Історія факультету

Друк

Факультет підготовки вчителів початкових класів

Факультет підготовки вчителів початкових класів ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» веде свою історію від далекого 1959 року. Саме тоді в складі Слов’янського державного педагогічного інституту на хвилі відкриття нових факультетів і спеціальностей було засновано факультет методики та педагогіки початкового навчання.

Становлення факультету відбувалося під керівництвом ректора – кандидата фізико-математичних наук, доцента В. Я. Горошка та викладача української літератури Н. М. Корнієнко. Зважаючи на потребу вчителів-практиків підвищувати професійну кваліфікацію, отримувати вищу освіту, уже в 1960 році було відкрите заочне відділення, що посідало значне місце в структурі факультету. Першим методистом відділення було призначено М. О. Бутко, яка сумлінно пропрацювала на цій посаді понад 20 років.

У 1962 році наказом № 15-К по Міністерству освіти Української РСР Н. М. Корнієнко було офіційно призначено виконувачем обов’язків декана факультету. Надія Митрофанівна мала багатий та довгий педагогічний досвід: 24 роки віддала роботі в загальноосвітній школі, а з 1946 року працювала в Слов’янському педінституті на посаді асистента кафедри літератури. Багато сил доклала Н. М. Корнієнко для якісної організації навчального процесу на факультеті, долаючи труднощі відкриття спеціальності «Учитель початкової школи».

Із 1965 року заступником декана факультету було призначено М. В. Мірошниченка – викладача української мови. До 1968 року він обіймав цю посаду, а потім виконував обов’язки проректора із заочної освіти Слов’янського учительського інституту. Згодом Михайло Володимирович керував кафедрою мови і літератури, надалі – секцією мови при кафедрі педагогіки. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію з методики навчання мови, отримав учений ступінь кандидата педагогічних наук.

До сьогодні із вдячністю і щирим захопленням згадують студенти першого десятиліття коло своїх викладачів: А. Г. Глущенко, І. К. Деркач, Б. І. Коротяєв, А. П. Халявченко, В. К. Кузьменков, К. П. Білоненко, Н. І. Ігуменцева, Н. М. Корнієнко, Д. М. Кравчук, М. В. Мірошниченко, Є. С. Мірошниченко, О. Ю. Ольшанський, Д. А. Міх, Ю. К. Лисенко, М. П. Чуйко Л. П. Козлова, В. Т. Сергєєв, М. М. Коцарєва, В. С. Коваленко, Ю. І. Петряєв, В. М. Барило, П. С. Загнибіда, П. О. Губа, П. З. Мільченко, О. О. Абраменко, Б. А. Мирончук, В. Д. Нотченко та ін.

Із 21 жовтня 1967 року наказом № 525 по Слов’янському педінституту деканом факультету початкової освіти було призначено І. К. Деркача – першого директора Слов’янського учительського інституту, який багато сил доклав до організації роботи нашого навчального закладу у важкі довоєнні та повоєнні часи. Іван Калістратович був учасником Великої Вітчизняної війни, мав вагомі урядові нагороди. На факультеті методики та педагогіки початкового навчання І. К. Деркач упродовж трьох років гідно продовжував справу першого декана з розбудови факультету, зміцнення його матеріальної та педагогічної бази.

У 1969 році при кафедрі педагогіки було утворено секцію педагогіки та методики початкового навчання, а в 1970 році ця секція отримала статус кафедри педагогіки і методики початкового навчання – першої кафедри факультету. Завідувачем кафедри став кандидат педагогічних наук, доцент Б. І. Коротяєв. Вона забезпечувала викладання дисциплін природничого, педагогічного й методичного спрямування і була випусковою кафедрою факультету ПВПК. Перший склад кафедри налічував 14 викладачів та 8 лаборантів. У лютому 1975 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Н. В. Огаркова На цей час у складі було вже 4 кандидати наук, а до переліку дисциплін додалася математика.

