Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи Навчально-методична робота

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою

Друк

Ступінь «бакалавр»

 1. Технічна механіка
 2. Нарисна геометрія
 3. Стандартизація, управління якістю і сертифікація
 4. Хімія (за професійним спрямуванням)
 5. Креслення та комп’ютерна графіка
 6. Матеріалознавство
 7. Технологічний та електротехнічний практикум
 8. Інженерна та комп’ютерна графіка
 9. Хімія полімерів
 10. Технологія виробництва та обробки конструкційних матеріалів
 11. Сучасні інформаційні машини та кібернетичні системи у виробництві
 12. Основи охорони праці
 13. Безпека життєдіяльності
 14. Основи безпеки життєдіяльності та охорони праці
 15. Робочі та енергетичні машини
 16. Основи роботи у векторному графічному редакторі
 17. Основи роботи у растровому графічному редакторі
 18. Комп’ютерна графіка в машинобудуванні
 19. Моделювання в тривимірних комп’ютерних середовищах
 20. Практикум з побудови графічних зображень
 21. Правила дорожнього руху
 22. Основи управління автомобілем та безпека дорожнього руху
 23. Технічне обслуговування автомобіля
 24. Автопрактикум
 25. Діагностика автомобіля
 26. Технологія оздобленням виробів різьбленням
 27. Технологія мозаїки по дереву
 28. Технологія інтарсії та інкрустації
 29. Технологія художньої обробки металу
 30. Практикум з обробки композиційних матеріалів
 31. Спец. курс «Імідж сучасного вчителя технології»
 32. Спец. курс «Імідж сучасного інженера-педагога»

Ступінь «магістр»

 1. Охорона праці в галузі освіти
 2. Основи роботи у графічних редакторах
 3. Комп’ютерна графіка та моделювання у тривимірних середовищах
 4. Практикум з побудови графічних зображень
 5. Правила дорожнього руху та основи управління автомобілем
 6. Загальнотехнічні дисципліни у вищій школі
 7. Технології художньої обробки композиційних матеріалів
 8. Технології художньої обробки металів
 9. Практикум з обробки матеріалів
 10. Технічне обслуговування автомобіля
 11. Діагностика автомобіля
 12. Вибрані питання загальнотехнічних дисциплін
 13. Імідж сучасного вчителя технологій
 14. Комп’ютерні технології в освіті
 15. Основи роботи у графічних редакторах
 16. Комп’ютерна графіка та моделювання у тривимірних середовищах
 17. Практикум з побудови графічних зображень
 18. Матеріалознавство для дизайнерів промислових виробів
 19. Проектування промислових виробів
 20. Моделювання та художнє оформлення промислових виробів
 21. Практикум з дизайну промислових виробів

Навчально-методичні ресурси

 1. Імідж сучасного вчителя технологій (монографія)

 

 

 

Навігація

Контакти

Оголошення