Шлях по сайту: Cтруктура Підрозділ моніторингу якості вищої ...

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

.

ПІДРОЗДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Друк

Підрозділ моніторингу якості вищої освіти є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», створений з метою координації діяльності кафедр і факультетів з питань планування й виконання наукової та науково-технічної діяльності; організації науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників і здобувачів; підвищення якості підготовки фахівців і якості надання освітніх послуг; вирішення актуальних наукових завдань для забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної та інноваційної діяльності в системі Міністерства освіти і науки України. Підрозділ розробляє, впроваджує і удосконалює систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті.

Основні напрями діяльності Підрозділу:

  • координація та узагальнення результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників;
  • забезпечення якості освіти;
  • інтернаціоналізація освіти;
  • академічна доброчесність;
  • координація наукової діяльності здобувачів вищої освіти;
  • координація й участь в організації та проведенні наукових заходів;
  • інші види робіт.

План роботи підрозділу.

КОНТАКТИ:

Адреса: м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19

(головний корпус ДДПУ, 3 поверх, кабінет №314)

e-mail: dspu.science@gmail.com, sdpu1939@ukr.net