Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»

Друк

13 жовтня відбулося виїзне засідання робочої групи, відповідальної за створення та оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи», у Слов’янському багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса. Гарант ОПП Топольник Я.В., зовнішній стейкхолдер Гусейнов С.Н. (директор СБРЦПО імені П.Ф. Кривоноса), фахівець-практик Бондаренко Н.В. (старший майстер в/н СБРЦПО імені П.Ф. Кривоноса), викладачі кафедри педагогіки вищої школи ДВНЗ «ДДПУ» Фатальчук С.Д., Гарань Н.С. та здобувач 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Смоляр Є.Д. обговорювали проєкт освітньо-професійної програми, зокрема, аспекти проблеми фахових компетентностей, що повинні бути сформовані у магістрів галузі вищої освіти.

Учасники обговорення зазначили, що метою навчання за ОПП виступає підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного професійно застосовувати на практиці сучасні педагогічні форми, методи та прийоми; формування компетентностей та здатностей використовувати набуті знання та вміння у професійній (викладацькій, освітній, виховній, науково-дослідницькій, аналітичній, консультативній, комунікативній, організаційно-методичній) діяльності.

 

Оголошення