Від 1 вересня 1970 року за наказом № 342 по Слов’янському педінституту деканом факультету підготовки вчителів початкових класів став молодий і перспективний науковець у галузі методики навчання української мови – Д. М. Кравчук. Ініціативність та організаторські здібності Д. М. Кравчука було оцінено і на загальноінститутському, і на державному рівні: у 1974 році його було переведено на посаду проректора із заочного навчання Слов’янського педінституту, а в 1976 році – обрано науковим кореспондентом Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.


У 1974 році деканом факультету став інший заслужений діяч педагогічної ниви – Б. І. Коротяєв, який захистив кандидатську дисертацію у 1964 році і на час призначення на посаду вже зрощував кандидатів наук під власним керівництвом. Згодом Борис Іванович став першим доктором наук у Слов’янському державному педагогічному інституті, професором, фундатором і керівником наукової школи, розробником двох дидактичних концепцій: навчання студентів творчої пізнавальної діяльності і гнучких педагогічних технологій навчання. Б. І. Коротяєв недовго керував факультетом, віддавши перевагу науковій діяльності, і вже у 1975 році передав деканат своєму учневі, який щойно захистив кандидатську дисертацію – В. К. Сарієнку, згодом нагородженому вагомими відзнаками: Орден «Знак Пошани», почесний знак «Відмінник народної освіти України», Грамота Міністерства освіти України та ін.

Упродовж 10 років доцент В. К. Сарієнко за активної підтримки ректорів І. І. Петрика, О. П. Хворостянова та дружного колективу сприяв розвитку факультету, формуванню викладацького складу, зростанню матеріально-технічної бази. Завдяки спільним зусиллям та усвідомленню потреб підготовки фахівців високого ґатунку від 1980 року на факультеті розпочався потужний процес кадрового зростання. Велику роль у розбудові факультету в цей час відіграли талановиті й відомі науковці та досвідчені практики: І. І. Бологов, В. Т. Горбачук, П. З. Мільченко, П. С. Загнибіда, Б. І. Коротяєв, Є. С. Мірошниченко, М. В. Мірошниченко, Л. Д. Нечай, Н. В. Огаркова, В. Т. Чепіга, В. К. Сарієнко, О. Ю. Ольшанський та ін. Чотири роки присвятив розбудові факультету перший заступник декана О. П. Кудима. У 1980 році естафету заступника прийняв доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання О. Л. Кошелєв.

У 1983 році у зв’язку із будуванням для інституту нових корпусів, яким активно опікувався ректор О. П. Хворостянов, факультету підготовки вчителів початкових класів було передано в повне користування старовинний і затишний навчальний корпус № 1, де й сьогодні розміщується факультет початкової, технологічної та професійної освіти.

До важливих здобутків належить відкриття у 1984 році першої спеціалізації факультету – «Музика», необхідність якої випливала із дефіциту на Донеччині кваліфікованих спеціалістів із мистецтва. Кадровий склад викладачів музики, що забезпечували функціонування спеціалізації, уже в 1987 році налічував понад 20 осіб, тому для упорядкування їхньої роботи на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання факультету була утворена секція музики, керівником якої став талановитий музикант і педагог, старший викладач А. О. Гузіков. Із розвитком спеціалізації «Музика» факультет став культурним центром університету та міста, славу якого тримає й досі. Тоді ж, у 1984 році, за ініціативою й особистою участю А. О. Гузікова, В. К. Сарієнка та викладачів музики було створено понад 10 різних музичних колективів, серед яких: хор, оркестр народних інструментів, камерний оркестр, тріо баяністів, вокальний ансамбль та інші, які традиційно посідали перші місця на багатьох міжвишівських оглядах художньої самодіяльності. Згодом, у 1989 році, художні колективи факультету у межах Програми співробітництва навіть були запрошені керівництвом до Вищої педагогічної школи Магдебурга (Німеччина) з концертною програмою.

У 1986 році секція природознавства (анатомії і фізіології) у складі кафедри педагогіки і методики початкового навчання відокремилась як кафедра біології. Завідувачами кафедри в різні часи були кандидат біологічних наук, доцент С. Б. Сквирська; доктор медичних наук, професор В. М. Попов, кандидат медичних наук, доцент А. С. Хілько, кандидат медичних наук, доцент В. П. Краснокутська та ін.


