Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Ступінь «бакалавр»

 1. Вступ до мовознавства
 2. Основи лінгвістичних досліджень
 3. Старослов’янська мова
 4. Історична граматика (рос.)
 5. Історія російської мови
 6. Порівняльна граматика східнослов’янських мов
 7. Методика викладання російської мови
 8. Сучасна російська літературна мова
 9. Практикум з російської мови

 


Ступінь «магістр»

 1. Лінгвокраїнознавство та література англомовних країн
 2. Теорія і практика перекладу
 3. Теоретичний курс німецької мови
 4. Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 5. Іноземна мова спеціальності 013 Початкова освіта
 6. Іноземна мова спеціальності 014 Середня освіта
 7. Практика усного та писемного мовлення (англійська мова)
 8. Культура професійного мовлення викладача вищої школи
 9. Загальне мовознавство (Мова та література (російська)
 10. Загальне мовознавство (Мова та література (англійська)
 11. Теорія літератури
 12. Країнознавство та література Німеччини
 13. Ділова іноземна мова (німецька)
 14. Ділова іноземна мова (англійська)
 15. Виробнича практика (в школі та асистентська)
 16. Порівняльна типологія
 17. Методика викладання російської мови у ВНЗ
 18. Активні процеси в сучасній російській мові
 19. Сучасна російська літературна мова

Третій освітньо-науковий рівень

 1. Прагмалінгвістичний компонент функціональних стилів сучасної української літературної мови
 2. Методологія філологічних досліджень
 3. Лінгвістична історіографія
 4. Історія українського мовознавства
 5. Історія російського мовознавства
 6. Історія германістики
 7. Мова PR-комунікацій

Освітні програми

Освітня програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» магістри


Навчально-методичні ресурси

Російська мова

 1. Историко-фонетический комментарий в школьном курсе русского языка
 2. Современный русский литературный язык
 3. Русский язык в вопросах и ответах (часть 1)
 4. Русский язык в вопросах и ответах (часть 1. Изд.2)
 5. Русский язык в вопросах и ответах (часть 2)
 6. Практикум по русскому языку. Офография
 7. Курсовые, дипломные и магистерские работы по русскому языку
 8. Виды лингвистического разбора в схемах и образцах

Мовознавство

 

 1. Слово: культура и история
 2. Граматична будова мови
 3. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія.
 4. Мова як система
 5. Мова як система
 6. Мова як система (2018)
 7. Морфемика и словообразование
 8. Порівняльно-історичний метод в українському та російському мовознавстві 20-х – 60-х рр. ХІХ ст.
 9. Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві: Харківська лінгвістична школа
 10. Одиниці фонетико-фонологічного рівня
 11. Ученые Казанской лингвистической школы об исторических изменениях морфемного строения слова
 12. Развитие языка

Зарубіжна література

 1. Лекции по зарубежной литературе XX века

Методика російської мови

 1. Методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для студентів III-V курсів російсько-українського відділення філологічного факультету, магістрантів V курсу російсько-українського відділення
 2. Словарь базовых терминов и понятий по методике преподавания русского языка и литературы
 3. Учебно-справочные материалы по методике русского языка и литературы

Старослов'янська мова

 1. Старослов'янська мова (тестові завдання)