Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 4

Друк

 

Зважаючи на те, що нова спеціалізація «Хореографія» набувала обертів, поповнювався викладацький склад з фаху, у 2007 році кафедру музики було реорганізовано в кафедру музики і хореографії. На кафедрі сформувалися й розвиваються творчі колективи, студенти спеціалізацій «Музика» і «Хореографія» виступають практично на всіх заходах факультетського, університетського, міського та обласного рівнів. Справжньою «родзинкою» кафедри музики і хореографії є інструментальне тріо викладачів кафедри «ДоМіНо» під проводом завідувача А. І. Роздимахи.

Керуючись стратегічною лінією держави на розвиток нових інформаційних технологій, завідувач кафедри педагогіки і методики початкової освіти В. К. Сарієнко за активної підтримки деканату факультету та ректорату університету у 2008 році ініціював і організував відкриття на факультеті нової спеціалізації – «Інформатика». Було обладнано комп’ютерний клас, студенти активно залучалися до опанування інноваційних технологій.

У 2009 році факультет відзначив свій 50-річний ювілей. Бурхливі заходи, яскраві зустрічі, щемні спогади та багато вдячних слів студентів різних років засвідчили, що факультет відбувся як навчальний осередок, що він має власні традиції, пам’ятає кожного, хто доклав зусиль для його зростання й розвитку. Цього ж року на підставі рішення Вченої ради СДПУ на факультеті відкрито нову кафедру, що стала випусковою – кафедру теорії і практики початкової освіти, очолювану доктором педагогічних наук, професором В. І. Бадер, яка з 1984 року працювала на кафедрі української мови та літератури Слов’янського державного педагогічного університету і до 2000 року пройшла шлях від асистента до доцента. Із 2000 по 2009 рік обіймала посади завідувача кафедри української мови і літератури та декана філологічного факультету в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля, де захистила докторську дисертацію і отримала звання професора. Повернувшись у 2009 році до Донбаського державного педагогічного університету, В. І. Бадер стала ініціатором заснування кафедри теорії і практики початкової освіти, утворивши потужний лінгвометодичний центр на факультеті підготовки вчителів початкових класів із власним науковим виданням – збірником наукових праць «Лінгводидактика: теорія, методика, досвід», аспірантурою зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) та ін.

Кафедра теорії і практики початкової освіти від заснування активно включилася в навчально-виховний процес на факультеті, опікуючись студентами спеціалізації «Англійська мова», забезпечуючи функціонування магістратури і повсякчас ініціюючи запровадження інноваційних освітніх тенденцій. Організація дидактичної та асистентської практики студентів факультету, зустрічі з волонтерами Корпусу Миру, збагачення навчальних планів спеціалізації другою іноземною мовою (німецькою), організація курсів китайської мови, розробка електронних посібників для студентів факультету – ось далеко неповний перелік факультетських справ кафедри.