Із 12 по 14 грудня відбувалося експертне оцінювання відповідності державним акредитаційним вимогам освітньої діяльності ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Філософія».

Експертна комісія у складі:

Голова комісії – докт. філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії та соціології Дніпропетровського університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Хміль В.В.

Член комісії – докт. філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту Петрушов В.М.

Під час акредитаційної експертизи комісія перевіряла освітньо-професійну програму, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, НМК, навчальне забезпечення, графік і проведення ККР.

У результаті роботи комісії було складено висновок про підсумки акредитаційної експертизи освітньої діяльності у ДДПУ на кафедрі філософії, соціально-політичних і правових наук.

Вдячні вельмишановним експертам за плідну співпрацю.

quation
0


quation
 

quation
0


quation