Шлях по сайту: Реєстр держзакупівель РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

Друк

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Державний виший навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет

(повне найменування замовника)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 38177113

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1 2
3
4
5
6
7
8
послуги розподілу води (водопостачання та водовідведення) (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 41.00.2)
1172 Кошти Держбюджету України 762 840,00 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 40.30.1)
1172
Кошти Держбюджету України
5 314 647,60 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
«Послуги з постачання електроенергії (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 40.10.1)
1172
Кошти Держбюджету України
795 278,60 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Газ природний ( код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 11.10.2)
1172
Кошти Держбюджету України
669 714,80 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Продукція нафтоперероблення рідкі (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 23.20.1)
1172
Кошти Держбюджету України
195 900,00 Процедура запиту цінових пропозицій Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.12.2012р №11 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

Голова комітету з конкурсних торгів Проскунін В.М..
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів 
Лукієнко В.Ф.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
 

Навігація

Контакти

Оголошення