Шлях по сайту: Список кафедр Кафедра загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності

Друк

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Історія становлення кафедри бере свої витоки від створення у 1972 році факультету загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики (ЗТДП і Ф) та кафедри загально технічних дисциплін у 1973 році. Популярність на ринку освітніх послуг та високий попит на спеціальність призвели до необхідності cтворення кафедри технічної праці у 1986 році. Протягом наступних 29 років кафедри змінювали свої назви та тісно співпрацювали у справі забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі технологічної освіти, за цей час завідувачами кафедр були: кандидат технічних наук доцент Тихонов А.П. (1973-1975 рр.); канд. техн. наук, доцент Зубов Л.А. (1976-1979 рр.); канд. техн. наук, доцент Нестеренко В.М. (1979-1993 рр.); кандидат технічних наук, доцент Хаєт Л.Г. (1986-1989 та 1990-1993 рр.); талановитий вчений та винахідник автор більше 100 винаходів Степанов Є.А. (1989-1990 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Кисельов С.М. (1993-1996); академік Академії інженерних наук України, канд. техн. наук, доцент Лазаренко О.Я. (1993-2015); канд. техн. наук, доцент Перепічаєнко Є.К. (1996-2015), які багато сил і енергії віддавали створенню навчальних майстерень і лабораторій кафедр.

Кафедру загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності було створено у квітні 2015 року у результаті реорганізації шляхом злиття кафедри загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки та кафедри промислових технологій, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Новостворену кафедру першою очолила кандидат педагогічних наук, доцент Бутиріна Марина Володимирівна.