Наша адреса:

провул. Вчительський, 1, каб. 14,

м. Словянськ,

Донецька область

 

Телефон:

(06262) 2-46-06

 

E-mail: resurs-dopp@ukr.net

Ресурсний центр – це центр внутрішньої організації інформаційного поля на педагогічному факультеті, який постійно діє та забезпечує формування взаємозв'язків між учасниками освітнього процесу та практиками (викладачами, студентами, педагогами, психологами, батьками та ін.).

Організація роботи Ресурсного центру:

- із метою створення умов для ранньої професійної адаптації студентів, які здобувають освіту за спеціальностями Дошкільна освіта («бакалавр», «магістр»); Практична психологія («бакалавр»); Соціальна робота («бакалавр», «магістр»);

- із метою підвищення професійно-методичної компетентності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, дитячих будинків, інтернатів тощо, обміну досвідом із мотивації та заохочення педагогів до творчих ініціатив;

- із метою створення потужного інформаційного підґрунтя, популяризації надбань сучасної психолого-педагогічної науки, синтезу теорії та практики.

Основними напрямами роботи Ресурсного центру є:

-  зі студентами: залучення до активної науково-дослідної (пошукової) роботи, активізація пізнавальних інтересів, мотивації до навчання, формування вмінь та навичок практичної діяльності за фахом, створення образу фахівця;

-  із педагогами (психологами, соціальними педагогами): залучення до активної самостійної пошуково-методичної роботи; озброєння  інноваційними методиками під час роботи з батьками; занурення до інноваційно-творчої методичної діяльності; стимулювання оцінно-контрольної діяльності в професійно-методичній роботі; інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем експериментально-дослідної роботи; організаційно-методична допомога в практичному запровадженні результатів наукових досліджень; створення та видання навчальних, методичних посібників, методичних рекомендацій.

До структури Ресурсного центру належать координатори, диспетчери, кореспонденти.

Координатори Ресурсного центру: викладачі випускових кафедр педагогічного факультету, асистенти, аспіранти, здобувачі. Диспетчери Ресурсного центру: педагоги-практики закладів освіти регіону (завідувачі, методисти, вихователі, практичні психологи, соціальні педагоги та ін.). Кореспонденти Ресурсного центру: студенти факультету, які забезпечують оновлення та розповсюдження інформації, накопиченої в Ресурсному центрі.

Складовими діяльності Ресурсного центру є дії його учасників. Так, диспетчери (працюють на базі закладу освіти): складають запит до Ресурсного центру, створюють інформаційний банк Ресурсного центру тощо. Кореспонденти (працюють на базі Ресурсного центру та за його межами): організовують надходження необхідної інформації до Ресурсного центру і від нього, створюють макети публікацій, інформують про заходи, які відбуваються в Ресурсному центрі.

 

Приходь,    приєднуйся,    йдемо разом!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014-2017 Ресурсний центр – валеонасичений освітній простір для розвитку студентів, педагогів, психологів, батьків та дітей.

Матеріали, представлені на сторінках сайту, розроблені авторами сайту, надіслані користувачами, взяті з відкритих джерел і представлені на сайті виключно для ознайомлення. Всі авторські права на матеріали належать законним авторам.

При використанні матеріалів пряме посилання на автора та сайт обовязкове.