Склад кафедри

Федь Ігор Анатолійович,

професор, доктор філософських наук

Із 1990 р. працює у Слов’янському державному педагогічному інституті.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.09 – естетика за темою: «Здоров’я людини як культурно-естетичний феномен»

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора філософських наук зі спеціальності 17.00.01 – теорія і історія культури (з філософських наук) за темою: «Трансцендентальні та національно-культурологічні виміри феномену української ікони»

Із 2008 р. по 2013 працював завідувачем кафедри культурології та кіно-телемистецтва Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Із 2013 р. по серпень 2015 р. професор, зав. кафедри філософії, декан Луганського національного аграрного університету.

Із 2015 успішно очолює кафедру теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із 2009 по 2014 р. здійснював керівництво аспірантурою спеціальності «естетика» та «теорія і історія культури».

Очолював Вчену раду зі спеціальності «Історія філософії». При ЛНУ ім. Т. Шевченка.

Під керівництвом Федь І.А. захищені 2 кандидатські дисертації:

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 95

Коло наукових інтересів: розробка проблеми «Створення та функціонування валеонасиченого здоров’язбережувального простору у межах навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах».

 

Омельченко Світлана Олександрівна,

професор, доктор педагогічних наук

Із 1987 р. працювала вчителем історії, а з 1990 року на посаді організатора позакласної та позашкільної роботи Райгородоцької середньої школи Слов’янського району Донецької області.

Із 01.09.1992 р. працювала на посаді асистента кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного інституту.

У листопаді 1994 році вступила до цільової аспірантури Слов’янського державного педагогічного інституту, яку закінчила у 1997 році.

У грудні 1997 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Із 1998 по 2002 рік працювала заступником директора з науково-методичної роботи у Райгородоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня за сумісництвом.

У 2001 році Омельченко С.О. було присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки.

У вересні 2005 року зарахована до докторантури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, із якої була відрахована у червні 2008 році в зв’язку з достроковим захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю – соціальна педагогіка.

За участі С.О. Омельченко були виграні значущі грантові проекти: «Створення центру здоров’я», «Створення здоров’язбережувального простору для підлітків і молоді селища Райгородок» (Програма малих грантів 2006 року. Представництво Світового Банку в Україні. Проект «Мережа громадянської дії в Україні» (UCAN)).

Із 2008 до 2015 рр. працювала на посаді завідувача кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У лютому 2010 року С. О. Омельченко було присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із травня 2012 року Світлана Олександрівна обіймала посаду в.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», під її керівництвом Слов’янський державний педагогічний університет 01.06.2012 р. було реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

Із листопада 2012 р. і по теперішній час ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

За період педагогічної діяльності Омельченко С.О. було нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002 р.) та Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.).

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 200.

Борщов Сергій Миколайович доцент,

кандидат наук  із фізичної культури і спорту

Із 1989 працював за сумісництвом, а потім із 1991 року – у штаті Слов’янського державного педагогічного інституту: спочатку асистентом, старшим викладачем кафедри МВСПД на факультеті фізичного виховання.

У 2003 році захистив дисертацію на тему « Психофізична підготовка юних гімнастів», було присвоєно науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт».

Із 2003 по 2008 роки – завідувач кафедри теоретичних методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 100 .

Коло наукових інтересів: професійна майстерність учителя-тренера з фізичного виховання і спорту, спортивні здібності, спортивний відбір, спортивне тренування, освітні технології в галузі фізичного виховання і спорту, фізична реабілітація, дитячо-юнацький спорт.

Пристинський Володимир Миколайович,

доцент, кандидат педагогічних наук

Із 1985 року працює в Слов’янському державному педагогічному інституті асистентом кафедри фізичного виховання.

Із 1987 по 1992 р. – старший викладач кафедри теоретичних та методико-біологічних основ фізичного виховання.

У 1992 році захистив дисертацію на тему: «Професійно-педагогічна підготовка студентів факультетів фізичного виховання в навчальних групах зі спортивних ігор» на здобуття вченого звання кандидата педагогічних наук 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивної підготовки та оздоровчої фізичної культури.

У 1995 році – присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із 1995 по теперішній час доцент кафедри ТМОФВ і Р.

Завідувач науково-дослідної лабораторії «Духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів»; член науково-методичної ради та спеціалізованої вченої ради К. 12.112.01 (спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка) у державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Коло наукових інтересів:

  • «Взаємозв’язок духовного і фізичного в гармонійному розвитку особистості»;
  • «Професійно-педагогічна підготовка фахівця в сфері фізичної культури і спорту»;
  • «Фізична і соціальна реабілітація осіб з особливими потребами»;
  • «Професійно-прикладне фізичне виховання учнів і студентів»;
  • «Інтеграція рухових, пізнавальних і мотиваційних процесів у фізичному вихованні дітей та підлітків»;
  • «Інтерактивні педагогічні технології формування здоров’язбережувального освітнього середовища сучасного навчально-виховного закладу (загальноосвітня школа – професійно-технічний навчальний заклад – університет)».

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 400.

Холодний Олександр Іванович,

доцент, кандидат педагогічних наук

Із 1993 по 2003 рр. працював учителем фізичної культури в загальноосвітній школі № 2 м. Краматорськ.

Із 2003 року працював асистентом кафедри МПСПД.

Із 2005 року працює старшим викладачем кафедри ТМОФВ і Р.

У 2013 році захистив дисертацію на тему: «Формування здоров’язбережувальних знань учнів основної школи в процесі занять учнів основної в процесі занять фізичною культурою» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання.

Із 2013 по 2016 рр. працював на посаді доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із 2016 по теперішній час – декан факультету фізичного виховання, а також викладач-сумісник кафедри ТМОФВ і Р.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 50.

Коло наукових інтересів: «Формування у школярів здорового способу життя засобами фізичного виховання».

Іванченко Леонід Петрович,

доцент, кандидат педагогічних наук

Із 1988 працює в Слов’янському державному педагогічному інституті асистентом кафедри теоретичних , медико-біологічних основ фізичного виховання.

У 2007 році був переведений на посаду старшого викладача кафедри ТМОФВ і Р.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування у учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Із 2008 року по теперішній час – доцент кафедри ТМОФВіР.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 20.

Коло наукових інтересів: «Організаційно-педагогічні умови формування культури здоров’я студентів при проведенні занять із фізичного виховання».

Гордєєва Катерина Сергіївна,

доцент, кандидат педагогічних наук

У 2010 році закінчила аспірантуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Із 2010 року працює асистентом кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування професійних цінностей майбутніх соціальних педагогів у професійній підготовці» на здобуття наукового ступіня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Із 2015 року і по теперішній час – доцент на кафедрі ТМОФВ і Р.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 40.

Коло наукових інтересів: «Упровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у життя української молоді».

Іванченко Світлана Григорівна,

старший викладач

Із 1988 року працювала асистентом кафедри фізичного виховання Слов’янського державного педагогічного інституту.

Із 1991 року по теперішній час – старший викладач кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 20.

Коло наукових інтересів: «Здоровий спосіб життя та фізичне вдосконалення у дозвільній діяльності людини».

Чернобай Сергій Олексійович,

старший викладач

Із 1987 року – асистент кафедри теоретичних та медико-біологічних основ фізичного виховання.

Із 1991 по 1996 рр. – головний тренер волейбольного клубу вищої ліги «Надзбруччя».

Із 1997 року по теперішній час – старший викладач кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 20.

Коло наукових інтересів: «Виховання особистісно-цінного відношення до волейболу у студентів факультету фізичного виховання».

Мухаматгалєєв Євген Геннадійович,

асистент

Із 2001 по 2004 роки навчався в аспірантурі Слов’янського державного педагогічного університету.

Із 2004 рр. по теперішній час – асистент кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації.

Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 10.

Коло наукових інтересів: «Формування професійно-педагогічної мотивації на заняттях з гімнастики у студентів факультету фізичного виховання».