Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра музики і хореографії

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра музики і хореографії

Друк

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Завідувач кафедри – Роздимаха Анатолій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Наукові інтереси: теоретико-практичні засади фахової підготовки вчителів початкових класів, шляхи вдосконалення музично-естетичної культури молодших школярів. Роздимаха А.І. – автор 40 наукових і науково-методичних праць.

Роздимаха А.І. працює у Донбаському державному педагогічному університеті з 1984 року, з першого дня відкриття музичного відділення на факультеті ПВПК. Закінчив аспірантуру науково-дослідного інституту художнього виховання м. Москва, лабораторію відомих науковців Д.Б. Кабалевського та Л.В. Школяр. У 1991 році успішно захистив кандидатську дисертацію.

Роздимаха А.І. є учасником творчого колективу тріо баяністів "ДоМіНо", у 2007 році здійснено запис компакт-диска. У 2009 році тріо стало переможцем фестивалю мистецтв України в Донецькій області.

Робота Роздимаха А.І. у Донбаському державному педагогічному університеті відзначена державною нагородою "Відмінник освіти України" у 2008 році.

Смиренський Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач секції хорового диригування та постановки голосу. Коло наукових інтересів – проблема готовності майбутніх учителів музики до педагогічної імпровізації засобами хорового мистецтва. Смиренський В.М. – автор більше 30 наукових і науково-методичних праць.

Чепіга Віталій Трохимович – кандидат педагогічних наук, доцент, художній керівник вокального ансамблю «Веснянка», автор численних наукових і науково-методичних праць з питань впровадження сучасних технологій у методику навчання музики у школі.
Грищенко Тетяна Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент. Наукові інтереси – історія вітчизняного музично-естетичного виховання та питання методики фортепіанного виконавства. Студенти класу Грищенко Т.А. брали участь у міжнародному конкурсі молодих виконавців «Кримська весна» (м.Ялта).
Зубарєва Олена Геннадіївна – кандидат філософських наук, старший викладач. Коло наукових інтересів – проблема реалізації творчої особистості майбутнього педагога. Зубарєва О.Г. – організатор численних студентських виховних заходів, поетеса, авторка дитячої сторінки у газеті «Слов’янська правда».
Кривохвостов Володимир Борисович – старший викладач, завідувач секції виконавства на народних інструментах. Учасник тріо баяністів «ДоМіНо» та квінтету народних інструментів
Чугай Сергій Миколайович – провідний концертмейстер, художній керівник тріо баяністів «ДоМіНо», автор багатьох аранжировок для тріо баяністів та вокального ансамблю «Веснянка».
Аверченко Микола Миколайович – старший викладач, художній керівник квінтету народних інструментів.
Пшеничних Микола Миколайович – старший викладач, художній керівник оркестру народних інструментів.
Ночовка Ольга Миколаївна – старший викладач, художній керівник хору студентів музичного відділення факультету ПВПК.
Дермельова Наталя Миколаївна – старший викладач, учасник квінтету народних інструментів, концертмейстер домрової групи оркестру народних інструментів факультету ПВПК, автор науково-методичних статей з оновлення пісенного репертуару молодших школярів.
Жидкова Олена Миколаївна – асистент, фахівець з класичного та сучасного танцю, керівник творчих хореографічних колективів факультету.
Котов Володимир Григорович – асистент, фахівець з народно-побутового танцю, художній керівник зразкового ансамблю народного танцю «Родничок», член національної хореографічної спілки України, має звання балетмейстера.
Замороцька Валентина Василівна – провідний концертмейстер класу диригування;
Головков Андрій Іванович – художній керівник студентського естрадно-інструментального ансамблю; учасник квінтету народних інструментів, концертмейстер групи балалайок оркестру народних інструментів факультету ПВПК;
Чередниченко Вікторія Володимирівна – учасник квінтету народних інструментів, концертмейстер альтової групи оркестру народних інструментів факультету ПВПК;
Кузнєцова Олена Олександрівна – концертмейстер класу вокалу та класичної хореографії, співачка, поетеса, художник.
Шевченко Тамара Іванівна – концертмейстер, викладач з музичного інструменту.
Медяник Наталя Олександрівна – концертмейстер класу диригування та ритміки.
Шаповал Валентина Іванівна - старший лаборант, працює у Донбаському державному педагогічному університеті більше 40 років.
Хижнякова Валентина Михайлівна - старший лаборант, працює у Донбаському державному педагогічному університеті більше 40 років.

 

Історія кафедри музики і хореографії

1984 р. – на базі спеціальності „Вчитель початкових класів” відкрито спеціалізацію „Вчитель музики” при підтримці ректора Хворостянова О.Ф. та завідувача кафедри педагогіки та методики початкового навчання Сарієнка В.К. Першим керівником музичного відділення був призначений Гузіков А.О.

1991 р. – у складі факультету підготовки вчителів початкових класів утворена кафедра музики. Від самого початку існування кафедри її незмінним завідувачем є кандидат педагогічних наук, доцент Роздимаха А.І.

