Шлях по сайту: Історія факультету

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Історія

Друк

Зважаючи на певний дефіцит учительських кадрів з фізичної культури, Міністерство народної освіти України (Постановою № 57 від 6 лютого 1985 р.) у структурі фізико-математичного факультету Слов’янського державного педагогічного інституту відкриває відділення, яке в 1987 р. набуло статус факультету фізичного виховання.

Відкриття факультету стало значною віхою загального розвитку навчального закладу та фізкультурно-оздоровчого й спортивного руху в Донецькій області. У витоків становлення факультету були провідні фахівці управління освітою, а також спеціалісти фізичного виховання і спорту регіону – Роберт Михайлович Михайлов, Юрій Васильович Васильєв, Володимир Дмитрович Атаманов, Борис Антонович Мирончук, Валерій Григорович Григоренко. Багато зусиль для розвитку факультету, забезпечення його матеріально-технічної бази, формування кадрової політики приклали ректор інституту Хворостянов Олексій Пилипович, декан фізико-математичного факультету Прун Анатолій Федорович, головний лікар санаторію «Шахтобудівельник» Самойлович Віктор Анатолійович.

Першим деканом факультету (1987-1993 рр.) був к.пед.н., доцент Кудінов Анатолій Олександрович, заст.. декана Нотченко В.Д. (1993 по 2003 рр) – к.пед.н., доцент Мирончук Б.А. з 2003 і по нин.час. - к.пед.н., доцент Віцько С.М.

У 1993 р професор Григоренко В.Г.. організовує кафедру теоретичних і медико-біологічних основ фізичного виховання, на базі якої почала життя його наукова школа «Соціально-педагогічна та корекційно-реабілітаційна кінезіологія». Результатом її плідної діяльності стало відкриття в 1993 р. аспірантури за спеціальністю «корекційна (спеціальна) педагогіка» та підготовка 15 кандидатів і 3 докторів наук, видання понад 470 наукових праць із проблем фізичної й соціальної реабілітації дітей і підлітків із вадами психомоторного розвитку, а також професійно-педагогічної освіти. Особливого успіху в діяльності цієї школи досягли його талановиті учні – кандидати педагогічних наук О.П. Глоба, В.М. Пристинський, Ю.Ю. Любезнов, С.М. Віцько, Т.А. Євтухова, Т.Л. Лактюшина, Л.П. Іванченко, О.М. Зіновієв, кожний з яких мають свій достатньо успішний науковий і професійно-педагогічний шлях.

Концепція розвитку факультету, його ціннісні орієнтації передбачали науково-педагогічну підготовку викладачів із метою комплектування стабільного і якісного складу кафедр. Із самого початку створення факультету, і по нині, на різних кафедрах плідно реалізовують свій науково-педагогічний потенціал доценти, кандидати наук Пристинський В.М., Віцько С.М., Іванченко Л.П., Борщов С.М., Зіновієв О.М., Щелкунов А.О., а також старші викладачі Нотченко В.Д., Іванченко С.Г., Чернобай С.О.

У різні роки значний внесок у підготовку кваліфікованих фахівців на факультеті здійснювали д.пед.н., проф. Кудінов А.О., д.біол.н., проф. Трушкін А.Г., д.пед.н., проф. Сермеєв Б.В., д.пед.н., проф. Сергієнко Л.П.; к.пед.н., доценти Глоба О.П., Любезнов Ю.Ю., Янова Т.Т., Дробний П.Д.; к.біол.н., доценти Зальцман А.Б., Черніков Ю.Т., Чехов А.А., Трададюк А.А., Барашкін М.В що сформувались як учені, педагоги, особистості в умовах професійних традицій факультету.

Результатом науково-дослідної й навчально-методичної роботи факультету та його наукової школи є видання понад 1000 наукових і методичних праць (підручники, наукові монографії, навчально-методичні посібники, розробки педагогічних технологій і методичні рекомендації, наукові статті у фахових виданнях ВАК України), що в повній мірі відображає наукові погляди, фахові позиції, ціннісні орієнтації, духовні й громадянські ідеали педагогів факультету.

Реалізацію означеного концептуального підходу забезпечував стабільний професорсько-викладацький склад кафедр факультету, що слід вважати однією з організаційно-управлінських умов його ефективного функціонування в системі вищої педагогічної освіти України. При цьому слід наголосити на тому, що на різних етапах розвитку факультету важливе значення мало співробітництво його організаторів, керівників, науковців, викладачів із такими відомими в галузі педагогічної освіти вченими, як д.пед.н., проф. Сермеєв Б.В., дійсн. чл. АПН України, д.пед.н., проф. Богуш А.М., к.пед.н., проф. Шеремет Б.Г. (м. Одеса); д.мед.н., проф. Тондій Л.Д., к.пед.н., проф. Балбенко С.Ю. (м. Харків); дійсн. чл. АПН України, д.пед.н., проф. Синьов В.М. (м. Київ); дійсн. чл. АПН України, д.пед.н., проф. Шевченко Г.П., д.пед.н., проф. Горащук В.П., к.пед.н., поф.Максименко, проф.. Ротерс (м. Луганськ); д.пед.н., проф. Байкіна Н.Г. (м. Запоріжжя); д.пед.н., професори з Росії Філін В.П., Макаров О.М., Лубовський В.І., Іполітова М.В., Гозова О.П., Солнцева Л.І. (м. Москва); Малаєв Д.М. (м. Махачкала); Абзалов Р.А. (м. Казань).

