Відділ кадрів

КОНТАКТИ
e-mail:
Телефон: (06262) 3-99-67
Кабінет: № 121-122
АДРЕСА
вул. Г. Батюка, 19
м. Слов'янськ Донецька область
Україна 84116
Часи прийому співробітників, студентів і випускників університету:

понеділок – п’ятниця  
з 8.30 до 16.15
субота
з 8.30. до 14.00
неділя - вихідний.

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Університету, який діє згідно з Положенням про Відділ кадрів, а у своїй практичній роботі керується чинним законодавством, наказами і розпорядженнями ректора Університету. Відділ кадрів підпорядкований безпосередньо ректорові Університету.

Штатна чисельність працівників відділу кадрів складає 12 осіб:

Сілін Євген Сергійович - начальник відділу кадрів

1. Гузікова Олена Василівна – старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

2. Сахно Наталія Георгіївна – старший інспектор із кадрів (військовий облік)

3. Собоцька Людмила Борисівна – старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

4. Кочергіна Олена Олександрівна – старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

5. Макаренко Наталія Вікторівна – інспектор із кадрів (робота зі студентами (заочне та стаціонарне навчання))

6. Шаленик Вікторія Вікторівна – інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

7. Андрєєва Ірина Анатоліївна – секретар-друкарка

8. Донченко Катерина Іванівна – інспектор із кадрів

9. Гаркавець Олена Миколаївна – діловод

10. Лисенко Вікторія Станіславівна – інспектор із кадрів

11. Ануркіна Людмила Іванівна – архіваріус

Станом на 1 травня 2016 року в державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» працює 696 особи. Якісний склад викладачів повністю відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Професорсько-викладацький склад університету представлено 315 штатними працівниками, серед яких :

докторів наук, професорів 31
кандидатів наук, доцентів 225
зокрема доцентів 170
старших викладачів без вчених ступенів 51
асистентів без вчених ступенів 19

Серед науково-педагогічних працівників Університету мають нагороди:

заслужений працівник освіти України 2
нагороджених знаком "Відмінник освіти України" 28
нагороджених знаком «За розбудову освіти» 2
нагороджений медаллю «А.С. Макаренко» 1
нагороджених Нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" 4
нагароджених знаком "За наукові та освітні досягнення" 3

Основними напрямами діяльності відділу кадрів є:

• організація і проведення кадрової роботи відповідно з вимогами чинного законодавства України;

• співпрацює з іншими підприємствами, центром зайнятості, навчальними закладами з метою вирішення питань добору та навчання персоналу;

• здійснює роботу, пов’язану із зберіганням і заповненням трудових книжок, особових справ, веденням встановленої документації по кадрах;

• у межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку, оформляє документи , пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

• підготовка й систематизація матеріалів для атестаційної комісії;

• ведення всієї звітності по кадрових питаннях;

• постійний склад військових частин, що не демобілізується в мирний час Служба в кадрах;

• бере участь у формуванні структури та штатного розпису організації, контролі розробки посадових інструкції у структурних підрозділах;

• забезпечувати підготовку необхідної звітності з персоналу та кадрової роботи і контролювати своєчасність надання цих документів до відповідних міністерств, відомств, комітетів; • організовувати заходи щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами, аналізувати причини плинності кадрів, надавати керівництву пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та забезпечення стабільності колективу.

Основний принцип роботи відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу університету та кожної особи окремо.

 

Типові посадові інструкції

Зразки написання заяв

Бланк графік відпусток

Декларація

Інструкція з діловодства ДДПУ

Наказ про затвердження інструкції

Положення про відділ кадрів

Інформація для здобувачів вищої освіти щодо запису в трудову книжку

Порядок пропускного режиму до головного навчального корпусу ДВНЗ "ДДПУ"

Правила внутрішнього трудового розпорядку ДВНЗ ДДПУ 2017

 

1. Гузікова Олена Василівна старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

2. Сахно Наталія Георгіївна – старший інспектор із кадрів (військовий облік)

3. Собоцька Людмила Борисівна – старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

4. Кочергіна Олена Олександрівна – старший інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

5. Макаренко Наталія Вікторівна – інспектор із кадрів (робота зі студентами (заочне та стаціонарне навчання))

6. Шаленик Вікторія Вікторівна – інспектор із кадрів (робота з особовим складом)

7. Андрєєва Ірина Анатоліївна – секретар-друкарка

8. Донченко Катерина Іванівна – інспектор із кадрів

9. Гаркавець Олена Миколаївна – діловод

10. Лисенко Вікторія Станіславівна – інспектор із кадрів

11. Ануркіна Людмила Іванівна – архіваріус

 

Станом на 1 травня 2016 року в державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» працює 696 особи. Якісний склад викладачів повністю відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Професорсько-викладацький склад університету представлено 315 штатними працівниками, серед яких :