Методика роботи практичного психолога», «Методика викладання психології», С/к «Психологія дітей із затримкою психічного розвитку».

Дметерко Наталія Володимирівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 1993 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Формування прийомів рішення пізнавальних задач у старших дошкільників» (1996 р.). Працює над докторською дисертацією за темою: «Глибинна психокорекція як чинник розвитку рефлексивного мислення психолога-практика».

Має понад 96 наукових робіт, з них 3 навчально-методичних посібника (з грифом МОН) і 1 методичні рекомендації.

Життєве кредо: «Докладати максимально зусиль, щоб змінити те, що ти можеш змінити; мати терпіння прийняти те, що ти змінити не можеш; і набувати мудрості, щоб відрізнити одне від іншого».

Сфера наукових інтересів: глибинно-психологічний ракурс проблематики мислення та рефлексивного мислення, вплив психологічних захистів на функціонування рефлексивного мислення суб’єкта.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча психологія», «Вікова психологія», «Соціальна психологія», «Сучасні проблеми глибинної психології», «Практикум з групової психокорекції».

Сивопляс Наталя Вікторівна

кандидат психологічних наук, доцент

Працює в університеті з 2002 р. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» (2010 р.).

Має 34 наукових публікацій, з яких 1 навчально-методичний посібник і 1 методичні рекомендації. Працює над дослідженням процесу психотерапії в традиціях гештальт-терапії.

Життєве кредо: «Береги хорошее – добивайся лучшего!»

Сфера наукових інтересів: психоаналіз, гештальт-терапія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг.

Викладає навчальні дисципліни: «Ігрова терапія», «Психологія творчості», «Методика діагностування психічних станів», «Психологічний тренінг ефективної взаємодії з дітьми».

Калмиков Георгій Валентинович

кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з 1994 р. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Проблеми взаємин між особою і колективом у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського» (2000 р.).

Має понад 70 наукових публікацій, з яких 2 начально-методичних посібника (з грифом МОН).

Життєве кредо: «Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир».

Сфера наукових інтересів: культура мовлення дітей дошкільного віку.

Викладає навчальні дисципліни: «Психодіагностика і корекція», «Психодіагностика», «Основи психокорекції», «Основи соціалізації особистості», «Психологічна допомога в екстримальних ситуаціях».

Ендеберя Ірина Володимирівна

старший викладач

У 1995 р. з відзнакою закінчила педагогічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Дошкільна освіта» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології, вихователя. У 2003 р. з відзнакою закінчила факультет психології Слов’янського державного педагогічного університету та здобула кваліфікацію психолога.

У вересні 2002 р. була прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри практичної психології, з вересня 2004 р. і по теперішній час працює на посаді асистента кафедри практичної психології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів» (2015 р.).

Здійснює керівництво академічної групи здобувачів вищої освіти.

Автор понад 30 наукових праць.

Життєве кредо: Людина відбивається у своїх вчинках.

Сфера наукових інтересів: особливості розвитку самостійності майбутніх практичних психологів, проблема професійного становлення майбутніх практичних психологів, успішність професійного становлення майбутніх фахівців.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи психологічного консультування», «Психологічна підтримка батьківства», «С/с з дитячої психології».

Зубцов Дмитро Едуардович

старший викладач

У 2008 році з відзнакою закінчив факультет дошкільної освіти та практичної психології за спеціальністю 7.03010301 Практична психологія Слов’янського державного педагогічного університету.

Працює в університеті з 2008 р. Працює над кандидатською дисертацією за темою: «Діагностика та корекція емоційного стану вихователів та їх вихованців». Має 23 наукові публікації.

Виконує посадові обов’язки куратора академічної групи.

Життєве кредо: «Всегда!».

Сфера наукових інтересів: професійна діяльність практичного психолога, психологія спілкування, конфліктологія.

Викладає навчальні дисципліни: «Психологічна служба в закладах освіти», «Порівняльна психологія», «Конфліктологія», «Педагогічна психологія», «Професійна діяльність практичного психолога».

Березка Софія Вікторівна

асистент

У 2013 році з відзнакою закінчила факультет дошкільної освіти та практичної психології за спеціальністю 7.03010301 Практична психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». В університеті працює з 2013 року.

Переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія».

Веде науковий пошук за темою: «Глибинно-психологічні витоки професійної деформації фахівців психолого-педагогічних спеціальностей». Має 18 наукових публікацій.

Життєве кредо: «Дорогу осилит идущий». Немає неосяжних вершин.

Сфера наукових інтересів:педагогічна та вікова психологія, глибинна психологія, практична психологія в ДНЗ.

Викладає навчальні дисципліни: «Дитяча психологія», «Соціальна психологія», «Етнопсихологія».

 

 

Пам’яті ВчителяІкуніна Зінаїда Іванівна

кандидат психологічних наук, доцент.

В університеті працювала з 1970 по 2013 р.

У 1977 р. була призначена на посаду заступника декана педагогічного факультету. З 1987 по 2003 р.  була деканом педагогічного факультету. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Педагогічне керівництво при формуванні мисленнєвих операцій порівняння у старших дошкільників». З 2002 р. по 2013 р. працювала завідувачем кафедри практичної психології.

У Зінаїди Іванівні неймовірно поєднувались якості природженого керівника: твердість характеру, дисциплінованість, відповідальність, блискавична реакція, високий інтелект, добросовісність, відданість учительській професії. Її завжди відрізняли життєва мудрість і любов до студентів. При цьому вона весь час вражала своєю щедрістю, душевним теплом, сердечністю.

Зінаїда Іванівна була тактовною, інтелігентною, виваженою, – вміла порадити у скрутній справі, зрозуміти та щиро поспівчувати студентським негараздам. До неї завжди зверталися люди за порадою, за співчуттям.

Народний поголос присвоїв їй почесне звання МАМА, яке супроводжувало її за життя і залишилося з нею назавжди.

Вона була люблячою матір’ю, дружиною, бабусею, – вона сприймала Сім’ю як самоцінність. Усе життя працювала заради своїх близьких та рідних.

Це все про неї... Нашого ВЧИТЕЛЯ... ЛЮДИНУ-ЛЕГЕНДУ, ЛЮДИНУ-ВЗІРЕЦЬ, ЛЮДИНУ-ЕПОХУ в житті нашого факультету. Не одне покоління випускників педагогічного факультету назавжди збереже у своєму серці довгу, добру, світлу пам’ять про Зінаїду Іванівну...

Колектив викладачів, співробітників

та здобувачів вищої освіти

педагогічного факультету

Список наукових публікацій викладачів кафедри.