Шлях по сайту: Історія

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія факультету - Сторінка 3

Друк

 

У 1986 році на посаду декана факультету призначено доцента кафедри біології, кандидата біологічних наук Л. В. Горобець. Завдяки її зусиллям, допомозі ректорату й колективу факультету, активній участі доцента кафедри української мови та літератури В. Т. Горбачука (у подальшому відомого в Україні та за її межами професора, фундатора філологічного факультету в Слов’янському педінституті) із 1989 року на факультеті розпочалась підготовка фахівців за подвійною спеціальністю – «Учитель початкових класів» та «Учитель української мови і літератури».

У 1990 році зі складу кафедри педагогіки і методики початкового навчання виокремилася кафедра музики, кадровий склад якої налічував 37 викладачів, 7 лаборантів, 2 концертмейстери і 2 акомпаніатори. На кафедрі забезпечували викладання спеціальних музичних дисциплін, організацію педагогічної практики, підготовку та захист курсових робіт зі спеціальності тощо. Завідувачем кафедри від її заснування й до сьогодні є кандидат педагогічних наук, доцент А. І. Роздимаха, який працює у Слов’янському державному педагогічному інституті з 1984 року, від першого дня відкриття музичного відділення на факультеті ПВПК.

Із 1991 року заступником декана факультету стала доцент кафедри української мови та літератури Л. В. Пашко, яка віддала деканату понад 20 років плідної й активної праці. У 1993 році завідувачем кафедри біології призначено кандидата біологічних наук, доцента В. В. Волкова.

У 1996 році на базі спеціальності «Учитель української мови та літератури» за ініціативи й активної організаторської діяльності завідувача кафедри української мови та літератури професора В. Т. Горбачука виокремився філологічний факультет сучасного ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», а на факультеті підготовки вчителів початкових класів почала функціонувати нова спеціалізація «Українознавство», викликана до життя зрослими на цей час проблемами формування національної свідомості молоді, ґрунтовних знань про національні цінності українського народу.

Із 1998 року посаду методиста заочного відділення обіймає В. В. Борисова, яка сумлінно, з високим рівнем відповідальності донині керує цією ланкою роботи факультету.

Дбаючи про розвиток факультету та відповідність його випускників потребам часу, інноваційним течіям у освіті, вимогам практики і т.д., від 2000 року Л. В. Горобець та Л. В. Пашко із осередком творчих викладачів факультету створювали підґрунтя для відкриття спеціалізації «Англійська мова», яку засновано на факультеті у 2002 році.

Із 2003 року кафедру біології очолила кандидат біологічних наук, доцент Л. В. Горобець, а деканом факультету призначено доцента кафедри української мови та літератури Л. М. Макарову (нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України), яка активно включилася в розбудову факультету і цього ж року, продовжуючи справу попередників, організувала відкриття на базі кафедри музики нової спеціалізації – «Хореографія». Для більш якісної підготовки фахівців із цієї спеціалізації Л. М. Макарова та завідувач кафедри музики А. І. Роздимаха залучили до неї художнього керівника Донецького академічного театру опери і балету імені А. Б. Солов’яненка, народного артиста України В. Я. Писарєва. У 2004 році за творчі здобутки Вадим Якович отримав звання професора кафедри музики, а в 2007 році – звання почесного професора Слов’янського університету.

Отже, із 2004 року підготовка фахівців зі спеціальності «Початкове навчання» здійснювалася за чотирма спеціалізаціями: «Українознавство», «Англійська мова», «Музика», «Хореографія». Згодом у зв’язку з вилученням зі шкільних програм предмету «Українознавство» та відповідним зменшенням потреби в цій кваліфікації випускників, у 2006 році відповідна спеціалізація закрилася. Останній випуск фахівців з українознавства відбувся в 2011 – 2012 навчальному році.