Шлях по сайту: Діяльність

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність

Друк

ОСНОВНІ СТАДІЇ

процесу укладання та реєстрації колективного договору

№ з/п Стадії укладання колективного договору Документ
1 Визначення сторін при розробці проекту колективного договору, уповноважених вести колективні переговори
Створення робочої комісії з представників сторін.
Письмове повідомлення про початок переговорів, направлене одній зі сторін.
Загальне рішення сторін.
Наказ по закладу щодо створення робочої комісії.
2

Початок колективних переговорів.
2.1. У випадку розбіжностей:
- вирішення протиріч шляхом:
консультацій;
формування примирливої комісії;

звернення до посередника

Протокол засідання робочої комісії.
Протокол розбіжностей.

Рекомендації.
3 Формування проекту колективного договору та обговорення його у трудовому колективі. Протокол зборів у трудових колективах.
Протокол робочої комісії щодо прийняття проекту колективного договору.
4 Розгляд підсумкового проекту на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
У разі відхилення проекту:
- додаткові переговори;
- новий розгляд проекту;
- схвалення проекту колективного договору.
Протокол рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу.
5 Підписання колективного договору уповноваженими представниками сторін. Колективний договір та додатки до нього.
6 Подача колективного договору на реєстрацію у міськвиконкоми, райдержадміністрацію за місцем розташування закладу, виконавчі комітети сільських, селищних рад. Згідно Положення про порядок повідомчої реєстрації галузевих та регіональних угод, колективних договорів, затвердженого постановою КМУ від 05.04.94 р. № 225.
7 Реєстрація колективного договору (відмова у реєстрації). Перевірка на відповідність діючому законодавству
8 Повернення двох примірників колективного договору у заклад По закінченні 2-х тижневого строку з дня подачі.