Діяльність кафедри

Друк

Історія кафедри

Кафедру утворено на основі кафедри трудового навчання і креслення 3 липня 1990 р. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Стешенко Володимир Васильович, який завідує нею до сьогодні із перервами на навчання та підвищення кваліфікації.

Із 1997 по 1999 рік посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент Кисельов Сергій Миколайович.

Із 2009 по 2010 рік завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Борисов Вячеслав Вікторович.

Із 2014 по 2015 рік посаду завідувача кафедри обіймав кандидат педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я.

З 2015 року керівництво кафедрою знову здійснює доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В.

У період становлення на кафедрі працювало 5 викладачів, троє із яких мали науковий ступінь кандидата педагогічних наук і вчене звання доцента.

У різні роки на кафедрі працювали:

Сьогодення кафедри

Кафедра веде комплексне дослідження за темою «Інноваційні технології в технологічній освіті».

На кафедрі діють студентські наукові гуртки та проблемні групи: «Дидактика технологічної освіти» (керівник: доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В.), «Методика трудового і професійного навчання» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Цибулько Г.Я.), «Науково-педагогічні дослідження» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Курчій О.В.), «Основи конструювання та моделювання» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Пшеничний М.В.), «Методика проектної діяльності» (керівник: старший викладач Вовк Н.В.).

Результати студентських наукових здобутків заслуховуються та обговорюються на звітно-наукових конференціях. Щорічно за матеріалами досліджень виконуються та захищаються більше 30 дипломних і 20 магістерських робіт, за результатами яких публікуються наукові статті.

Сьогодні кафедра тісно співпрацює з Донецьким інститутом післядипломної педагогічної освіти. Викладачі кафедри читають лекції на курсах підвищення кваліфікації, входить до складу журі обласних і Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання та обласних конкурсів «Учитель року». Також кафедра активно співпрацює з науковцями Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Бердянського державного педагогічного університету, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, Красноармійського педагогічного училища, а також Української інженерно-педагогічної академії й т. ін.

Наукові здобутки кафедри

У 1997 році кафедра започаткувала регулярне проведення Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій та видання фахового науково-методичного збірника «Проблеми трудової та професійної підготовки» (сьогодні це «Вісник ДДПУ. Серія: Технологічна та професійна освіта»). На базі кафедри регулярно відбуваються науково-методичні конференції «Проблеми трудової і професійної підготовки в контексті національної стратегії розвитку освіти України» міжнародного та всеукраїнського рівня та Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки і освіти» (секційне засідання) та ін.

Із 2012 року при кафедрі працює аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Викладачі кафедри співпрацюють із: