Шлях по сайту: Новини ДДПУ Новини З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: до досягнення кращих результатів (2003 – 2009)

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

З історії факультету спеціальної освіти ДВНЗ «ДДПУ»: до досягнення кращих результатів (2003 – 2009)

Друк

У 2003 році факультет дефектології очолив кандидат педагогічних наук, доцент В. В. Дичко, заступником декана працювала старший викладач О. М. Попова. Факультет і далі поєднував навчально-методичну й наукову роботу, основним центром якої стали спеціалізовані кафедри, очолювані доцентами Н. В. Тарасенко, Л. Л. Логвіновою, В. О. Липою.

Викладачам спеціалізованих кафедр належав пріоритет у розробці сучасних напрямів роботи факультету, проведення багатьох наукових досліджень у галузі дефектології. Вони стали авторами монографій (доцент А. І. Капустін, доцент В. О. Липа, доцент В. В. Дичко, доцент О. В. Мамічева), підручників (доцент Н. В. Тарасенко, доцент В. О. Липа, доцент Н. А. Гіренко, доцент Л. К. Одинченко), навчальних посібників (доцент В. В. Дичко, доцент І. В. Дмитрієва, доцент Л. Л. Логвінова, доцент Л. А. Співак, доцент В. О. Липа, доцент І. В. Татьянчикова, доцент Т. Г. Кузнецова, доцент О. В. Мамічева, доцент Л. К. Одинченко), науково-методичних розробок (доцент І. В. Татьянчикова, доцент Л. Г. Торшина, доцент Л. А. Співак, доцент Т. Г. Кузнецова, доцент Н. А. Гіренко, доцент Т. Л. Лактюшина, доцент В. А. Ковальчук, доцент О. В. Мамічева, доцент С. О. Дубовський, доцент Л. Ю. Шамко, старший викладач Л. О. Гулак, старший викладач С. В. Сарнацький, старший викладач Н. В. Резніченко, старший викладач О. Г. Манько, старший викладач Є. В. Данільченко) і наукових статей з актуальних проблем спеціальної педагогіки та психології.

У цей період, окрім факультету перепідготовки кадрів зі спеціальності «Логопедія» (декан – доцент Л. Л. Логвінова), відкрився факультет «Корекційна педагогіка» (декан – доцент Л. К. Одинченко).

Заступник декана старший викладач О. М. Попова стала організатором виховної роботи на факультеті, активно працювало студентське самоврядування, рада кураторів. Багато заходів проводили для формування в студентів національної свідомості, а саме: святкування «Дня Соборності України» (круглі столи, конкурси газет), до Міжнародного дня рідної мови (диспут «Мова як засіб формування національної свідомості), фольклорні свята до Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, Дня Європи та інші.

Керівництво факультету приділяло особливу увагу спортивно-масовій роботі, оскільки сам декан факультету був кандидатом у майстри спорту з волейболу. Студенти-дефектологи посідали призові місця в змаганнях із волейболу, мініфутболу, настільного тенісу, шахів та ін.

Новий стиль роботи заочного відділення запровадила методист цього відділу О. М. Горбачова та секретар О. В. Полікарпова, які спростили оформлення всієї документації завдяки активному використанню сучасних інформаційних технології. На кафедрах допомагали здійснювати роботу з оформлення документації лаборанти Г. М. Гончаренко, В. В. Кордонець, А. Цикурова, а у деканаті – А. В. Худько.

Кінець 90-х – початок 2000-х років – це період реформування в галузі спеціальної освіти, що ґрунтується на її здобутках і кращому досвіді. Під впливом соціально-політичних змін в Україні відбувається переосмислення певних суспільних цінностей, зокрема прав людини, дитини, інваліда, розвитку освіти тощо.

Упроваджуються гуманістичні ідеї щодо рівних прав усіх без винятку дітей на освіту та соціальну активність. Проведення комплексних заходів щодо соціальної реабілітації людей з особливими потребами та залучення їх до активного життя стає одним із пріоритетних напрямів соціальної політики. Розвиток громадського руху на захист прав дітей з особливими потребами спонукає до пошуку нових, альтернативних форм навчання. Уважається, що для успішного входження в суспільство таких молодих людей виняткового значення набуває навчання в інтегрованих умовах, тому кожний сучасний педагог повинен володіти основами дефектологічних знань і прийомами корекційної роботи з дітьми з обмеженими можливостями. Саме у 2004 році завідувач кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології В. О. Липа довів необхідність уведення предмета «Основи корекційної педагогіки» на всіх факультетах університету, викладачі кафедри почали працювати на факультетах: педагогічному, фізичного виховання, підготовки вчителів початкових класів, технологічному, фізико-математичному, філологічному.

2004 рік, завідувач кафедри методик корекційного навчання – канд. пед. наук, доцент Тарасенко Н. В.

2005 рік, захід, присвячений Дню рідної мови, проводиться на дефектологічному факультеті спільно з кафедрою педагогіки

2005 рік, творчий захід – «Юморина» на факультеті

2005 рік, кураторська година, викладач – доцент Торшина Л.Г.

2005 рік, засідання кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології

2006 рік, завідувач кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології – канд. пед. наук, доцент Липа В.О.

2006 рік – державні екзамени, голова – канд.психол.наук, Доцевич Т.І.

2007 рік, спільний захід дефектологічного факультету та кафедри педагогіки до Дня народження Василя Сухомлинського

2007 рік, вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни

2008 рік, викладачі дефектологічного факультету

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Оголошення