Шлях по сайту: Наука та інновації Наукові школи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора Світлани Олександрівни Омельченко

Друк

 

Знання гарні ті, які необхідні

 

в житті й приносять користь

 

(Східна мудрість)

 

Наукова школа «Теоретико-методологічні основи формування молоді нової генерації в умовах соціального середовища валеонасиченого здоров’язбережувального простору закладу вищої освіти».

Керівник – доктор педагогічних нук, професор Світлана Олександрівна Омельченко.

Контакти:

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки: «Формування морально-ціннісного ставлення до праці у старшокласників в умовах ринкової економіки».

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка: «Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

С.О. Омельченко є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: Д 29.053.01 у ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобельськ) та головою спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка та 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет».

Із 26 лютого 2015 року в Донбаському державному педагогічному університеті функціонує докторантура зі спеціальності 13.0005 – соціальна педагогіка під науковим керівництвом С.О. Омельченко.

За участі С.О. Омельченко були виграні такі грантові проекти: «Створення центру здоров’я», «Створення здоров’язбережувального простору для підлітків і молоді селища Райгородок» (Програма малих грантів 2006 року. Представництво Світового Банку в Україні. Проект «Мережа громадянської дії в Україні» (UCAN)).

Список наукових праць С.О. Омельченко нараховує див. тут.

Напрямки досліджень наукової школи :

1) підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери у ВНЗ;

2) формування здорового способу життя в системі становлення та розвитку соціально-педагогічної роботи у ВНЗ;

3) розробка та реалізація механізмів функціонування соціального валеонасиченого середовища як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності;

4) формування молодого покоління нової генерації в соціальному середовищі закладів освіти.

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

Під керівництвом С.О. Омельченко працює спеціалізована вчена рада К 12.112.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальностей: 13.00.05 «Соціальна педагогіка» і 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Наказом Міністерства освіти і науки України „Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року” від 11.07.2016 року №820 у ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” створено спеціалізовану вчену раду Д 12.112. 01 з правом приймати до розгляду та проводити захисти докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” та 13.00.05 „Соціальна педагогіка” строком на три роки.

Матеріали, присвячені науковій проблемі школи, друкують у збірці наукових праць ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» «Гуманізація навчально-виховного процесу» у серії «Соціальна педагогіка», який є фаховим виданням із педагогічних наук.

За наукового керівництва С.О. Омельченко захищено дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

  1. за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методка професійної освіти Набокою Ольгою Георгіївною на тему: «Теорія і методика застосування професійно-орієнтованих технологій навчання майбутніх економістів у процесі фахової підготовки» (2013 р);
  2. за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Хижняк Інною Анатоліївною «Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності» (2017р.).

Перспективи роботи наукової школи: подовження дії спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за відповідними спеціальностями.

Основні представники школи

П.І.Б.

Науковий ступінь, вчене звання

Тема наукового дослідження

Рік захисту дисертації

1

Романова Світлана Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент

«Організаційно-виховна робота куратора академічної групи у вищих технічних навчальних закладах»

2006

2

Проскунін Володимир Миколайович

кандидат педагогічних наук

«Організаційно-педагогічні умови діяльності освітніх округів на регіональному рівні»

2008

3

Медведєва Інна Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

«Організаційно-педагогічні засади діяльності музеїв у вищих технічних навчальних закладах»

2009

4

Шевченко Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук

«Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність українських письменників другої половини ХІХ століття»

2012

5

Решетова Ірина Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент

«Організаційно-педагогічна діяльність вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів другої половини ХХ ст.»

2012

6

Колган Тетяна Володимирівна

кандидат педагогічних наук

«Формування громадянської компетентності старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів»

2012

7

Григоренко Григорій Валерійович

кандидат педагогічних наук

«Формування здоров’ятворчої компетентності підлітка в соціально-педагогічній діяльності загальноосвітнього навчального закладу»

2014

8

Другов Міхаіл Сергійович

кандидат педагогічних наук

«Організаційно-педагогічна діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді з формування здорового способу життя

2014

9

Дмитрієва Олеся Вікторівна

кандидат педагогічних наук

«Формування здорового способу життя учнів середньої школи в Сполучених Штатах Америки»

2014

10

Ябурова Олена Володимирівна

кандидат педагогічних наук «Соціально-педагогічне забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів» 2015
11

Гордєєва Катерина Сергіївна

кандидат педагогічних наук «Формування професійних цінностей майбутніх соціальних педагогів у професійній підготовці» 2015
12 Хващевська Ольга Олександрівна кандидат педагогічних наук «Соціалізація учнів в умовах сільських загальноосвітніх навчальних закладів Східного регіону України (друга половина ХХ століття)» 2016
13 Гавриш Олена Геннадіївна кандидат педагогічних наук «Система роботи соціального педагога у школах Німеччини» 2016
14 Рябкина Лідія Миколаївна кандидат педагогічних наук «Соціально-виховна діяльність шкіл-інтернатів першої половини ХХ століття» 2016
15 Шулик Тетяна Валеріївна кандидат педагогічних наук «Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття» 2016
16

Давискиба Вячеслав Олександрович

 

кандидат педагогічних наук «Формування професійної компетентності майбутніх техніків-електромеханіків у коледжах транспортної інфраструктури» 2019
17 Головко Світлана Олександрівна кандидат педагогічних наук «Формування управлінської культури майбутніх магістрів з менеджменту у процесі фахової підготовки» 2019

Запрошуємо Всіх до плідної співпраці!

 

Оголошення