Шлях по сайту: Реєстр держзакупівель ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

Друк

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Державний виший навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет

(повне найменування замовника)


ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 38177113

 

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних

коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)),

яких планується залучити

до підготовки

документації конкурсних

торгів (запиту цінових

пропозицій, кваліфікаційної

документації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8

пара та гаряча вода;

постачання пари та гарячої води,

код ДК 016-2010-35.30.1.

(постачання теплової енергії)

2282

Кошти Держбюджету

України

999 892,80

закупівлі в

одного

учасника

вересень 2013

Проскунін

Володимир

Миколайович

Пп. 2ч..2Ст..39

закон України

«Про здійснення

державних закупівель»

01.06.2010р.

№2289-VI

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.09.2013р №11 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Проскунін В.М..
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
Лукієнко В.Ф.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
 

Навігація

Контакти

Оголошення