Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Ступінь  «бакалавр»

 1. Алгебра та теорія чисел (Пащенко З.Д.)
 2. Аналітична геометрія та лінійна алгебра(Пащенко З.Д.)
 3. Будова персонального комп'ютера (Величко В.Є.)
 4. Вибрані питання математики (Пащенко З.Д.)
 5. Вибрані питання математики (Пащенко З.Д., Турка Т.В.)
 6. Вибрані питання МНМ та інформатики (Глазова В.В.)
 7. Вибрані питання інформатики та методики її навчання (Турка Т.В.)
 8. Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі (Кайдан Н.В.)
 9. Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі (Величко В.Є.)
 10. Дискретна математика (Кайдан Н.В.)
 11. Інформатика (Стьопкін А.В.)
 12. Інформаційно-комунікаційні технології та комп'ютерна обробка інформації у фізвихованні та реабілітації (Кайдан Н.В.)
 13. Інформаційні технології та технічні засоби корекційного навчання (Стьопкін А.В.)
 14. Інформаційні машини та кібернетичні системи (Стьопкін А.В.)
 15. Інформатика та обчислювальна техніка (Величко В.Є.)
 16. Інформаційно-технічні засоби навчання (Турка Т.В.)
 17. Лінійна алгебра (Пащенко З.Д.)
 18. Математична логіка та теорія алгоритмів (Пащенко З.Д.)
 19. Методика навчання математики (Беседін Б.Б.)
 20. Нові інформаційні технології (Турка Т.В.)
 21. Основи інформаційних технологій та ТЗН (Турка Т.В.)
 22. Сучасні інформаційні технології (Кайдан Н.В.)
 23. Сучасні інформаційні технології в навчанні (Федоренко О.Г.)
 24. Сучасні комп’ютерні комунікації (Стьопкін А.В.)
 25. Технології програмування (Величко В.Є.)
 26. Елементарна математика (Беседін Б.Б.)
 27. Числові системи (Турка Т.В.)

Ступінь  «магістр»

 1. Інформаційно-комп'ютерні технології в середній школі (Стьопкін А.В.)
 2. Методика навчання математики в ЗОШ та ВНЗ (Беседін Б.Б.)
 3. Методика навчання інформатики (Глазова В.В.)
 4. Розв’язування олімпіадних задач з програмування (Величко В.Є.)
 5. Системи комп'ютерної математики та фізики (математики) (Кайдан Н.В.)
 6. Системи комп'ютерної математики та фізики (фізики) (Кайдан Н.В.)
 7. Спеціальний лабораторний практикум з математичного моделювання (Кайдан Н.В.)
 8. Елементарна математика (Беседін Б.Б.)
 9. ШКІ та МН (Глазова В.В.)
 10. Вибрані питання математики (Пащенко З.Д.)