Історія факультету

1965-1966 н.р. - у складі Слов'янського державного педагогічного інституту розпочав працювати педагогічний факультет (з Донецького педагогічного інституту переведено третій курс)

1965-1969 p.p. – формування повноцінної структури факультету, "викладацького фундаменту" кафедри дошкільної педагогіки; зародження традицій; налагодження зв'язків із дошкільними закладами міста, району, області, педагогічними училищами, міським те районним відділом освіти.

1969-1986 p.p. - стабільне зростанні кількісного та якісного складу денного та заочного відділень; вдосконалення педагогічної та професійної майстерності, створення дієздатного та згуртованого колективу викладачів і студентів; перемоги у всесоюзних та республіканських конкурсах наукових студентських робіт, досягнення та успіхи у громадському, культурному, спортивному житті; поповнення викладацького складу кафедри випускниками факультету; поширення та зміцнення зовнішніх наукових зв'язків викладачів і студентів.

Перша половина 90-х років: перебудова та реформування освітньо-виховної о процесу на засадах демократизації та гуманізації; зростання наукової кваліфікації викладачів; розробка провідних засад підготовки педагогічних кадрів на національній основі

Друга половина 90-х-2003р.: впровадження до педагогічного процесу освітніх новацій; вагомі досягнення у науковій діяльності викладачів кафедри дошкільної педагогіки; перехід на п'ятирічний термія навчання (1996 p.); створення кафедри практичної психології (2002 р.); відкриття магістратури (2002-2003 p.).

2003-2007 роки:

- створення двох відділень: "Дошкільне виховання", "Практична психологія" і здійснення першого набору на нове відділення "Практична психологія" (2003-2004 н.р.);

- запровадження в освітній процес методів інтерактивного навчання, кредитно-модульної системи оцінки знань студентів у контексті Болонського процесу (2005-2006 pp.);

- поступовий перехід на дворівневу систему підготовки кадрів (бакалаврат, магістратура);

У 2006-2007н.р. - відкриття нової спеціальності "Соціальна педагогіка".

2008-2011 роки:

- здійснення першого набору на нову спеціальність "Соціальна педагогіка" (2008-2009 н.р.);

- проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Психолого-педагогічний та соціальний супровід дитини дошкільного віку" (22-23 квітня 2010р.);

- проведення Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Дошкільне виховання" (20-22 квітня 2011р.).

 

75-річчу Донбаського державного педагогічного університету присвячується.

Історія факультету дошкільної освіти та практичної психології в особах.

Ікуніна Зінаїда Іванівна

Зінченко Віра Миколаївна

Матусик Антоніна Іванівна

Шалигіна Галина Володимирівна

Акішев Сергій Вікторович

Олександра Митрофанівна Філь