Шлях по сайту: Реєстр держзакупівель

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

Друк

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Державний виший навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет

(повне найменування замовника)


ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 38177113

 

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних

коштів)

Джерело

фінансування

Очікувана

вартість

предмета

закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний

початок

проведення

процедури

закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)),

яких планується залучити

до підготовки

документації конкурсних

торгів (запиту цінових

пропозицій, кваліфікаційної

документації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8

пара та гаряча вода;

постачання пари та гарячої води,

код ДК 016-2010-35.30.1.

(постачання теплової енергії)

2282

Кошти Держбюджету

України

999 892,80

закупівлі в

одного

учасника

вересень 2013

Проскунін

Володимир

Миколайович

Пп. 2ч..2Ст..39

закон України

«Про здійснення

державних закупівель»

01.06.2010р.

№2289-VI

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.09.2013р №11 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Проскунін В.М..
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів
Лукієнко В.Ф.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис)
 

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ про застосування процедури закупівлі в одного учасника

Друк

Вхідний № 13095WX501693 Оголошення № 176136 Бюлетень №79 (822) від 07.10.2013

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ

про застосування процедури закупівлі

в одного учасника

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38177113

1.3. Місцезнаходження: 84116, м. Слов’янськ Донецька область вул. Г. Батюка, 19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35228003007215 в ГУДКСУ в Донецькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Проскунін Володимир Миколайович, проректор з науково педагогічної роботи та соціально – економічного розвитку, 84116, Донецька обл. м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, тел. (06262) 3-97-87, тел./факс (06262) 3-23-54, sdpi@slav.dn.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, 37536162.

 

2. Фінансування закупівлі.

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Держбюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення); 999 892, 80 грн. (Дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві грн. 80 коп.) з урахуванням ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення); 1086,84 грн. за 1 Гкал

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.slavdpu.dn.ua

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води, код ДК 016-2010 - 35.30.1

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг; 920 Гкал

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

1) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Калініна, 48а

2) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Леніна, 6

3) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Леніна, 12

4) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Г. Батюка, 19

5) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Г. Батюка, 17

6) м. Слов’янськ Донецька обл. пров. Калініна, 1

7) м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Комунарів, 16

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р.

 

6. Найменування / прізвище, ім'я, по батькові, місце знаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори; Обласне комунальне підприємство «Донецьктеплокомуненерго» , 83086, м. Донецьк, вул. Донецька, 38, тел. (062) 334-14-60, факс (062) 304-62-95.

 

7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції; 999 892, 80 грн. (Дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві грн. 80 коп.) з урахуванням ПДВ.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару); 1086,84 грн. за 1 Гкал/з урахуванням ПДВ.

 

8. Додаткова інформація. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до пункту 2 частини другої Статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

 

Голова комітету з конкурсних торгів           В.М. Проскунін

 

Передала секретар комітету з конкурсних торгів Лукієнко Віта Федорівна (050)6421058

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2013 рік

Друк

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Державний виший навчальний заклад Донбаський державний педагогічний університет

(повне найменування замовника)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 38177113

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Джерело фінансування
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)
Примітки
1 2
3
4
5
6
7
8
послуги розподілу води (водопостачання та водовідведення) (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 41.00.2)
1172 Кошти Держбюджету України 762 840,00 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 40.30.1)
1172
Кошти Держбюджету України
5 314 647,60 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
«Послуги з постачання електроенергії (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 40.10.1)
1172
Кошти Держбюджету України
795 278,60 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Газ природний ( код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 11.10.2)
1172
Кошти Держбюджету України
669 714,80 закупівлі в одного учасника
Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI
Продукція нафтоперероблення рідкі (код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 – 23.20.1)
1172
Кошти Держбюджету України
195 900,00 Процедура запиту цінових пропозицій Грудень 2012р Проскунін Володимир Миколайович Пп. 2ч..2Ст..39 закон України «Про здійснення державних закупівель» 01.06.2010р.№2289-VI

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.12.2012р №11 (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

Голова комітету з конкурсних торгів Проскунін В.М..
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів 
Лукієнко В.Ф.
(прізвище, ініціали)
_______________
(підпис) М.П.
 

ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозицій

Друк

ФОРМА ЗАПИТУ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38177113

1.3. Місцезнаходження: 84116, м. Слов’янськ Донецька обл., вул. Г.Батюка, 19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35228003007215 в ГУДКСУ в Донецькій обл.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Проскунін Володимир Миколайович, в.о. проректора з соціально-економічного розвитку, 84116, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г.Батюка, 19, тел. (06262) 3-97-87, тел/факс (06262) 3-23-54 E-mail: sdpi@slav.dn.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 00027677

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Держбюджету України

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 195 900 грн. (сто вісімдесят тисяч грн.) з урахуванням ПДВ.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення); А (95)-11,70 грн. А 76(80)-10,70

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.slavdpu.dn.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Продукти нафтоперероблення рідкі (ДК-23.20.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Бензин (А-95)-14 000літррів, бензин А-76 (80) – 3 000 літрів.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: на протязі 2013 року.

6. Основні умови договору: відповідно до 40 ст. Закону України «Про здійснення державних закупівель»

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб подання: 84116 м. Слов’янськ Донецька обл.., вул. Г. Батюка, 19 каб. 106, особисто.

8.2. Строк: До 11 годин 00 хвилин 16 січня 2013 року

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: м. Слов’янськ Донецька обл., вул. Г. Батюка, 19, каб. 106

9.2. Дата.16 січня 2013 року

9.3. Час.11 годин 30 хвилин

10. Додаткова інформація: при підготовці цінових пропозицій учасникам торгів необхідно врахувати вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій. Телефон для довідок: (06262) 3-97-87.

Голова комітету з конкурсних торгів                        В.М. Проскунін

 

Газ

Друк

Вхідний № 12125WZ363818 Оголошення № 3545118 Бюлетень 141(743) від 31.12.2012 р.

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ

про застосування процедури закупівлі

в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38177113

1.3. Місцезнаходження: 84116, м. Слов’янськ Донецька область вул. Г. Батюка, 19

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35228003007215 в ГУДКСУ в Донецькій області.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Проскунін Володимир Миколайович , в.о. проректора з соціально – економічного розвитку, 84116, Донецька обл. м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, тел. (06262) 3-97-87, тел./факс (06262) 3-23-54, sdpi@slav.dn.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 00027677.

2. Фінансування закупівлі.

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Держбюджету України.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення). 669 714,80 грн. (шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот чотирнадцять грн. 80 коп. з урахуванням ПДВ)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

Лот 1 – котельна 4,7215 грн. за 1м³;

Лот 2 – гуртожитки 0,7254 грн. за 1м³.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.slavdpu.dn.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 11.10.2 ДК 016-97 – «Газ природний»

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот 1 – котельна 140 000 м³;

Лот 2 – гуртожитки 12 000 м³

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Лот 1 - м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Добровольского, 1

Лот 2 - м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Леніна, 6 м. Слов’янськ Донецька обл. вул. Комунарів, 16

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2013 р.

6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», в особі начальника Слов’янського УГГ Шаповал Аркадія Миколайовича. Адреса: 84112 м. Слов’янськ, Донецька обл., вул. Чубаря 28 «б», тел. : (06262)2-34-68, (06262)2-84-66; Факс (06262)2-71-30, (06262)2-33-20.

7. Ціна пропозиції:

7.1. Загальна ціна пропозиції. 669 714,80 грн.(шістсот шістдесят дев’ять тисяч сімсот чотирнадцять грн. 80 коп.) ПДВ у тому числі.

7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

Лот 1 – котельна 4,7215 грн. за 1м³;

Лот 2 – гуртожитки 0,7254 грн. за 1м³.

8. Додаткова інформація. Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до пункту 2 частини другої Статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Голова комітету з конкурсних торгів                                  Проскунін В.М.

 
  • «
  •  << 
  •  < 
  •  1 
  •  2 
  •  > 
  •  >> 
  • »
Сторінка 1 з 2