ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Друк

завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, доцент

У 1996 закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Трудове навчання» та отримав кваліфікацію вчителя трудового та професійного навчання за профілем металообробка. З 2000 року працює у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінійна асинхронна магнітогідродинамічна машина з модульною обмоткою» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, а у 2005 році – звання доцента кафедри промислових технологій (атестат 02ДЦ №012962). У 2009 році виконував обов’язки завідувача кафедри промислових технологій технологічного факультету. У 2014 році закінчив магістратуру Донецького національного університету зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів. З 2010 по 2017 рр. декан технологічного факультету. У 2016 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальністю 13.00.07. - теорія і методика виховання на тему: «Теоретичні і методичні засади формування іміджу майбутнього вчителя технологій у системі виховної роботи педагогічного університету». З 2017 р. виконує обов’язки завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності.

Має 44 публікації, з них 31 публікація у фахових виданнях, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 4 навчально-методичних розробок та 6 зарубіжних публікацій. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі, керує науково-дослідною роботою та активно займається науковою співпрацею зі здобувачами вищої освіти у межах наукового гуртка «Художня обробка матеріалів».

Досліджує індивідуальну наукову тему «Теоретико-методологічні засади формування позитивного професійного іміджу майбутніх учителів технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ».

Викладає дисципліни: «Технології художньої обробки композиційних матеріалів», «Технології художньої обробки металів», «Охорона праці в галузі освіти», «Технологія енергопостачання», «Художні промисли та ремесла України».

Коло наукових інтересів: Формування професійного іміджу вчителя технологій.

Список основних наукових публікацій

БУТИРІНА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2003 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання (обслуговуюча праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

У 2005 році вступила на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету. 11 грудня 2010 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Розвиток технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання (друга половина ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (диплом ДК № 065572).

Має 55 публікацій, з них 43 публікації після захисту кандидатської дисертації, зокрема 24 публікацій у фахових виданнях, 2 навчальних посібника, 6 навчально-методичних розробок та 4 зарубіжні публікації. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі, керує науково-дослідною роботою здобувачів, готує здобувачів до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з Охорони паці та Безпеки життєдіяльності.

Досліджує розділ «Формування та розвиток безпекової компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД

Викладає дисципліни: «Обчислювальна техніка та мікропроцесори», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі освіти», «Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці».

Коло наукових інтересів: Використання комп’ютерних технологій у навчанні.

Список основних наукових публікацій

ШУМІЛОВА ЕМІЛІЯ ДМИТРІВНА

кандидат технічних наук, доцент

У 1965 році закінчила Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический інститут им. С.М. Кирова за спеціальністю «Электроизоляционная и кабельная техника» та здобула кваліфікацію інженера – електрика ( диплом Ф № 320239).

14 грудня 1979 року успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Исследование воздействия частичных разрядов на изоляцию из полимерных пленок, пропитанных криогенными жидкостями» зі спеціальності 05.14.12 – Техніка високих напруг (диплом ТН № 037148).

31 січня 1991 р. присвоєно наукове звання доцента по кафедрі Теоретичних основ електротехніки (Диплом ДЦ № 030457).

Має 80 публікацій, з них 59 публікації після захисту кандидатської дисертації, зокрема 25 публікацій у фахових виданнях, 17 навчально-методичних розробок та 40 зарубіжних публікацій. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі, керує науково-дослідною роботою магістрантів, готує здобувачів до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з Охорони паці та Безпеки життєдіяльності.

Досліджує розділ «Формування та розвиток електротехнічної компетенції з питань енергозбереження майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД

Викладає дисципліни: «Сучасні технології промислового виробництва», «Основи технології автоматизації», «Технології енергопостачання», «Хімія полімерів», «Загальна хімія», «Практикум електротехнічних робіт», «Охорона праці в галузі».

Коло наукових інтересів: Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів. Розробка та впровадження нових технічних засобів для забезпечення електробезпеки в навчальних і виробничих процесах.

Список основних наукових публікацій

РАЦЛАВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

У 1882 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель загальнотехнічних дисциплін та праці», здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання та креслення.

З серпня 1982 року – старший лаборант кафедри загальнотехнічних дисциплін. В серпні 1985 року обраний асистентом цієї кафедри. З листопада 1989 року обраний за конкурсом старшим викладачем кафедри обслуговуючої праці.

У 1995 році вступив на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету кафедри фізики. У 2002 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою: «Електромеханічна міцність склопластикових ізоляторів» зі спеціальності 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів (диплом ДК № 016214).

Має 37 публікацій, з них 22 публікації у фахових виданнях, 1 навчально-методична розробка та 3 зарубіжні публікації. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри та займається науковим керівництвом здобувачами вищої совіти у межах гуртка «Рятівник».

Досліджує розділ «Формування та розвиток безпекової компетентності майбутніх викладачів загально технічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій»

Викладає дисципліни: «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці в галузі освіти», «Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці».

Коло наукових інтересів: Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів.

Список основних наукових публікацій

ЯГУПЕЦЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1980 році закінчив Словянський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та праця», та здобув кваліфікацію «Вчитель загально технічних дисциплін».

12 лютого 2010 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Формування у майбутніх учителів трудового навчання умінь застосовувати засоби наочності у професійній діяльності» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання (диплом ДК №063302).

15 травня 2014 року рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки (протокол №4-02Д) (атестат 12ДЦ №038642).

Має 39 публікацій з них 25 публікацій після захисту кандидатської дисертації, зокрема 16 публікацій у фахових виданнях і 6 навчально-методичних розробок та 2 зарубіжні публікації.

Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, роботі наукових семінарів кафедри, методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі та займається науковим керівництвом здобувачами вищої совіти у межах гуртка «Проблеми педагогіки вищої школи».

Досліджує розділ «Формування та розвиток проектно-технологічної компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД.

Викладає дисципліни: «Загальнотехнічні дисципліни у вищій школі», «Технічна механіка», «Нарисна геометрія і креслення», «Технологія виробництва і обробки конструкційних матеріалів».

Коло наукових інтересів: формування професійної спрямованості студентів технологічних факультетів педагогічних університетів при вивченні загально-інженерного курсу.

Список основних наукових публікацій

ПЕРЕЙМА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

старший викладач, кандидат педагогічних наук

У 2004 році закінчив з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічна праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2005 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

12 грудня 2012 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою: «Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з розвитку соціальної активності дезадаптованих підлітків» зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка (диплом ДК № 013236).

Має 21 публікацію, зокрема 6 публікацій у фахових виданнях, 1 навчально-методичну розробку та 2 зарубіжні публікації. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі та займається науковим керівництвом здобувачами вищої совіти у межах гуртка «Технічна та комп’ютерна графіка».

Досліджує розділ «Формування та розвиток загальнотехнічної компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД

Викладає дисципліни: «Нарисна геометрія», «Кресленні та комп’ютерна графіка», «Матеріалознавство», «Машинна графіка в загальнотехнічних дисциплінах».

Коло наукових інтересів: Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з розвитку соціальної активності дезадаптованих підлітків.

Список основних наукових публікацій

ПОГОРЄЛОВ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ

старший викладач

У 1995 році закінчив з відзнакою Слов’янський радгосп технікум за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув кваліфікацію технік - механік.

У 2000 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Трудове навчання, металообробка» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності.

У 2001 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію магістра педагогіки.

Має 35 публікацій, зокрема 19 публікацій у фахових виданнях, 8 навчально-методичних розробок. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі, та займається науковим керівництвом здобувачами вищої совіти у межах гуртка «Практикум з обробки матеріалів», готує здобувачів до участі у І етапі Всеукраїнських олімпіад з Охорони паці та Безпеки життєдіяльності.

Досліджує розділ «Формування та розвиток проектно-технологічної компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД

Викладає дисципліни: «Стандартизація, сертифікація та управляння якістю», «Обробка конструкційних матеріалів», «Технологія машинобудування», «Технологічний практикум».

Коло наукових інтересів: Розробка методичного та програмного забезпечення дистанційного навчання студентів технологічного факультету.

Список основних наукових публікацій

НІКОЛАЙЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

старший викладач

У 2004 році закінчив з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію вчителя трудового навчання (технічна праця, спеціалізація: основи економіки), креслення, основ інформатики і безпеки життєдіяльності.

У 2005 році закінчив з відзнакою магістратуру Слов’янського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобув кваліфікацію викладача фахових дисциплін у ВНЗ (методика трудового навчання та технічні дисципліни).

У 2006 році вступив на навчання до аспірантури Слов’янського державного педагогічного університету.

Має 28 публікацій, зокрема 2 патенти на винахід, 3 публікацій у фахових виданнях, та 3 зарубіжні публікації. Бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі та займається науковим керівництвом здобувачами вищої совіти у межах гуртка «Енергетичні проблеми людства».

Досліджує розділ «Формування та розвиток загальнотехнічної компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД.

Викладає дисципліни: «Робочі машини», «Енергетичні машини», «Креслення», «Практикум з побудови графічних зображень», «Практикум з комп’ютерної графіки».

Коло наукових інтересів: дослідження і розробка технологічних основ виробництва коксу різного призначення з шихт, збагачених у магнетитових середовищах

Список основних наукових публікацій

ПЛІСКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

старший викладач

У 1987 році закінчив Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова, за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація технологічних процесів» та здобув кваліфікацію інженера по автоматизації (диплом НВ № 835627).

Має 20 публікацій, з них 14 у фахових виданнях, 2 навчально-методичних розробок. Бере участь у Всеукраїнських наукових конференціях, у роботі наукових семінарів кафедри, у методичному забезпеченні навчального процесу на кафедрі, готує студентів до участі у І етапі Всеукраїнських олімпіад з Охорони паці та Безпеки життєдіяльності.

Досліджує розділ «Формування та розвиток проектно-технологічної компетентності майбутніх викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» колективної наукової теми кафедри ЗТДПТ та БЖД.

Викладає дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці».

Коло наукових інтересів: Особливості вмикання обмежувача перенапруг напруги в електропроводках з різними системами заземлення.

Список основних наукових публікацій

БЄЛІКОВА МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

асистент

2013 року закінчила ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». Має вищу освіту за спеціальністю: викладач загально технічних дисциплін та методики викладання технологій.

2016 року закінчила аспірантуру ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

З 25 вересня 2018 року працює у ДВНЗ «ДДПУ».

Тема наукового дослідження: «Використання електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій».

Викладає курс «Креслення та комп’ютерна графіка», «Матеріалознавство».

Організацію матеріального забезпечення і обслуговування навчального процесу здійснюють:

БОНДАРЕНКО НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА

завідувач навчальних майстерень

АБКІН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

майстер виробничого навчання

СИДОРКІН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

майстер виробничого навчання

СИДОРКІН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

майстер виробничого навчання

СКИДА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА

завідувач навчальної лабораторії

МАТЯШОВА ДАНА ВАЛЕРІЇВНА

старший лаборант

ПИЛИПИШКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

кандидат педагогічних наук, старший лаборант

Коло наукових інтересів: підготовка старшокласників до підприємницької діяльності в процесі трудового навчання

ХОЛОДКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

cтарший лаборант