Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Перший випуск курсу з основ журналістики

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перший випуск курсу з основ журналістики

Друк

На кафедрі української мови та літератури відбувся перший випуск курсу з основ журналістики. Метою курсів було формування медіа культури у профільній орієнтації студентів та стимулювання їх активності у майбутньому професійному становленні; формування навичок журналістської майстерності, комунікативної компетентності та придбання первинного професійного досвіду та початкової професійної орієнтації.

Основою для вивчення всього курсу були початкові знання. Вони допомогли студентам розібратися в наявних центральних, місцевих виданнях, у структурі газети, а також усвідомити, для чого існує планування в інформаційній службі, уміти характеризувати кожен із семи видів інформації.

Програмою було передбачено поєднання теоретичного матеріалу з практичною роботою, виконання завдань творчого характеру, рольовими іграми, зустрічами з людьми журналістських професій, зокрема з редактором обласної газети «Прапор індустрії» Чубенко Г. В.

У результаті вивчення курсу студенти оволоділи основними термінами, якими оперує сучасна теорія журналістики; сформували вміння працювати у різних жанрах публіцистичного стилю; підвищили рівень сформованості загальних і спеціальних умінь і навичок; сформували уміння знаходити, критично осмислювати і використовувати потрібну інформацію.

Творчі роботи приймала комісія у складі доктора наук із соціальних комунікацій, професора, завідувача кафедри української мови та літератури Біличенко О.Л., кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального та германського мовознавства Маторіної Н.М. та кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови та літератури Лисенко Н.В.

 

Навігація

Контакти

ОголошенняОголошення