Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою математики

Ступінь «бакалавр»

 1. Вибрані питання математики
 2. Вибрані питання математики
 3. Вища математика
 4. Вища та прикладна математика
 5. Диференціальні рівняння
 6. Диференціальні та інтегральні рівняння
 7. Економіко-математичні методи та моделі (економетрія)
 8. Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні процеси)
 9. Економічна кібернетика
 10. Інтелектуальна власність
 11. Інформаційна культура студента
 12. Інформаційні системи та технології
 13. Історія та методологія математики
 14. Комплексний аналіз
 15. Комп’ютерні мережі
 16. Математика для економістів (вища математика)
 17. Математика для економістів (теорія ймовірностей, вища математика)
 18. Математичний аналіз
 19. Математичні методи фізики
 20. Математичні методи в психології
 21. Методи обчислення
 22. Нелінійні коливання
 23. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти
 24. Основи педагогічних вимірювань
 25. Статистика
 26. Сучасні інформаційні технології
 27. Теорія ймовірностей та математична статистика
 28. Теорія нелінійних коливань
 29. Теорія функцій
 30. Функціональний аналіз
 31. Чинники успішного працевлаштування за фахом

Ступінь «магістр»

 1. Вибрані питання математики
 2. Історія та методологія математики
 3. Теорія нелінійних коливань
 4. Функціональний аналіз
 5. Чисельні методи теорії крайових задач
 6. Інтелектуальна власність
 7. Сучасні інформаційні технології