Шлях по сайту: Співробітнику

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Профспілка

Друк

Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації

працівників Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

 

Голова Первинної профспілкової організації працівників ДДПУ —Сілін Є.С.

До складу профкому належать представники всіх 8 факультетів базового університету, адміністративно-господарської частини та бібліотеки:

  • Гіренко Ніна Андріївна
  • Гріднєва Ольга Станіславівна
  • Колган Олена Володимирівна
  • Коляда Любов Іванівна
  • Кравцова Олена Миколаївна
  • Скорописова Людмила Іванівна
  • Ткаченко Володимир Миколайович
  • Трубнік Інна Василівна
  • Хижнякова Валентина Михайлівна

Постійні комісії профспілкового комітету Первинної

профспілкової організації працівників

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

Комісія профкому з питань внутрішньосоюзної та організаційної роботи Голова:
Сілін Є.С.
Комісія профкому з питань аналітичної та правової роботи Голова: Ткаченко В.М.
Комісія профкому з питань оздоровлення працівників Голова:
Коляда Л.І.
Комісія профкому з питань побутової роботі Голова: Кравцова О.М.
Комісія профкому з питань культурно-масової роботи Голова: Хижнякова В.М.
Комісія профкому з питань спортивно-масової роботи. Голова: Пастернак І.М.
Інформаційна комісія профкому Голова:
Колган О.В.
Комісія профкому з соціальних та економічних питань Голова: Скорописова Л.І.
Комісія профкому з питань охорони праці й техніки безпеки Голова: Гриднєва О.С.
Комісія профкому з питань соціального страхування Голова: Рибєнцев В.Н.
Комісія профкому по роботі з молодими працівниками Голова:
Трубнік І. В.

Для чого працівнику потрібна профспілка?

Профспілка – надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити!

Вступаючи до профспілки, працівник повинен розуміти, що він добровільно стає членом організації, яка представлятиме та відстоюватиме його трудові, соціальні-економічні права та інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Працівнику, який у процесі роботи віддає свої знання, уміння, професійні здібності, свою робочу силу, потрібен захист його законних прав і інтересів, оскільки самостійно їх відстояти важко.

Саме профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист та підтримку. Для цього в неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством надані широкі повноваження, зокрема, щодо громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та ініціювання притягнення роботодавця-порушника до відповідальності.

Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань:

- оплати праці, гарантій та компенсацій;

- зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

- режиму робочого часу та відпочинку;

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

- соціального захисту та охорони здоров’я.

Тільки член профспілки може розраховувати на:

- представництво його професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- представництво й захист його індивідуальних прав та інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом до судових органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини й міжнародних судових установ;

- представництво його інтересів у взаємовідносинах із роботодавцем на основі колективного договору підприємства та відповідно до законодавства;

- захист та солідарну підтримку спілчан та профспілкової організації.

Лише член профспілки має право на:

• отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної допомоги;

• захист своїх прав та інтересів у суді за підтримки профспілкового юриста;

• захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору за ініціативою роботодавця;

• проведення незалежної експертизи умов його праці профспілковим органом;

• захист житлових прав профспілковим комітетом;

• матеріальну допомогу від профкому і підтримку у надзвичайних ситуаціях;

• звернення у разі загрози його життю або здоров’ю на виробництві із заявою до профспілкового комітету щодо ініціювання ним негайного припинення небезпечних робіт;

• отримання безоплатної консультативної допомоги довірених лікарів профспілок з питань тимчасової або постійної втрати працездатності та встановлення інвалідності;

• підтримку профспілкового комітету після виходу на пенсію чи у разі настання інвалідності у користуванні нарівні з працівниками наявними на підприємстві можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та кол

Корисні посилання:

http://profcom.in.ua — сайт Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України

http://www.pon.org.ua — сайт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України

http://www.fpsu.org.ua — сайт Федерації професійних спілок України

 

Оголошення