ФАХОВІ НАУКОВІ ВИДАННЯ ДВНЗ ДДПУ

Гуманізація навчально-виховного процесу


Вісник ДДПУ серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства


Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології


Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти


ВИДАННЯ ДВНЗ ДДПУ

Збірник наукових праць фізико-математичного факультету

включено до наукометричної бази даних Index Copernicus


 1. Науково-методичний альманах "Від науки - до практики"
 2. Збірка наукових праць (статей) факультету психології, економіки та управління «Актуальні питання сучасної науки та освіти»
 3. EUROPEAN SCIENCE Scientific journal
 4. Актуальні питання сучасної педагогіки
 5. Актуальні питання сучасної науки
 6. Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров'я людини
 7. Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості
 8. Вісник (CДПУ) ДДПУ 2010-2013
 9. Газета Мудрість виховання
 10. Горбачуківські студії
 11. Навчальний посібник "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
 12. Перспективні напрямки сучасної науки та освіти
 13. Перспективні питання психології збірник наукових праць
 14. Перспективні напрямки сучасної науки та освіти (філологічний факультет)
 15. Проблеми трудової і професійної підготовки
 16. Профессора ДДПУ
 17. Пошуки і знахідки
 18. СЛОВО ШЕВЧЕНКА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА
 19. Теоретические и прикладные проблемы русской филологии