Таке творче співробітництво забезпечило ампліфікацію науково-методичної підготовки студентів на основі інноваційних інформаційних і діалогово-комунікативних педагогічних технологій, а також обумовлювало формування у викладачів і студентів широкого кола науково-дослідницьких ідей, поглядів й інтересів. Втілення їх в освітньо-виховний простір плідно здійснюється й нині під керівництвом д.пед.н., проф. Григоренка В.Г., а також д.пед.н., проф. Омельченко С.О., Під їх керівництвом викладачі факультету розробляють та впроваджують у практику фахової освіти студентів інтерактивні педагогічні технології, інноваційні дидактичні системи, що забезпечує якісну підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

Системна реалізація основних положень концепції розвитку факультету обумовила стабільне зростання освітньо-виховних і навчальних результатів студентів, про що свідчать стабільні показники успішного виконання акредитаційних комплексних контрольних робіт ТА виступами на Всеукраїнських олімпіадах.

Так неодноразовими учасниками, переможцями і призерами Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт у різні роки були Горгола Ю., Вахрушин А., Головенко І., Єрмоленко С., Казначеєв А., Бутов О., Рипунов М., Гребенюк Є., Новомлинський Є. та ін.

Інтеграція професійних, наукових, спортивних, духовно-культурологічних ресурсів факультету, університету, міста, Донецької обл. і України дозволили отримати значні результати в спортивно-педагогічній підготовці студентів, як базового чинника їх фахової компетентності та професійної самореалізації в різних ланках системи національної освіти.

Випускниками факультету різних років були спортсмени, які мають високі результати у спорті вищих досягнень, ними пишається факультет, а саме:

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жуков Олександр – заслужений майстер спорту з легкої атлетики, учасник Олімпійських ігор в Атланті.

Рємень Марія – заслужений майстер спорту, чемпіонка Європи 2010 р

Ясиновий Олександр – заслужений майстер спорту, чемпіон Параолімпійських ігор 2000 р. з метання диска та штовхання ядра, чемпіон Параолімпійських ігор в Афінах зі штовхання ядра.

Фокіна Наталія – майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Всесвітньої студентської універсіади 2003 року з метання диска, учасниця Олімпійських ігор в Афінах - 2004 рік.

Антонова Людмила, Бойко Віталій, Макарова Марина, Мельцаєв Віталій – майстри спорту міжнародного класу, чемпіони і призери першості України, міжнародних змагань з легкої атлетики 1998-2004 рр.

Штангєєва Ірина – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка та призерка Всесвітньої Універсіади - 2007 рік (Бангкок).

Зюськов Володимир – майстер спорту міжнародного класу, переможець етапу Кубку Світу зі стрибків у довжину (2008 р., Москва), учасник Олімпійських ігор в Афінах (2004 р.).

Шишкіна Катерина – майстер спорту, бронзовий призер Молодіжного чемпіонату Європи 2009 року.

Бондаренко Владислав, Черноземов Вадим, Степанцов Костянтин, Адамов Олександр, Десятерик Вадим, Онищенко Юрій, Босак Сергій, Сімахін Сергій, Сімахін Олександр, Усачова Тетяна, Ляшенко Оксана, Ляшенко Ганна, Озерова Світлана, Калюжний Віталій, Ковтунова Катерина, Ноздрачов Віталій, Арцишевська Маргарита, Сиротін Євген, Завгородня Світлана, Разінькова Лілія, Франков Олег, Бєланова Ганна, Солдаткін Олександр, Марініч Віталій, Лепінський Денис, Болбат Вікторія, Рємень Олексій, Шингур Мартін, Ліхачов Іван, Скорік Олександр – майстри спорту, призери і чемпіони першостей України, міжнародних змагань 1996-2009 рр.

ПЛАВАННЯ

Лозик Валерій, Бориславський Олексій – майстри спорту міжнародного класу з плавання, призери Олімпійських ігор 1988 року.

Барньова Олена – майстер спорту міжнародного класу зі стрибків у воду, володар Кубка Нобеля 1997 року.

Мащенко Олександр – заслужений майстер спорту України, 4-х разовий Параолімпійський чемпіон, чемпіон і рекордсмен Світу та Європи, нагороджений орденами «За мужність» III, II, I ступені.

