Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 6

Друк

Технологічний факультет

Історія факультету розпочалася 1969 р., коли при фізико-математичному факультеті було відкрито відділення підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін та фізики. Ініціаторами та організаторами створення відділення були ректор інституту І. І. Петрик і керівник науково-дослідницької лабораторії Міністерства освіти УРСР із трудового навчання, професор І. М. Яровий. Із 1972 р. відділення набуло статусу окремого факультету загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики з єдиною кафедрою загальнотехнічних дисциплін.

Першим деканом факультету був кандидат педагогічних наук, доцент Черненко М. О., а завідувачем кафедри – кандидат технічних наук, доцент Тихонов А. П. У цей час навчання на факультеті здійснювалося за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни і праця» (із додатковою спеціальністю «Фізика»). Випускникам факультету присвоювалася кваліфікація «Учитель загальнотехнічних дисциплін, праці і фізики середніх навчальних закладів».

Ректорат інституту приділив багато уваги належному підбору кадрів на новому факультеті, подальшому поглибленню спеціалізації з трудової і політехнічної підготовки студентів. Були залучені висококваліфіковані спеціалісти.

Із 1972 до 1976 рр. на факультеті було створено й оснащено лабораторії технології матеріалів і зварювального обладнання, деталей машин, станків і інструментів, гідравліки і теплотехніки, автотранспортної справи; обладнані кабінети трудового навчання. Створено обчислювальний центр, обладнаний сучасними тоді електронно-обчислювальними машинами «Промінь» та «Наірі-2»; значно розширено навчальний автопарк, придбано нові верстати для майстерень. Отже, було створено необхідні умови для здійснення навчальної й науково-дослідницької роботи.

На той час основними напрямами наукових досліджень на факультеті були такі: проблема міцності й пластичності металевих матеріалів, методи зміцнення твердоплавного інструменту, удосконалення технології обробки деталей та ін. Результатом роботи в цих напрямах став захист декількох кандидатських дисертацій та десятки авторських свідоцтв на винаходи. Проводилися наукові дослідження із госпдоговірних тем, результати яких було впроваджено в галузі народного господарства, що давало значний економічний ефект.

Перший випуск вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці відбувся у 1974 р. Дипломи отримали 62 молодих спеціаліста. У наступному році спеціалістів випустили як стаціонарне, так і заочне відділення.

У 1974 році на факультеті було введено спеціалізацію «Металообробка», а додаткову спеціальність «Фізика» було вилучено. На цій підставі факультет отримав нову назву «Факультет загальнотехнічних дисциплін і праці». Посаду декана факультету у цей час обіймав Є. І. Коркін. У 1975 р. деканом факультету став кандидат педагогічних наук, доцент Малюта М. Т., а місце завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін посідав кандидат технічних наук, доцент Агулов В. Т.