Навчально-методична робота

Ступінь «бакалавр»

 1. Україна у світовому літературному просторі
 2. Історія української літератури
 3. Вступ до літературознавства
 4. Історія зарубіжної літератури
 5. Методика навчання української та зарубіжної літератури
 6. Методика навчання української мови
 7. Культура усного мовлення з методикою аналізу художнього тексту
 8. Культура усного мовлення з практикумом із виразного читання
 9. Етногенез українців із методикою навчання українознавства
 10. Практикум з української мови
 11. Історична граматика української мови
 12. Ділова українська мова
 13. Вступ до мовознавства
 14. Старослов’янська мова
 15. Сучасна українська літературна мова
 16. Фольклор
 17. Українці у світі
 18. Основи термінознавства
 19. Основи наукових досліджень
 20. Українська діалектологія
 21. Риторика та стилістика української мови
 22. Основи українознавства та етнографії України
 23. Українська мова за професійним спрямуванням

Ступінь «магістр»

 1. Дискурс та теорії комунікації
 2. Історія новітньої зарубіжної літератури
 3. Історія української літературної мови
 4. Компаративістика / методи наукових досліджень
 5. Загальне мовознавство
 6. Сучасна українська література
 7. Методика навчання української, зарубіжної літератури в старших класах і вищій школі
 8. Методика викладання української мови у старших класах та вищій школ
 9. Сучасні проблеми літературознавства
 10. Теорія літератури
 11. Актуальні проблеми сучасної лінгвіcтики
 12. Теорія і практика міжкультурного спілкування