 

У 1986 році на посаду декана факультету призначено доцента кафедри біології, кандидата біологічних наук Л. В. Горобець. Завдяки її зусиллям, допомозі ректорату й колективу факультету, активній участі доцента кафедри української мови та літератури В. Т. Горбачука (у подальшому відомого в Україні та за її межами професора, фундатора філологічного факультету в Слов’янському педінституті) із 1989 року на факультеті розпочалась підготовка фахівців за подвійною спеціальністю – «Учитель початкових класів» та «Учитель української мови і літератури».

У 1990 році зі складу кафедри педагогіки і методики початкового навчання виокремилася кафедра музики, кадровий склад якої налічував 37 викладачів, 7 лаборантів, 2 концертмейстери і 2 акомпаніатори. На кафедрі забезпечували викладання спеціальних музичних дисциплін, організацію педагогічної практики, підготовку та захист курсових робіт зі спеціальності тощо. Завідувачем кафедри від її заснування й до сьогодні є кандидат педагогічних наук, доцент А. І. Роздимаха, який працює у Слов’янському державному педагогічному інституті з 1984 року, від першого дня відкриття музичного відділення на факультеті ПВПК.

Із 1991 року заступником декана факультету стала доцент кафедри української мови та літератури Л. В. Пашко, яка віддала деканату понад 20 років плідної й активної праці. У 1993 році завідувачем кафедри біології призначено кандидата біологічних наук, доцента В. В. Волкова.

У 1996 році на базі спеціальності «Учитель української мови та літератури» за ініціативи й активної організаторської діяльності завідувача кафедри української мови та літератури професора В. Т. Горбачука виокремився філологічний факультет сучасного ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», а на факультеті підготовки вчителів початкових класів почала функціонувати нова спеціалізація «Українознавство», викликана до життя зрослими на цей час проблемами формування національної свідомості молоді, ґрунтовних знань про національні цінності українського народу.

Із 1998 року посаду методиста заочного відділення обіймає В. В. Борисова, яка сумлінно, з високим рівнем відповідальності донині керує цією ланкою роботи факультету.

Дбаючи про розвиток факультету та відповідність його випускників потребам часу, інноваційним течіям у освіті, вимогам практики і т.д., від 2000 року Л. В. Горобець та Л. В. Пашко із осередком творчих викладачів факультету створювали підґрунтя для відкриття спеціалізації «Англійська мова», яку засновано на факультеті у 2002 році.

Із 2003 року кафедру біології очолила кандидат біологічних наук, доцент Л. В. Горобець, а деканом факультету призначено доцента кафедри української мови та літератури Л. М. Макарову (нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України), яка активно включилася в розбудову факультету і цього ж року, продовжуючи справу попередників, організувала відкриття на базі кафедри музики нової спеціалізації – «Хореографія». Для більш якісної підготовки фахівців із цієї спеціалізації Л. М. Макарова та завідувач кафедри музики А. І. Роздимаха залучили до неї художнього керівника Донецького академічного театру опери і балету імені А. Б. Солов’яненка, народного артиста України В. Я. Писарєва. У 2004 році за творчі здобутки Вадим Якович отримав звання професора кафедри музики, а в 2007 році – звання почесного професора Слов’янського університету.

Отже, із 2004 року підготовка фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» здійснювалася за чотирма спеціалізаціями: «Українознавство», «Англійська мова», «Музика», «Хореографія». Згодом у зв’язку з вилученням зі шкільних програм предмету «Українознавство» та відповідним зменшенням потреби в цій кваліфікації випускників, у 2006 році відповідна спеціалізація закрилася. Останній випуск фахівців з українознавства відбувся в 2011 – 2012 навчальному році.


 

Зважаючи на те, що нова спеціалізація «Хореографія» набувала обертів, поповнювався викладацький склад з фаху, у 2007 році кафедру музики було реорганізовано в кафедру музики і хореографії. На кафедрі сформувалися й розвиваються творчі колективи, студенти спеціалізацій «Музика» і «Хореографія» виступають практично на всіх заходах факультетського, університетського, міського та обласного рівнів. Справжньою «родзинкою» кафедри музики і хореографії є інструментальне тріо викладачів кафедри «ДоМіНо» під проводом завідувача А. І. Роздимахи.

