Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра ПМД та ІПО Діяльність кафедри

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Діяльність кафедри

Друк

Історія кафедри

У 1969 році при кафедрі педагогіки було утворено секцію педагогіки та методики початкового навчання, завідувачем якої став кандидат педагогічних наук, доцент Коротяєв Б.І.

У 1970 році ця секція набула статусу кафедри педагогіки і методики початкового навчання і стала випусковою кафедрою факультету підготовки вчителів початкових класів.

У лютому 1975 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Огаркова Н.В.

У 1980 році саме на факультеті підготовки вчителів початкових класів відбулася визначна подія – вперше в історії інституту Коротяєвим Б.І. було захищено докторську дисертацію.

У лютому 1985 року кафедру очолив доцент Сарієнко В.К. У 2008 році відкрито спеціалізацію «Інформатика».

У 2009 році кафедру перейменовано в кафедру природничо-математичних дисциплін і педагогічних технологій (ПМДіПТПО).

У 2012 року завідувачем кафедри призначено професора, доктора педагогічних наук Борисова В.В.

У 2013 році завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Євтухову Т.А.

У 2014 році кафедру перейменовано в кафедру природничо-математичних дисциплін.

Сьогодення кафедри

Із метою розповсюдження нових педагогічних технологій серед широких учительських мас на базі кафедри відкрито «Університет розвитку», членами якого є понад 40 учителів початкових класів Слов’янська, Миколаївки, Лозової. Робота «Університету розвитку» поширилася вже далеко за межі Донецької області (м. Харків, Ізюм Харківської області, Лисичанськ, Красний Луч Луганської області) та ін.

Щороку кафедра природничо-математичних дисциплін ініціює конкурс, мета якого – опанування вчителями початкових класів та студентами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні комп’ютерних і мультимедійних програмних засобів навчання.

Конкурс спрямовано на підвищення якості навчання учнів за допомогою ІКТ, виявлення кращого досвіду проектування уроків в початковій школі на засадах використання інформаційних технологій та створення інноваційних освітніх програмних продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи педагогів, студентів та науковців у розробці та вдосконаленні навчально-методичних матеріалів, мотивування педагогів до використання ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи.

На базі кафедри відбувається підвищення кваліфікації шляхом стажування вчителів початкових класів, учителів-біологів Слов'янська та Донецького регіону.

Із 2000 року на кафедрі видається збірник матеріалів наукової конференції «Пошуки і знахідки». Матеріали збірника висвітлюють актуальні проблеми педагогічної теорії і практики.

Кафедра активно співпрацює із базовою кафедрою педагогіки і методики початкового навчання національного університету ім. М.П.Драгоманова, із кафедрою дошкільної педагогіки та початкової освіти Луганського національного університету ім. Т.Г.Шевченко, зі спорідненими кафедрами педагогічних університетів Харкова, Дрогобича, Чернівців, кафедрою педагогіки Донецького національного університету, налагоджений науковий діалог з окремими вченими і методистами, зокрема, академіком Бондарем В.І., Народним учителем СРСР Шаталовим В.Ф. Встановилися тісні зв’язки з кафедрою математики та методики математики Таганрозького державного педагогічного інституту, очолюваною доктором педагогічних наук, професором Тихоненко А.В. – випускницею фізико-математичного факультету Слов’янського державного педагогічного інституту (1966 р.) та ін.

Перспективною лінією розвитку кафедри є розробка і впровадження нових педагогічних технологій, підготовка електронних підручників, впровадження кредитно-модульної системи організації навчальної роботи, залучення до педагогічного пошуку вчителів-практиків та ін.