Ступінь  «бакалавр»

 1. Елементарна математика.
 2. Диференціальна геометрія і топологія.
 3. Методика навчання математики.
 4. Практикум із розв'язання задач з шкільного курсу геометрії.
 5. Вибрані питання елементарної геометрії.
 6. Вибрані питання методики навчання математики.
 7. Аналітична геометрія.
 8. Аналітична геометрія та лінійна алгебра.
 9. Основи векторного і тензорного аналізу
 10. Елементарна геометрія
 11. Проективна геометрія
 12. Вибрані питання математики: «Елементи геометрії кіл та задачі на побудову»
 13. Вибрані питання математики: «Многокутники і многогранники. Методи зображень плоских і просторових фігур та круглих тіл»

Ступінь  «магістр»

 1. Елементарна математика
 2. Методика навчання математики  в ЗОШ та ВНЗ
 3. Вибрані питання математики: «Метричні задачі теорії прямих і площин в афінних координатах»
 4. Дистанційне навчання в сучасному навчальному закладі
 5. Шкільний курс інформатики та методика її навчання

quation
0


quation
 

quation
0


quation