Керуючись стратегічною лінією держави на розвиток нових інформаційних технологій, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти В. К. Сарієнко за активної підтримки деканату факультету та ректорату університету у 2008 році ініціював і організував відкриття на факультеті нової спеціалізації – «Інформатика». Було обладнано комп’ютерний клас, студенти активно залучалися до опанування інноваційних технологій.

У 2009 році факультет відзначив свій 50-річний ювілей. Бурхливі заходи, яскраві зустрічі, щемні спогади та багато вдячних слів студентів різних років засвідчили, що факультет відбувся як навчальний осередок, що він має власні традиції, пам’ятає кожного, хто доклав зусиль для його зростання й розвитку. Цього ж року на підставі рішення Вченої ради СДПУ на факультеті відкрито нову кафедру, що стала випусковою – кафедру теорії і практики початкової освіти, очолювану доктором педагогічних наук, професором В. І. Бадер, яка з 1984 року працювала на кафедрі української мови та літератури Слов’янського державного педагогічного університету і до 2000 року пройшла шлях від асистента до доцента. Із 2000 по 2009 рік обіймала посади завідувача кафедри української мови і літератури та декана філологічного факультету в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, де захистила докторську дисертацію і отримала звання професора. Повернувшись у 2009 році до Донбаського державного педагогічного університету, В. І. Бадер стала ініціатором заснування кафедри теорії і практики початкової освіти, утворивши потужний лінгвометодичний центр на факультеті підготовки вчителів початкових класів із власним науковим виданням – збірником наукових праць «Лінгводидактика: теорія, методика, досвід», аспірантурою зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та ін.

Кафедра теорії і практики початкової освіти від заснування активно включилася в навчально-виховний процес на факультеті, опікуючись студентами спеціалізації «Англійська мова», забезпечуючи функціонування магістратури і повсякчас ініціюючи запровадження інноваційних освітніх тенденцій. Організація дидактичної та асистентської практики студентів факультету, зустрічі з волонтерами Корпусу Миру, збагачення навчальних планів спеціалізації другою іноземною мовою (німецькою), організація курсів китайської мови, розробка електронних посібників для студентів факультету – ось далеко неповний перелік факультетських справ кафедри.


 

У 2010 році у зв’язку зі структурними змінами на факультеті кафедра педагогіки і методики початкового навчання змінює назву на «Кафедра природничо-математичних дисциплін і педагогічних технологій початкової освіти». У 2012 році кафедру ПМДіПТПО очолив доктор педагогічних наук, професор В. В. Борисов, а в 2013 році завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Т. А. Євтухову.

Із квітня 2013 року обов’язки заступника декана факультету, а з початку 2013/2014 навчального року – обов’язки декана факультету почала виконувати доцент кафедри теорії і практики початкової освіти І. А. Хижняк, яка з 1995 року працювала на посаді асистента кафедри української мови та літератури, у 1999 році захистила кандидатську дисертацію, а згодом, у в 2017 році – докторську дисертацію. Заступником декана із 2013/2014 навчального року призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки С. Д. Фатальчука.

Наказом ректора Донбаського педагогічного університету № 111 від 31.01.2013 року «Про виконання рішень Вченої ради» було створено нову кафедру – педагогіки вищої школи, яка виокремилась зі складу загальноуніверситетської кафедри педагогіки. Нову кафедру було приєднано до факультету підготовки вчителів початкових класів. Відповідно до цього наказу кафедрі педагогіки вищої школи надано статус випускової зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», а завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, професора Сипченка Валерія Івановича – постать, знану в педагогічному світі України та інших країн, академіка Міжнародної Академії наук педагогічної освіти, що має низку вагомих нагород: Знак «Відмінник народної освіти України», Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», Грамоти Президії АПН України, Грамоти Управління освітою Донецької облдержадміністрації, Донецької облдержадміністрації, Медаль Української Православної церкви, Рівноапостольного князя Володимира ІІ ст. та ін.

