Шлях по сайту: Реєстр держзакупівель ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозицій

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозицій

Друк

ФОРМА ЗАПИТУ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38177113

1.3. Місцезнаходження: 84116, м. Слов’янськ Донецька обл., вул. Г.Батюка, 19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35228003007215 в ГУДКСУ в Донецькій обл.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Проскунін Володимир Миколайович, в.о. проректора з соціально-економічного розвитку, 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19, тел. (06262) 3-97-87, тел/факс (06262) 3-23-54 E-mail: sdpi@slav.dn.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 00027677

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Держбюджету України

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 195 900 грн. (сто вісімдесят тисяч грн.) з урахуванням ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення); А (95)-11,70 грн. А 76(80)-10,70

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.slavdpu.dn.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Продукти нафтоперероблення рідкі (ДК-23.20.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин (А-95)-14 000літррів, бензин А-76 (80) – 3 000 літрів.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: на протязі 2013 року.

6. Основні умови договору: відповідно до 40 ст. Закону України «Про здійснення державних закупівель»

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 84116 м. Слов’янськ Донецька обл.., вул. Г. Батюка, 19 каб. 106, особисто.

8.2. Строк: До 11 годин 00 хвилин 16 січня 2013 року

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Слов’янськ Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19, каб. 106

9.2. Дата.16 січня 2013 року

9.3. Час.11 годин 30 хвилин

10. Додаткова інформація: при підготовці цінових пропозицій учасникам торгів необхідно врахувати вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій. Телефон для довідок: (06262) 3-97-87.

Голова комітету з конкурсних торгів                        В.М. Проскунін

 

Навігація

Контакти

Оголошення