Студентська рада

У 2004 році силами студентського активу та за підтримки адміністрації тоді ше Слов’янського державного педагогічного університету розпочала своє функціонування Студентська рада, яка об’єднала студентські деканати та парламенти, створені на окремих факультетах. У своїй діяльності студентська рада, як орган студентського самоврядування, керується Конституцією України, державними законодавчими актами, наказами, розпорядженнями, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про студентську раду, не дублює профспілкову організацію, користується допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів та аспірантів.

Студентське самоврядування в ДДПУ є важливою ланкою у розвитку демократичних засад, виявленні потенційних лідерів. Усі студенти університету мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Головною структурною одиницею студентської ради є факультет, який має свій орган управління, його голову і делегує своїх представників до студентської ради університету і на загальні збори (конференцію) студентів. Організація роботи студентської ради університету здійснюється на рівні факультетів, відділень, академічних груп.

Наш актив:

Мазко Валерія - голова студентської ради ДВНЗ «ДДПУ»

Бєлоусова Катерина -голова студентського самоврядування факультету фізичного виховання

Заболотських Поліна - голова профбюро факультету фізичного виховання

Луценко Наталія - голова студентської ради факультету ПТПО

Одинока Алла –голова профбюро факультетуро ПТПО

Пиндик Анастасія - голова профбюро факультету гуманітарної та економічної освіти

Секлецов Андрій - голова студентської ради фізико-математичного факультету

Сипчук Єгор – голова профбюро фізико-математичного факультету

Щигельська Василіса - голова профбюро факультету спеціальної освіти

Чепіга Ельміра - голова профбюро педагогічного факультету

Сущенко Інна - голова профбюро філологічного факультету