Під керівництвом В. І. Сипченка на кафедрі тривалий час діяла аспірантура зі спеціальності «13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки», за роки існування якої підготовлено біля 80 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а 6 випускників аспірантури згодом стали докторами наук. В. І. Сипченко – редактор і укладач збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» (фахове видання ВАК України). У світ вийшло близько 100 основних і спеціальних випусків збірника, авторами публікацій є знані в Україні та за її межами науковці, серед яких академіки, доктори наук, керівники, спеціалісти в галузі освіти та виховання, науковці далекого зарубіжжя та ін.

Відтак у 2013/2014 навчальному році на факультеті підготовки вчителів початкових класів функціонувало п’ять кафедр: теорії і практики початкової освіти; педагогіки вищої школи; природничо-математичних технологій і педагогічних технологій початкової освіти; музики та хореографії; біології.

У 2014 році було закрито кафедру біології, а кафедру природничо-математичних дисциплін та педагогічних технологій початкової освіти перейменовано в «Кафедру природничо-математичних дисциплін». Цього ж року кафедру теорії і практики початкової освіти очолила доктор педагогічних наук, доцент Г. Г. Цвєткова, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, а в 2015 році – доктор педагогічних наук, доцент Л. Г. Гаврілова. У 2017 році назва кафедри природничо-математичних дисциплін знову зазнала змін і наразі в структурі факультету початкової, технологічної та професійної освіти функціонує «Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій школі».

Отже, за 58 років існування факультет підготовки вчителів початкових класів Донбаського державного педагогічного університету заслужив славне ім’я серед подібних факультетів України та близького зарубіжжя. Серед його випускників – знані постаті: доктор філософських наук В. Б. Халамендик; кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова В. Ф. Землянська; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки КДЛУ К. К. Калаянова; кандидат педагогічних наук, професор В. І. Сипченко та ін. Ціла плеяда випускників факультету, захистивши кандидатські дисертації і отримавши науковий ступінь кандидата чи доктора педагогічних наук, працюють наразі в рідному навчальному закладі на посадах доцентів, зокрема й на рідному факультеті: Т. М. Бондаренко, І. Л. Вікторенко, Н. О. Воронова, В. О. Гринько, Г. М. Куцак, Н. М. Лисенко, Н. М. Ляшова, Р. М. Падалка, Н. М. Тендітна, І. А. Хижняк та ін. Є серед випускників факультету підготовки вчителів початкових класів і вчителі-відмінники народної освіти (Л. Г. Доброносова, В. Д. Калашник, Г. І. Прокоф’єва), і заслужені учителі (В. Д. Головченко та ін.). Утім, переважна більшість випускників – сумлінні учителі початкових класів, які працюють у всіх куточках нашої країни.


Технологічний факультет

Історія факультету розпочалася 1969 р., коли при фізико-математичному факультеті було відкрито відділення підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін та фізики. Ініціаторами та організаторами створення відділення були ректор інституту І. І. Петрик і керівник науково-дослідницької лабораторії Міністерства освіти УРСР із трудового навчання, професор І. М. Яровий. Із 1972 р. відділення набуло статусу окремого факультету загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики з єдиною кафедрою загальнотехнічних дисциплін.

Першим деканом факультету був кандидат педагогічних наук, доцент Черненко М. О., а завідувачем кафедри – кандидат технічних наук, доцент Тихонов А. П. У цей час навчання на факультеті здійснювалося за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (із додатковою спеціальністю «Фізика»). Випускникам факультету присвоювалася кваліфікація «Учитель загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики середніх навчальних закладів».

Ректорат інституту приділив багато уваги належному підбору кадрів на новому факультеті, подальшому поглибленню спеціалізації з трудової і політехнічної підготовки студентів. Були залучені висококваліфіковані спеціалісти.

Із 1972 до 1976 рр. на факультеті було створено й оснащено лабораторії технології матеріалів і зварювального обладнання, деталей машин, станків і інструментів, гідравліки і теплотехніки, автотранспортної справи; обладнані кабінети трудового навчання. Створено обчислювальний центр, обладнаний сучасними тоді електронно-обчислювальними машинами «Промінь» та «Наірі-2»; значно розширено навчальний автопарк, придбано нові верстати для майстерень. Отже, було створено необхідні умови для здійснення навчальної й науково-дослідницької роботи.

На той час основними напрямами наукових досліджень на факультеті були такі: проблема міцності й пластичності металевих матеріалів, методи зміцнення твердоплавного інструменту, удосконалення технології обробки деталей та ін. Результатом роботи в цих напрямах став захист декількох кандидатських дисертацій та десятки авторських свідоцтв на винаходи. Проводилися наукові дослідження із госпдоговірних тем, результати яких було впроваджено в галузі народного господарства, що давало значний економічний ефект.

Перший випуск вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці відбувся у 1974 р. Дипломи отримали 62 молодих спеціаліста. У наступному році спеціалістів випустили як стаціонарне, так і заочне відділення.

У 1974 році на факультеті було введено спеціалізацію «Металообробка», а додаткову спеціальність «Фізика» було вилучено. На цій підставі факультет отримав нову назву «Факультет загальнотехнічних дисциплін і праці». Посаду декана факультету у цей час обіймав Є. І. Коркін. У 1975 р. деканом факультету став кандидат педагогічних наук, доцент Малюта М. Т., а місце завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін посідав кандидат технічних наук, доцент Агулов В. Т.


Наприкінці 70-их років на факультеті загальнотехнічних дисциплін і праці, деканом якого став доцент Антонов П. О., діяли дві спеціальні кафедри: загальнотехнічних дисциплін (завідувач кафедри – В. Т. Агулов) і трудового навчання та креслення (в.о. завідувача кафедри – В. М. Апанасенко). Викладацький склад кафедр нараховував 17 викладачів, 10 із яких – кандидати наук, доценти. При кафедрах діяли 14 творчих гуртків, у яких студенти набували навичок проведення наукових досліджень, здійснювали перші самостійні відкриття.

Із 1979 р. деканом факультету було обрано кандидата технічних наук, доцента Агулова В’ячеслава Тихоновича, а його заступником – викладача кафедри трудового навчання та креслення Цибулька Григорія Яковича.

До складу кафедри входили такі викладачі: В. В. Овчаренко, М. Т. Малюта, В. В. Ніскородов, Л. Г. Хаєт, А. І. Антосевич, Г. Я. Цибулько, М. Ф. Курочка, В. С. Мершалко, Г. М. Карпухин.

 


У 70 – 80-их рр. у Слов’янському державному педагогічному інституті було засновано команду з баскетболу, основним «стрижнем» якої були студенти факультету загальнотехнічних дисциплін. Команда неодноразово була переможцем та призером першості області товариства «Буревісник», срібним призером першості Міносвіти України та другою командою першості МінВНЗу України.

Протягом десятиліть у Слов’янському державному педагогічному інституті діяв студентський будівельний рух. Студенти інституту із задоволенням працювали в будівельних загонах країни. Більшість бійців будівельних загонів Слов’янського державного педагогічного інституту були студентами факультету: М. Луганець, А. Батіцький, Ю. Кримський, Ю. Дмитрохін, В. Теліус, С. Крючков, С. Петіргерін, Ю. Семикін, М. Чурай, С. Шибецький, Ю. Ягупець та ін. Географія будівельних майданчиків загону досить різноманітна: Калмикія, Калузька область, Донеччина, Уренгой, Тюмень, Нягань, Солехард тощо. Будували школи, дороги, компресорні станції, мережі телефонних ліній, цивільні і промислові будівлі тощо. Загін неодноразово відзначався та нагороджувався як кращий в області.

У цей час до складу кафедри входять: Л.Зубов, О.Соколов, В.Костюк, А.Снидецький, В.Кушнарьов, В.Савельєв, Ю.Ягупець.

Із 1984 р. – перший у країні – факультет починає підготовку спеціалістів за новою спеціалізацією «Обслуговуюча праця».

У 1988 р. факультет перейменовано у факультет «Підготовки вчителів праці» (ПВП). На цьому етапі розвитку факультету студенти отримують додаткову кваліфікацію – «Вчитель креслення». Згідно з наказом ректора Слов'янського державного педагогічного інституту професора Нечволода М.К. у зв'язку зі структурною реорганізацією на факультеті, з 01.07.88 р. була відкрита нова, третя за кількістю кафедра «Обслуговуюча праця».


 

У 1990 році було створено кафедру педагогіки та методики технологічної підготовки. З моменту створення й на теперішній час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В. Із 1990 року на посаду декана факультету було обрано кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, а його заступником призначено кандидата технічних наук, доцента Перепічаєнка Євгена Костянтиновича. У цей час факультет посів одне з перших місць серед інших факультетів університету й першим одержав 4 рівень акредитації. У зв’язку з посиленням роботи в напрямку впровадження технологічної підготовки в шкільний навчально-виховний процес і необхідністю підготовки фахівців відповідного профілю, у 1995р. факультет отримав назву «Технологічний».

У 2000 році на технологічному факультеті було відкрито магістратуру, в якій пропонували навчання кращім випускникам факультету. Для цього було складено відповідну освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра, навчальний план і програми навчальних дисциплін магістратури. У 2001 році відбувся перший випуск магістрів – учителів і науковців вищої кваліфікації.

Із 2009 по 2010 рр. посаду декана обіймав кандидат педагогічних наук Стешенко Володимир Васильович, а з 2010 року, у зв’язку з обранням за конкурсом, деканом технологічного факультету став кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Володимир Іванович.

2012 року факультет отримав ліцензію щодо впровадження нового напряму підготовки «Професійна освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Отже, із 1972 року деканами технологічного факультету були:

Черненко М.О. (01.09.1972 – 24.08.1975)

Малюта М.Т. (24.08.75 – 29.12.1977)

Коркін Є.І. (29.12.1977 – 12.09.1978)

Антонов П.О. (12.09.78 – 01.09.1979)

Агулов В.Т. (01.09.79 – 05.05.90)

Лазаренко О.Я. (05.05.90 –01.01.2009)

Стешенко В.В. (01.01.2009 – 26.03.2009)

Бондаренко В.І. (з 26.03.2010 – 01.02.2017)

У 2012 році на факультеті працювали 4 спеціалізовані кафедри: педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (випускова); технології виробів легкої промисловості та дизайну; промислових технологій; загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки.

На факультеті постійно працювала наукова школа доктора педагогічних наук, професора Стешенка Володимира Васильовича. Напрям її дослідження – «Інформаційні основи змісту технологічної освіти». Під його керівництвом успішно захищено та готується до захисту низка дисертаційних робіт. Під керівництвом академіка Академії інженерних наук України, кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, на факультеті ведеться робота за темою «Теорія і практика виробництва палива для різних технологічних процесів». Групою вчених та науковців досягнуто певних результатів цих досліджень, які відображено у п`яти патентах, монографії та наукових статтях у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. Підготовлено до захисту докторську та кандидатську дисертації.

Більшість приміщень технологічного факультету оснащено відповідним промисловим обладнанням: усі кабінети, лабораторії та аудиторії оснащені ТЗН і комп’ютерною технікою; на належному рівні обладнані лабораторії гідравліки, теплотехніки, деталей машин, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, швейного та харчового виробництва, методики трудової підготовки, хімії, автоклас, навчальні майстерні для технічної праці, технічної творчості тощо.

Протягом усього періоду існування факультету велика увага приділялася науково-дослідницькій роботі викладачів і співробітників як в технічній, так і в педагогічній галузях. Традиційно до неї залучали кращих студентів. Особлива увага приділялася також виданню науково-методичного збірника «Проблеми трудової і професійної підготовки», який затверджено ВАК України.

У 2016 році на технологічному факультеті відбулися внутрішні структурні зміни, у результаті чого до його складу стали входити дві кафедри: педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (випускова) та кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності.