Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини День філософа на філологічному факультеті

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

День філософа на філологічному факультеті

Друк

Час плине, століття міняються одне за одним, як дні старого календаря. Нічого не стоїть на місці – одне змінюється іншим, але вічні питання людства так і залишаються нерозкритими у просторах часу. Відчужені філософи,запеклі єретики, несправні романтики, легендарні поети та талановиті художники всіх часів вносили щось нове в цей вічний пошук. Чи то заплутуючи нас, чи то навпаки розкриваючи перед нами нову істину. Але чи не найкраще можна розкрити питання філософії через сценічну постановку.

Саме це зробили 14 листопада на філологічному факультеті під керівництвом докт. філос. наук, проф. Мельник В.В. студенти ІІ й ІІІ курсів та магістри. "Соціальні виміри в екзистенційній філософії" – так називалася вистава, в якій глядач будь-якого віку мав змогу відчути, що філософія – це любов до мудрості. Перед глядачами зʼявлялися по черзі Сократ і його учні, Ніцше, Фаїна Раневська, А.Камю, Ф.Достоєвський. Через власне трактування студенти намагалися передати глибину думок філософів. Третьокурсниці намагалися з’ясувати напрямок трансформацій у розумінні людиною сенсу свого життя і смерті. Магістри спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) провели діалог між німецькою та українською філософіями. А студенти ІІ курсу в гумористичній формі розкрили тему: "Погляд на сучасну філософію". Ця вистава розрахована на тих, хто думає, хто перебуває в духовних пошуках, людей, які ще не розчинилися в божевільному хаосі світу і іноді замислюються над його устроєм.

 

Оголошення