Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Науковий доробок кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук: навчальний посібник «Філософія освіти і науки»

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Науковий доробок кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук: навчальний посібник «Філософія освіти і науки»

Друк

Освіта і наука є вагомими елементами світу сучасної культури, тому філософське осмислення науки і філософська рефлексія з приводу освіти – взаємопов’язані і доповнюють одна одну, саме в силу цього філософія освіти і філософія науки у даному навчальному посібнику об’єднані в єдине ціле. У сучасному глобалізованому світі особливого значення набувають проблеми мультикультурності, толерантності і співробітництва в освітньо-науковому просторі.

Автори навчального посібника «Філософія освіти і науки» – провідний науковий співробітник, ректор Вищої школи філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, професор В.П. Загороднюк та колектив викладачів Донбаського державного педагогічного університету: професор Л.І. Мозговий, доцент Л.В. Абизова, доцент Г.Д. Ємельяненко – акцентують увагу на єдності методологічних, соціально-культурних та гуманістичних вимірів освіти і науки, альтернативних концепціях розвитку пізнання, новому постнекласичному образі сучасної науки. Результати їхніх наукових досліджень знайшли відображення в тексті посібника.

Навчальний посібник «Філософія освіти і науки» сприятиме розширенню загальної ерудованості студентів, магістрантів, аспірантів розвитку їхнього теоретичного мислення і творчості, збагаченню культури і наукового світогляду. Завдяки посібнику магістранти краще розумітимуть стратегію наукової діяльності, послідовність виконання магістерської роботи, узагальнення її результатів, правила взаємодії та комунікації у науковому співтоваристві.

Посібник буде вельми корисний студентам, викладачам, науковцям та всім, хто прагне освоїти і зрозуміти філософію освіти і науки та перспективи її подальшого розвитку.

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення