Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 5

Друк

 

У 2010 році у зв’язку зі структурними змінами на факультеті кафедра педагогіки і методики початкового навчання змінює назву на «Кафедра природничо-математичних дисциплін і педагогічних технологій початкової освіти». У 2012 році кафедру ПМДіПТПО очолив доктор педагогічних наук, професор В. В. Борисов, а в 2013 році завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Т. А. Євтухову.

Із квітня 2013 року обов’язки заступника декана факультету, а з початку 2013/2014 навчального року – обов’язки декана факультету почала виконувати доцент кафедри теорії і практики початкової освіти І. А. Хижняк, яка з 1995 року працювала на посаді асистента кафедри української мови та літератури, у 1999 році захистила кандидатську дисертацію, а згодом, у в 2017 році – докторську дисертацію. Заступником декана із 2013/2014 навчального року призначено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки С. Д. Фатальчука.

Наказом ректора Донбаського педагогічного університету № 111 від 31.01.2013 року «Про виконання рішень Вченої ради» було створено нову кафедру – педагогіки вищої школи, яка виокремилась зі складу загальноуніверситетської кафедри педагогіки. Нову кафедру було приєднано до факультету підготовки вчителів початкових класів. Відповідно до цього наказу кафедрі педагогіки вищої школи надано статус випускової зі спеціальності «Педагогіка вищої школи», а завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, професора Сипченка Валерія Івановича – постать, знану в педагогічному світі України та інших країн, академіка Міжнародної Академії наук педагогічної освіти, що має низку вагомих нагород: Знак «Відмінник народної освіти України», Нагрудний знак «Василь Сухомлинський», Грамоти Президії АПН України, Грамоти Управління освітою Донецької облдержадміністрації, Донецької облдержадміністрації, Медаль Української Православної церкви, Рівноапостольного князя Володимира ІІ ст. та ін.

Під керівництвом В. І. Сипченка на кафедрі тривалий час діяла аспірантура зі спеціальності «13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки», за роки існування якої підготовлено біля 80 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, а 6 випускників аспірантури згодом стали докторами наук. В. І. Сипченко – редактор і укладач збірника наукових праць «Гуманізація навчально-виховного процесу» (фахове видання ВАК України). У світ вийшло близько 100 основних і спеціальних випусків збірника, авторами публікацій є знані в Україні та за її межами науковці, серед яких академіки, доктори наук, керівники, спеціалісти в галузі освіти та виховання, науковці далекого зарубіжжя та ін.

Відтак у 2013/2014 навчальному році на факультеті підготовки вчителів початкових класів функціонувало п’ять кафедр: теорії і практики початкової освіти; педагогіки вищої школи; природничо-математичних технологій і педагогічних технологій початкової освіти; музики та хореографії; біології.

У 2014 році було закрито кафедру біології, а кафедру природничо-математичних дисциплін та педагогічних технологій початкової освіти перейменовано в «Кафедру природничо-математичних дисциплін». Цього ж року кафедру теорії і практики початкової освіти очолила доктор педагогічних наук, доцент Г. Г. Цвєткова, член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти, а в 2015 році – доктор педагогічних наук, доцент Л. Г. Гаврілова. У 2017 році назва кафедри природничо-математичних дисциплін знову зазнала змін і наразі в структурі факультету початкової, технологічної та професійної освіти функціонує «Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій школі».

Отже, за 58 років існування факультет підготовки вчителів початкових класів Донбаського державного педагогічного університету заслужив славне ім’я серед подібних факультетів України та близького зарубіжжя. Серед його випускників – знані постаті: доктор філософських наук В. Б. Халамендик; кандидат педагогічних наук, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова В. Ф. Землянська; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки КДЛУ К. К. Калаянова; кандидат педагогічних наук, професор В. І. Сипченко та ін. Ціла плеяда випускників факультету, захистивши кандидатські дисертації і отримавши науковий ступінь кандидата чи доктора педагогічних наук, працюють наразі в рідному навчальному закладі на посадах доцентів, зокрема й на рідному факультеті: Т. М. Бондаренко, І. Л. Вікторенко, Н. О. Воронова, В. О. Гринько, Г. М. Куцак, Н. М. Лисенко, Н. М. Ляшова, Р. М. Падалка, Н. М. Тендітна, І. А. Хижняк та ін. Є серед випускників факультету підготовки вчителів початкових класів і вчителі-відмінники народної освіти (Л. Г. Доброносова, В. Д. Калашник, Г. І. Прокоф’єва), і заслужені учителі (В. Д. Головченко та ін.). Утім, переважна більшість випускників – сумлінні учителі початкових класів, які працюють у всіх куточках нашої країни.