Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра практичної психології Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою практичної психології

Друк

Ступінь «бакалавр»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Психологічна служба в системі освіти
 3. Експериментальна психологія
 4. Вікова психологія
 5. Практична психологія
 6. Педагогічна психологія
 7. Соціальна психологія
 8. Психологія управління
 9. Етнопсихологія
 10. Сучасні теорії глибинної психології
 11. Психодіагностика
 12. Основи психокорекції
 13. Практикум з групової психокорекції
 14. Основи психологічного консультування
 15. Основи психотерапії: теорія і практика
 16. Психологія профорієнтаційної роботи
 17. Практикум з психології

Ступінь «магістр»

 1. Практична психологія в закладах освіти
 2. Методика викладання психології
 3. Теорія і технологія проектування тренінгів