Кафедра загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи вітає Погорєлова Михайла Григоровича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії!
Триває оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»
Дистанційне наукове життя філологічного факультету
Оновлення освітньо-наукової програми
Оновлення освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи»
Триває співпраця із Слов’янським міським центром зайнятості
День захисника України на факультеті гуманітарної та економічної освіти
Виховуємо у першокурсників патріотизм та пошану до національних свят
Студенти нашого університету на святі спорту
Пам’ять жива…
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider
ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

05-06 квітня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 05 квітня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Черних Олени Олександрівни „Соціально-педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей в Інтернеті”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Харченко Сергій Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ).

Офiцiйнi опоненти: Кузьміна Олена Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ) (відгук);

Тадаєва Анастасія Вадимівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки (Харківська державна академія культури) (відгук).

 

2. Захист дисертації Фоменко Тетяни Миколаївни „Формування соціокультурної компетентності майбутніх аграріїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Костікова Ілона Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Нагаєв Віктор Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту організацій (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва) (відгук);

Лебедик Леся Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та суспільних наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”) (відгук).


Порядок денний на 06 квітня 2018 р., початок засідання о 10.00 годині:

1. Захист дисертації Брусенко Аліни Сергіївни „Формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру у позааудиторній роботі”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Трубник Інна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ);

Офiцiйнi опоненти: Караман Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології (Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, м. Старобільськ) (відгук);

Завацька Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи (Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів) (відгук).