Волкова Юлія – заслужений майстер спорту, 4-х разова бронзова призерка Параолімпійських ігор, чемпіонка Світу та Європи, нагороджена орденами «Княгині Ольги» III та II ступені.

Калина Андрій – заслужений майстер спорту, дворазовий Параолімпійський чемпіон, чемпіон і рекордсмен Світу та Європи (2004-2008 рр.), нагороджений орденами «За мужність» III, II, I ступені.

Кліпперт Сергій – заслужений майстер спорту, дворазовий Параолімпійський чемпіон, чемпіон і рекордсмен Світу та Європи (2004-2008 рр.), нагороджений орденами «За мужність» III, II, I ступені.

Чуфаров Данило – майстер спорту міжнародного класу, дворазовий срібний Параолімпійський чемпіон, призер чемпіонатів Світу та Європи (2008 р.), нагороджений орденом «За мужність» III ступені.

  •  

Чуфаров Данило, Калина Андрій, Кліпперт Сергій, Волкова Юлія.

СПОРТИВНА БОРОТЬБА

Ахременко Олексій – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Кубка Світу з джиу-джитсу 2004 року, член збірної команди України з дзюдо, самбо.

Майстри спорту з дзю-до Ашла Іван, Путій Олег, Дубовик Дмитро, Заремба Сергій, Бойко С., Щербинка С., Иванисенко В.

Гарагуля Лариса – майстер спорту міжнародного класу, дворазова переможниця Першості Світу з боротьби самбо 1996 року та призерка чемпіонату Європи з дзюдо 1997

Хілобок Юрій – майстер спорту, чемпіон молодіжної Першості Світу 1996 року з боротьби самбо.

Баранник Максим – майстер спорту міжнародного класу, бронзовий призер Чемпіонату Світу з боротьби самбо, неодноразовий призер Чемпіонатів України з боротьби самбо, 1992 р.

Старов Володимир – майстер спорту міжнародного класу, призер Чемпіонату Європи і бронзовий призер Кубка Світу з боротьби самбо 1990 року.

Старов Андрій – майстер спорту, призер Чемпіонатів України з боротьби самбо і дзюдо 1998 року.

Малишанський Ігор – майстер спорту, чемпіон Європи та призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби.

Мандрик Катерина, Дерев’янко Павло – майстри спорту, переможці Кубка України і Чемпіонату України з карате 2003 року.

Чорний Сергій – майстер спорту міжнародного класу, призер Чемпіонату Європи 2006-2008 рр. з дзюдо та бойового самбо.

Васильєв Віталій - майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Кубку Світу з кік-боксінгу 2009 року.

Рюмін Віктор – майстер спорту, триразовий чемпіон України.

ВОЛЕЙБОЛ

Шадчин Олександр, Коров’янський Олександр - заслужені майстри спорту, члени збірних команд України та СРСР.

Остапець Олег, Загоренко Олександр майстри сспорту, члени збірної команди України

СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ

Штанько Сергій – майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди України, переможець міжнародних змагань, учасник чемпіонату світу 2003 р.

Гомзик Андрій - майстер спорту міжнародного класу, неодноразовий переможець змагань «Київська весна», член збірної команди України.

Резенко Світлана - майстер спорту, дворазова переможниця змагань «Київська весна», член збірної команди України.

ПАУЕРЛІФТИНГ

Гриценко Тетяна – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Кубку Світу 2003 року.

Курносова Ганна – майстер спорту, чемпіонка України 2004 р.

Постовалов Артем – майстер спорту міжнародного класу, срібний призер Чемпіонату Світу 2005 року.

Гусак Роман – майстер спорту, чемпіон України 2004-2006 рр.

Григоренко Григорій – майстер спорту, чемпіон України з 2007 по 2009 рр.

ВЕЛОСПОРТ

Завгородній Олександр – МСМК, призер чемпіонату Європи 1990 р.

Марковніченко Олександр – МСМК, чемпіон Світу 1999 року в груповій гонці.

Мартиненко Олександр – МСМК, чемпіон Світу серед юніорів 2006 р., чемпіон України 2007 р.

Бричак Віталій, Гармаш Петро – майстри спорту, чемпіони України з велоспорту на шосе 2009 р.

Випускники факультету фізичного виховання успішно працюють на тренерській роботі. Стали заслуженими тренерами України: Костянтин Степанцов – ст. тренер збірної України з бігу на витривалість, Олександр Сімахін, Сергій Сімахін, Андрій і Світлана Казначеєви – підготували багатьох чемпіонів, призерів і учасників Параолімпійських ігор з плавання, Котляров Ігор - ст. тренер збірної України з пауерліфтингу (спортсмени з порушенням зору), став арбітром національної категорії Олег Зубарєв.

 

Навігація

Контакти

Оголошення