2004 р. – на базі кафедри музики відкрито нову спеціалізацію “Хореографія” при підтримці художнього керівника Донецького академічного театру опери і балету ім..А.Б.Солов’яненка, народного артиста України, професора Писарєва В.Я.

З вересня 2007 року кафедра має назву – “музики і хореографії”.

 

Склад кафедри.

Кадровий склад кафедри складається з 17 викладачів, серед яких 6 кандидатів наук. Серед провідних викладачів – кандидати педагогічних наук, доценти Чепіга В.Т., Смиренський В.М., Грищенко Т.А., кандидат філософських наук, старший викладач Зубарєва О.Г.

В історії кафедри багато цікавих сторінок і значних подій, зокрема активна концертна діяльність у межах університету, міста, концертні поїздки творчих колективів містами області та за її межами, плідна робота з музично-естетичного виховання молоді.

 

Основні секції кафедри:

Секція фортепіано та історико-теоретичних дисциплін – завідувач секції доцент Гаврілова Л.Г.

Секція диригування та постановки голосу – завідувач секції доцент Смиренський В.М.

Секція виконавства на народних інструментах – завідувач секції старший викладач Кривохвостов В.Б.

Секція хореографії – завідувач секції старший викладач Гусаченко Л.М.

 

Наукова діяльність кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри: "Шляхи оновлення художньої освіти на сучасному етапі реформування початкової школи".

Наукові пошуки викладачів торкаються інноваційних технологій мистецької освіти майбутніх вчителів початкових класів, проблематики, пов’язаної з історією вітчизняної музичної педагогіки, процесом фахової підготовки майбутніх інструменталістів-виконавців і педагогів.

На кафедрі видається методичний збірник статей “Проблеми музично-естетичного виховання у педагогічному вузі” (підготовлено та видано три випуски). Матеріали збірника висвітлюють актуальні проблеми музичної теорії і практики та використовуються для організації індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Студенти випускних курсів під проводом доцентів кафедри музики і хореографії беруть участь у наукових конференціях Слов’янського державного педагогічного університету, в Інтернет-конференціях тощо.

 

Навчальна діяльність.

Кафедра забезпечує навчально-виховний процес спеціальності: 7.010102 – початкове навчання, спеціалізації "Музика", "Хореографія".

"Музика". Студенти цієї спеціалізації отримують кваліфікацію вчителя початкових класів та вчителя музики у загальноосвітній школі, що передбачає оволодіння фундаментальними знаннями в галузі музичної педагогіки і методики її викладання у ЗОШ. Компетенція викладача музики у школі може охоплювати такі види діяльності: викладання музики та забезпечення мистецької змістової лінії в загальноосвітній школі; виконання навчально-виховної та дослідницької роботи, пов’язаної з викладанням музики, діяльністю вчителя початкових класів та музики в загальноосвітній школі.

Професійна підготовка викладача музики у загальноосвітній школі передбачає теоретичну та практичну підготовку з дисциплін: “Диригування”, “Постановка голосу”, “Хорклас і практикум керівництва хором”, “Основний музичний інструмент”, “Додатковий музичний інструмент”, “Теорія музики і сольфеджіо”, “Історія музичного мистецтва”.

"Хореографія". Студенти цієї спеціалізації отримують кваліфікацію вчителя початкових класів та керівника дитячих хореографічних колективів. Майбутні хореографи опановують основні розділи професійно орієнтованої підготовки, оволодівають сучасними технологіями в освіті; вивчають форми, засоби і методи хореографічно-педагогічної діяльності; усвідомлюють специфіку художньо-образної мови хореографії й музики, їх цілісність з іншими видами мистецтва на основі єдності універсальних художньо-естетичних категорій; отримують глибокі історико-теоретичні знання про існуючі вітчизняні й зарубіжні системи хореографічного виховання, про сучасні підходи до вивчення танцювальних здібностей, їх формування й розвиток в учнів загальноосвітньої школи.

Професійна підготовка керівника дитячих хореографічних колективів передбачає теоретичну та практичну підготовку з дисциплін: “Теорія і методика класичного танцю”, “Теорія і методика народного танцю”, “Теорія і методика історико-побутового танцю”, “Мистецтво балетмейстера”, “Народний костюм і сценічне мистецтво”, “Історія хореографічного мистецтва”; розвиток творчого потенціалу студентів, танцювальної майстерності.

 

Творчі колективи кафедри музики і хореографії:

 

Оркестр народних інструментів.

Художній керівник оркестру – старший викладач кафедри Пшеничних М.М. У репертуарі колективу - сюїта з музики Г.Свиридова до п’єси О.Пушкіна „Заметіль”, сюїта сучасного композитора І.Бояшова „Горбоконик”, цикли тематичних концертів української та зарубіжної інструментальної й вокальної музики.

 

Хор студентів музичного відділення.

Художній керівник хору – старший викладач кафедри Ночовка О.М. Колектив існує вже 25 років і багато виступає. Репертуар хору вміщує обробки народних пісень, твори композиторів-класиків, сучасну музику. Студенти вчаться не тільки співати у хорі, а й керувати хоровим колективом. Щорічно вони демонструють виконавську майстерність на звітному концерті-екзамені.

