Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини Спілкувалися щодо формування дослідницької та інформаційної компетентностей майбутніх учителів

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Спілкувалися щодо формування дослідницької та інформаційної компетентностей майбутніх учителів

Друк

У руслі змін, які відбуваються в освітньому просторі нашої держави, відчувається потреба в уточненні актуальних термінів, якими керуються викладачі в процесі підготовки майбутніх педагогів, тому 11 травня на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти кафедрою природничо-математичних дисциплін (модератор – доц. В. О. Гринько) було організовано онлайн-круглий стіл, учасниками якого стали викладачі кафедри-організатора, кафедри теорії і практики початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України Лещенко М. П. (м. Київ) та вчитель ЗОШ №8 Грицай С. М.

Обговорювали науковці актуальну на сьогодні проблему – уточнення терміну «інформаційна/цифрова компетентність». Цифрова компетентність – одна з ключових у парадигмі Нової Української Школи, яка передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному просторі та приватному спілкуванні; інформаційну й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботу з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці; розуміння етики роботи з інформацією. Оскільки саме ці напрями є пріоритетними в роботі кафедри природничо-математичних дисциплін, обговорення було дуже жвавим та дискусійним.

Лещенко М. П. зупинилась на основах цифрової гуманістичної педагогіки, яка покладена в основу сучасного освітнього процесу та зауважила, що головне завдання – побудувати суспільство, де цінують людей.

Завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін доцент Євтухова Т. А. поділилась досвідом впровадження курсу «Медіаосвіта» на факультеті, підкреслила актуальність та доцільність його впровадження в освітній процес підготовки майбутніх фахівців для початкової ланки.

Наступним питанням для обговорення було впровадження технологій LEGO з метою формування дослідницької компетентності. Спілкування з вчителем інформатики в початкових класах Грицай Світланою (ЗОШ № 8 м. Краматорськ) розкрило практичні аспекти впровадження цієї технології у навчально-виховний процес та підтвердило актуальність процесу підготовки майбутніх вчителів до використання LEGO у практику.

Онлайн-зустріч була інформаційно насиченою та цікавою для всіх учасників, тому було узгоджено такі зустрічі зробити традиційними.

Доцент кафедри ПМД Вікторія Гринько 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення
Оголошення