Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 9

Друк

 

У 1990 році було створено кафедру педагогіки та методики технологічної підготовки. З моменту створення й на теперішній час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Стешенко В.В. Із 1990 року на посаду декана факультету було обрано кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, а його заступником призначено кандидата технічних наук, доцента Перепічаєнка Євгена Костянтиновича. У цей час факультет посів одне з перших місць серед інших факультетів університету й першим одержав 4 рівень акредитації. У зв’язку з посиленням роботи в напрямку впровадження технологічної підготовки в шкільний навчально-виховний процес і необхідністю підготовки фахівців відповідного профілю, у 1995р. факультет отримав назву «Технологічний».

У 2000 році на технологічному факультеті було відкрито магістратуру, в якій пропонували навчання кращім випускникам факультету. Для цього було складено відповідну освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра, навчальний план і програми навчальних дисциплін магістратури. У 2001 році відбувся перший випуск магістрів – учителів і науковців вищої кваліфікації.

Із 2009 по 2010 рр. посаду декана обіймав кандидат педагогічних наук Стешенко Володимир Васильович, а з 2010 року, у зв’язку з обранням за конкурсом, деканом технологічного факультету став кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Володимир Іванович.

2012 року факультет отримав ліцензію щодо впровадження нового напряму підготовки «Професійна освіта» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Отже, із 1972 року деканами технологічного факультету були:

Черненко М.О. (01.09.1972 – 24.08.1975)

Малюта М.Т. (24.08.75 – 29.12.1977)

Коркін Є.І. (29.12.1977 – 12.09.1978)

Антонов П.О. (12.09.78 – 01.09.1979)

Агулов В.Т. (01.09.79 – 05.05.90)

Лазаренко О.Я. (05.05.90 –01.01.2009)

Стешенко В.В. (01.01.2009 – 26.03.2009)

Бондаренко В.І. (з 26.03.2010 – 01.02.2017)

У 2012 році на факультеті працювали 4 спеціалізовані кафедри: педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (випускова); технології виробів легкої промисловості та дизайну; промислових технологій; загальнотехнічних дисциплін і технічної графіки.

На факультеті постійно працювала наукова школа доктора педагогічних наук, професора Стешенка Володимира Васильовича. Напрям її дослідження – «Інформаційні основи змісту технологічної освіти». Під його керівництвом успішно захищено та готується до захисту низка дисертаційних робіт. Під керівництвом академіка Академії інженерних наук України, кандидата технічних наук, доцента Лазаренка Олександра Яковича, на факультеті ведеться робота за темою «Теорія і практика виробництва палива для різних технологічних процесів». Групою вчених та науковців досягнуто певних результатів цих досліджень, які відображено у п`яти патентах, монографії та наукових статтях у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя. Підготовлено до захисту докторську та кандидатську дисертації.

Більшість приміщень технологічного факультету оснащено відповідним промисловим обладнанням: усі кабінети, лабораторії та аудиторії оснащені ТЗН і комп’ютерною технікою; на належному рівні обладнані лабораторії гідравліки, теплотехніки, деталей машин, технології конструкційних матеріалів, матеріалознавства, швейного та харчового виробництва, методики трудової підготовки, хімії, автоклас, навчальні майстерні для технічної праці, технічної творчості тощо.

Протягом усього періоду існування факультету велика увага приділялася науково-дослідницькій роботі викладачів і співробітників як в технічній, так і в педагогічній галузях. Традиційно до неї залучали кращих студентів. Особлива увага приділялася також виданню науково-методичного збірника «Проблеми трудової і професійної підготовки», який затверджено ВАК України.

У 2016 році на технологічному факультеті відбулися внутрішні структурні зміни, у результаті чого до його складу стали входити дві кафедри: педагогіки і методики технологічної та професійної освіти (випускова) та кафедра загальнотехнічних дисциплін, промислових технологій та безпеки життєдіяльності.