 

Вокальний ансамбль "Веснянка"

Художній керівник ансамблю – кандидат педагогічних наук, доцент Чепіга В.Т. „Веснянку” добре знають на концертних майданчиках області, нашого міста, Слов’янського району, цей творчий колектив своїми численними виступами суттєво поліпшує справу художньо-естетичного, патріотичного та громадянського виховання молоді університету.

 

Тріо баяністів "ДоМіНо"

Художній керівник тріо – старший викладач кафедри Чугай С.М. Тріо баяністів „ДоМіНо” у складі старших викладачів Кривохвостова В.Б., Чугая С.М., доцента Роздимахи А.І. – колектив, добре відомий не тільки в університеті, а й далеко за його межами. Музиканти тріо виконують музику різних авторів, різних епох і стилів. Вони створюють оригінальні аранжування відомих класичних та естрадних творів. „ДоМіНо” багато виступає, музикантів запрошують для виступів на урочистих концертах (червень 2007р., концертна зала „Українського Дому” у м.Києві, концерт до 75-ї річниці Донецької області; грудень 2008 р., Донецький оперний театр, святкування 90-річчя Академії наук України та ін.).

 

Ансамбль народних інструментів

Художній керівник ансамблю – старший викладач кафедри Аверченко М.М. (у складі викладачів кафедри Аверченко М.М., Кривохвостова В.Б., Головкова А.І., Дермельової Н.М.).

 

Хореографічні колективи

Студенти, які навчаються на хореографічному відділенні, активно залучені до концертної діяльності. Знайомлячись з основами хореографічного мистецтва, класичного, народно-сценічного, сучасного танцю, майбутні керівники дитячих хореографічних колективів залучаються до творчого процесу, вчаться будувати та розкривати танцювальні сюжети.

 

Студенти музичного й хореографічного відділень активно займаються самоосвітою, професійним самовдосконаленням: вони відвідують оперні та балетні вистави у Донецькому театрі опери і балету ім.. А.Солов’яненка, залучаються до майстер-класів з класичного танцю народного артиста України В.Писарєва та інших хореографічних шкіл, приймають участь у конкурсах та олімпіадах, що проводяться в інших мистецьких навчальних закладах України („Студентська весна” у м.Києві, міжнародний конкурс молодих виконавців „Кримська весна” м.Ялта, пісенний фестиваль „Кришталевий Трускавець” та ін.).

Творча зустріч з почесним громадянином м. Слов’янська М.Ростроповичем
Творча зустріч студентів та викладачів факультету з народним артистом України В.Писарєвим

Серед студентів кафедри музики і хореографії – лауреати конкурсів.

1. Арсен Саруханян (випускник 2010 р.) – володар гран-при Всеукраїнського конкурсу “Студентська весна-2006” у м. Києві.

2. Анастасія Сорокіна (випускниця 2009 р.) - володар гран-прі пісенного конкурсу у місті Несебр (Болгарія) у 2006 р.

3. Чернявская Надія (3 курс, група „М”) – переможець всеукраїнського пісенного фестивалю „Кришталевий Трускавець” (2008р.),. лауреат міжнародного пісенного конкурсу "Пісня без кордонів" у м.Святогірську 2008р.

4. Шевченко Світлана (5 курс, група „М”) – дипломант міжнародного конкурсу молодих виконавців (фортепіано) „Кримська весна - 2007” м.Ялта.

5. Верещагіна Наталя (випускниця 2009 р.) – дипломант міжнародного конкурсу молодих піаністів „Арт клавір” 2008 р., м.Київ.

6. Хореографічна група “Мажитель” (випускники 2009р.) – дипломант конкурсу “Містерія танцю – 2007” у м.Полтаві та конкурсу молодих виконавців, присвяченого 75-річниці Донецької області.

7. Дар’я Астахова (випускник 2010 р.) – лауреат 9-го Міжрегіонального телевізійного конкурсу “Зірки та зіроньки” (вересень 2007р.) м.Донецьк.

8. Віталій Купцов (випускник 2009 р.), Олексій Пожидаєв (5 курс, група "Х") – дипломанти Всеукраїнського національного проекту “Танцюють всі” (Канал СТБ).

 

Випускники спеціалізацій "Музика" та "Хореографія" успішно працюють вчителями музики в загальноосвітніх школах Слов’янська, інших містах та селах Донецької області, керівниками дитячих хореографічних колективів, музичними керівниками у дитячих садках, провідними спеціалістами у міських та районних відділах культури, викладають хореографію та гру на різних музичних інструментах у школах мистецтв. Серед випускників – доктор філософських наук В.Бєдная-Халамендик, кандидат філософських наук, ст.викладач кафедри етики, естетики та культури СДПУ Н.Воронова, концертмейстери кафедри музики і хореографії О.Кузнєцова, Н.Медяник, солісти творчих колективів Донецької області (“Донбас”, “Грайте, музики”, “Краматорські хлопці та дівчата” та ін.).

 

Інформаційні канали зв’язку:

Адреса: 84121, м. Слов’янськ, Донецька область, вул.. Леніна, 12, ауд. 12

Телефон (0626228881)

 

Навігація

Контакти

Оголошення