Шлях по сайту: Студенту Студентське самоврядування

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Студентська рада

Друк

У 2004 році силами студентського активу та за підтримки адміністрації тоді ше Слов’янського державного педагогічного університету розпочала своє функціонування Студентська рада, яка об’єднала студентські деканати та парламенти, створені на окремих факультетах. У своїй діяльності студентська рада, як орган студентського самоврядування, керується Конституцією України, державними законодавчими актами, наказами, розпорядженнями, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та Положенням про студентську раду, не дублює профспілкову організацію, користується допомогою і підтримкою адміністрації та профспілкового комітету студентів та аспірантів.

Студентське самоврядування в ДДПУ є важливою ланкою у розвитку демократичних засад, виявленні потенційних лідерів. Усі студенти університету мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;

- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

- сприяння створенню відповідних умов для проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів.

Головною структурною одиницею студентської ради є факультет, який має свій орган управління, його голову і делегує своїх представників до студентської ради університету і на загальні збори (конференцію) студентів. Організація роботи студентської ради університету здійснюється на рівні факультетів, відділень, академічних груп, гуртожитків.

При студентській раді працюють сектори за такими напрямами роботи: навчально-науковий, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, інформаційний.

Наш актив:

Козорог Анастасія Ігорівна,

голова студентської ради ДВНЗ «ДДПУ»,

голова студентської ради філологічного факультету

anastasia.kozorog@mail.ru

Сидоренко Дарина

голова студентського самоврядування факультету фізичного виховання

Савченко Наталія

голова профбюро факультету фізичного виховання

Іськова Ірина

голова студентської ради факультету ПВПК

Щира Маргарита,

голова культурно-масового сектору,

голова профбюро ПВПК


Булінг Олег,

голова навчально-наукового сектору,

голова профбюро факультету психології, економіки і управління

Бондаренко Аліна,

голова інформаційного сектору,

голова студентської ради,

голова профбюро фізико-математичного факультету

Хлиніна Марія,

голова профбюро філологічного факультету

Сокіл Марія,

голова студентської ради технологічного факультету

Ківа Лариса

голова профбюро технологічного факультету

Трухіна Євгенія,

голова профбюро факультету спеціальної освіти (дефектологічний)

Овчаренко Вероніка,

голова студентської ради факультету спеціальної освіти (дефектологічний)

Перькова Ганна

голова студентської ради педагогічного факультету

Лістратенко Катерина

голова профбюро педагогічного факультету

 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail: sgpi@slav.dn.ua
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення